New International Version - UK

Isaiah 49

The servant of the Lord

1Listen to me, you islands;
    hear this, you distant nations:
before I was born the Lord called me;
    from my mother’s womb he has spoken my name.
He made my mouth like a sharpened sword,
    in the shadow of his hand he hid me;
he made me into a polished arrow
    and concealed me in his quiver.
He said to me, ‘You are my servant,
    Israel, in whom I will display my splendour.’
But I said, ‘I have laboured in vain;
    I have spent my strength for nothing at all.
Yet what is due to me is in the Lord’s hand,
    and my reward is with my God.’

And now the Lord says –
    he who formed me in the womb to be his servant
to bring Jacob back to him
    and gather Israel to himself,
for I am[a] honoured in the eyes of the Lord
    and my God has been my strength –
he says:
‘It is too small a thing for you to be my servant
    to restore the tribes of Jacob
    and bring back those of Israel I have kept.
I will also make you a light for the Gentiles,
    that my salvation may reach to the ends of the earth.’

This is what the Lord says –
    the Redeemer and Holy One of Israel –
to him who was despised and abhorred by the nation,
    to the servant of rulers:
‘Kings will see you and stand up,
    princes will see and bow down,
because of the Lord, who is faithful,
    the Holy One of Israel, who has chosen you.’

Restoration of Israel

This is what the Lord says:

‘In the time of my favour I will answer you,
    and in the day of salvation I will help you;
I will keep you and will make you
    to be a covenant for the people,
to restore the land
    and to reassign its desolate inheritances,
to say to the captives, “Come out,”
    and to those in darkness, “Be free!”

‘They will feed beside the roads
    and find pasture on every barren hill.
10 They will neither hunger nor thirst,
    nor will the desert heat or the sun beat down on them.
He who has compassion on them will guide them
    and lead them beside springs of water.
11 I will turn all my mountains into roads,
    and my highways will be raised up.
12 See, they will come from afar –
    some from the north, some from the west,
    some from the region of Aswan.’[b]

13 Shout for joy, you heavens;
    rejoice, you earth;
    burst into song, you mountains!
For the Lord comforts his people
    and will have compassion on his afflicted ones.

14 But Zion said, ‘The Lord has forsaken me,
    the Lord has forgotten me.’

15 ‘Can a mother forget the baby at her breast
    and have no compassion on the child she has borne?
Though she may forget,
    I will not forget you!
16 See, I have engraved you on the palms of my hands;
    your walls are ever before me.
17 Your children hasten back,
    and those who laid you waste depart from you.
18 Lift up your eyes and look around;
    all your children gather and come to you.
As surely as I live,’ declares the Lord,
    ‘you will wear them all as ornaments;
    you will put them on, like a bride.

19 ‘Though you were ruined and made desolate
    and your land laid waste,
now you will be too small for your people,
    and those who devoured you will be far away.
20 The children born during your bereavement
    will yet say in your hearing,
“This place is too small for us;
    give us more space to live in.”
21 Then you will say in your heart,
    “Who bore me these?
I was bereaved and barren;
    I was exiled and rejected.
    Who brought these up?
I was left all alone,
    but these – where have they come from?”’

22 This is what the Sovereign Lord says:

‘See, I will beckon to the nations,
    I will lift up my banner to the peoples;
they will bring your sons in their arms
    and carry your daughters on their hips.
23 Kings will be your foster fathers,
    and their queens your nursing mothers.
They will bow down before you with their faces to the ground;
    they will lick the dust at your feet.
Then you will know that I am the Lord;
    those who hope in me will not be disappointed.’

24 Can plunder be taken from warriors,
    or captives be rescued from the fierce?[c]

25 But this is what the Lord says:

‘Yes, captives will be taken from warriors,
    and plunder retrieved from the fierce;
I will contend with those who contend with you,
    and your children I will save.
26 I will make your oppressors eat their own flesh;
    they will be drunk on their own blood, as with wine.
Then all mankind will know
    that I, the Lord, am your Saviour,
    your Redeemer, the Mighty One of Jacob.’

Footnotes

  1. Isaiah 49:5 Or him, / but Israel would not be gathered; / yet I will be
  2. Isaiah 49:12 Dead Sea Scrolls; Masoretic Text Sinim
  3. Isaiah 49:24 Dead Sea Scrolls, Vulgate and Syriac (see also Septuagint and verse 25); Masoretic Text righteous

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 49

Herrens tjener og Israels genoprettelse

1Hør efter, I fremmede folkeslag, lyt til mig, I fjerne lande. Herren udvalgte mig i min mors liv. Fra fødslen kaldte han mig ved navn. Han gav mine ord gennemslagskraft og holdt hånden over mig. Han gjorde mig til en spids pil, som han opbevarede i sit kogger. Han sagde til mig: „Israel skal være min tjener, som jeg vil åbenbare min herlighed igennem.”

Jeg følte, at min tjeneste havde været forgæves, for jeg havde slidt hårdt i det uden mærkbare resultater. Men det er Gud selv, som må vurdere mit arbejde.

Men nu har Herren talt igen, han, som fra min fødsel udrustede mig til den opgave at føre Israels folk tilbage til ham. Fra ham kommer min styrke, og i hans øjne er jeg agtet. Herren siger: „Det er for lidt for dig som min tjener at føre Israels folk hjem og genoprette Jakobs stammer. Jeg har sat dig som et lys for folkeslagene, så min frelse kan nå ud til jordens fjerneste egne.”

Herren, Israels hellige Gud og Befrier, siger til det folk, som er foragtet og vraget af mennesker, som holdes nede af verdens herskere: „Konger vil rejse sig i ærefrygt, og fyrster vil bøje sig i støvet for jer, fordi Herren, den trofaste Gud, Israels Hellige, har udvalgt jer.”

Herren sagde til mig: „I nådens time bønhørte jeg dig. Jeg hjalp dig, da du havde brug for frelse. Jeg vil hjælpe dig og bruge dig til at genoprette pagten med mit folk, så deres land kan blive genopbygget, og de øde steder blive opdyrket igen. Til dem, der er fanget i mørket, skal du sige: ‚Kom ud i friheden.’ Jeg vil lede dem, som en hyrde leder sine får. På vejen hjem vil de finde græs langs vejene og på de øde skråninger. 10 De skal hverken sulte eller tørste eller plages af den bagende sol og den brændende ørkenvind, for Herren har omsorg for dem og fører dem til friske kilder. 11 Jeg udjævner højene og fylder dalene op, så der bliver en farbar vej for mit folk. 12 Se, nogle kommer langvejsfra. De kommer fra nord og fra vest, ja helt fra Aswan i syd.”[a]

13 Syng af glæde, I himle! Råb af fryd, du jord! Bryd ud i jubelsang, I bjerge! For Herren trøster sit folk, han er barmhjertig mod de magtesløse.

Jerusalem skal genopbygges

14 Jerusalem klager sin nød og siger: „Herren har svigtet mig. Han har helt glemt mig.”

15 Men Herren svarer: „Aldrig i livet! Kan en mor glemme sit spædbarn? Kan hun holde op med at elske det barn, hun har født? Selv om hun kunne, så kan jeg aldrig svigte dig! 16 Se, jeg har skrevet dit navn i min hånd, og jeg ser hele tiden dine nedbrudte mure for mine øjne. 17 Snart kommer dine børn[b] tilbage, mens de, der ødelagde dig, går deres vej. 18 Se dig omkring. Ser du ikke, hvordan de gør sig klar og er på vej? Så sandt jeg lever, siger Herren, skal du glæde dig over dine nye indbyggere, som en brud glæder sig over sine smykker. 19 Du lå hærget og folketom hen med ruinhobe og stendynger. Men snart kniber det med pladsen til dine beboere. Fjenderne, der ødelagde dig, er borte. 20 Du skal høre dem, som blev født i eksil, sige: ‚Her er for lidt plads. Ryk sammen, så jeg også kan være her.’ 21 Så vil du tænke ved dig selv: ‚Hvor kommer alle de mennesker fra? De fleste af mine børn blev jo dræbt, og resten blev ført i eksil, så jeg sad helt alene tilbage. Hvem fødte alle de mennesker? Hvem opfostrede dem for mig?’ ”

22 Herren, den Almægtige siger: „Se, jeg giver signal til folkeslagene om at komme med dine sønner i favnen og dine døtre på skuldrene. 23 De, der før var konger og dronninger, bliver nu dine tjenere og barnepiger. De vil endog kaste sig til jorden og kysse støvet for dine fødder. Da vil du indse, at jeg er Herren, og at de, som venter tålmodigt på, at jeg griber ind, aldrig bliver skuffet.”

24 Kan man tage bytte fra en krigshelt? Kan fanger slippe væk fra en stærk kriger?

25 Hør, hvad Herren svarer: „Ja, byttet skal tages fra krigshelten, og fanger skal befries fra den stærke kriger. Jeg vil kæmpe mod dem, som undertrykker dig. Jeg vil redde og befri dine børn. 26 Jeg vil fodre dine fjender med deres eget kød, og de skal beruse sig i deres eget blod. Så vil hele verden forstå, at jeg, Herren, er din Frelser og Befrier, Israels mægtige Gud.”

Footnotes

  1. 49,12 Esajasteksten fra Dødehavsrullerne siger Syene, der svarer til Aswan i det sydlige Egypten. LXX oversatte med „Persiens land”.
  2. 49,17 I poetisk og profetisk sprogbrug bliver en by ofte sammenlignet med en kvinde og indbyggerne med hendes børn. Med en anden vokalisering kan „dine børn” oversættes med „dine bygningsfolk”.