New International Version – UK

Nahum 1:1-15

1A prophecy concerning Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.

The Lord’s anger against Nineveh

2The Lord is a jealous and avenging God;

the Lord takes vengeance and is filled with wrath.

The Lord takes vengeance on his foes

and vents his wrath against his enemies.

3The Lord is slow to anger but great in power;

the Lord will not leave the guilty unpunished.

His way is in the whirlwind and the storm,

and clouds are the dust of his feet.

4He rebukes the sea and dries it up;

he makes all the rivers run dry.

Bashan and Carmel wither

and the blossoms of Lebanon fade.

5The mountains quake before him

and the hills melt away.

The earth trembles at his presence,

the world and all who live in it.

6Who can withstand his indignation?

Who can endure his fierce anger?

His wrath is poured out like fire;

the rocks are shattered before him.

7The Lord is good,

a refuge in times of trouble.

He cares for those who trust in him,

8but with an overwhelming flood

he will make an end of Nineveh;

he will pursue his foes into the realm of darkness.

9Whatever they plot against the Lord

he will bring1:9 Or What do you foes plot against the Lord? / He will bring it to an end;

trouble will not come a second time.

10They will be entangled among thorns

and drunk from their wine;

they will be consumed like dry stubble.1:10 The meaning of the Hebrew for this verse is uncertain.

11From you, Nineveh, has one come forth

who plots evil against the Lord

and devises wicked plans.

12This is what the Lord says:

‘Although they have allies and are numerous,

they will be destroyed and pass away.

Although I have afflicted you, Judah,

I will afflict you no more.

13Now I will break their yoke from your neck

and tear your shackles away.’

14The Lord has given a command concerning you, Nineveh:

‘You will have no descendants to bear your name.

I will destroy the images and idols

that are in the temple of your gods.

I will prepare your grave,

for you are vile.’

15Look, there on the mountains,

the feet of one who brings good news,

who proclaims peace!

Celebrate your festivals, Judah,

and fulfil your vows.

No more will the wicked invade you;

they will be completely destroyed.1:15 In Hebrew texts this verse (1:15) is numbered 2:1.

Vietnamese Contemporary Bible

Na-hum 1:1-15

1Đây là sách khải tượng của Na-hum ở Ên-cốc viết về sự đoán phạt Ni-ni-ve.

Cơn Thịnh Nộ của Chúa Hằng Hữu

2Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời kỵ tà1:2 Nt biết ghen

và báo trả xứng đáng.

Ngài báo trả người chống nghịch

và trút cơn thịnh nộ trên kẻ thù!

3Chúa Hằng Hữu chậm giận, nhưng có sức mạnh vĩ đại,

và Ngài không bao giờ coi tội nhân là vô tội.

Chúa đi giữa gió lốc và bão tố.

Các đám mây là bụi dưới chân Ngài.

4Ngài quở biển thì nó khô đi,

Ngài khiến các dòng sông đều cạn tắt.

Đồng ruộng xanh tươi của Ba-san và Cát-mên đều tàn héo,

rừng hoa Li-ban cũng úa tàn.

5Trước mặt Chúa, các núi rúng động,

và các đồi tan chảy;

mặt đất dậy lên,

và dân cư trên đất đều bị tiêu diệt.

6Trước cơn thịnh nộ Ngài, ai còn đứng vững?

Ai chịu nổi sức nóng của cơn giận Ngài?

Sự thịnh nộ Ngài đổ ra như lửa;

Ngài đập các vầng đá vỡ tan.

7Chúa Hằng Hữu thật tốt lành,

Ngài là nơi trú ẩn vững vàng lúc hoạn nạn.

Ngài gần gũi những người tin cậy Ngài.

8Nhưng đối với người nghịch thù,

Ngài sẽ giáng lụt lội tràn lan

quét sạch chỗ họ ở

và rượt đuổi họ vào bóng tối.

9Tại sao các ngươi âm mưu chống lại Chúa Hằng Hữu?

Chúa sẽ tận diệt ngươi chỉ trong một trận;

không cần đến trận thứ hai!

10Vì chúng vướng vào gai nhọn,

say sưa như lũ nghiện rượu,

nên sẽ bị thiêu hủy như rơm khô.

11Từ trong ngươi sẽ xuất hiện

một người âm mưu chống lại Chúa Hằng Hữu

và bày mưu gian ác.

12Nhưng Chúa Hằng Hữu phán:

“Dù người A-sy-ri cường bạo và đông đảo đến đâu

cũng sẽ bị đánh tan và tiêu diệt hoàn toàn.

Hỡi dân Ta, Ta đã hình phạt các con trước đó,

Ta sẽ không hình phạt các con nữa.

13Bây giờ, Ta sẽ đập tan gông cùm xiềng xích

và giải thoát các con khỏi ách nô lệ.”

14Đây là điều Chúa Hằng Hữu

phán bảo về người A-sy-ri tại Ni-ni-ve:

“Ngươi sẽ không có con cháu lên ngôi kế vị.

Ta sẽ tiêu diệt các thần, các tượng chạm và tượng đúc của ngươi.

Ta sẽ chôn ngươi vào huyệt mả

vì tội lỗi ngươi thật kinh tởm!”

15Kìa! Sứ giả đến từ núi đồi báo tin mừng!

Sứ giả công bố sự bình an.

Hỡi Giu-đa, hãy cử hành các thánh lễ,

và hoàn thành lời hứa nguyện,

vì kẻ thù gian ác sẽ không còn đến xâm lăng ngươi nữa.

Nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn!