New International Version – UK

Hosea 14:1-9

Repentance to bring blessing

In Hebrew texts 14:1-9 is numbered 14:2-10. 1Return, Israel, to the Lord your God.

Your sins have been your downfall!

2Take words with you

and return to the Lord.

Say to him:

‘Forgive all our sins

and receive us graciously,

that we may offer the fruit of our lips.14:2 Or offer our lips as sacrifices of bulls

3Assyria cannot save us;

we will not mount warhorses.

We will never again say “Our gods”

to what our own hands have made,

for in you the fatherless find compassion.’

4‘I will heal their waywardness

and love them freely,

for my anger has turned away from them.

5I will be like the dew to Israel;

he will blossom like a lily.

Like a cedar of Lebanon

he will send down his roots;

6his young shoots will grow.

His splendour will be like an olive tree,

his fragrance like a cedar of Lebanon.

7People will dwell again in his shade;

they will flourish like the corn,

they will blossom like the vine –

Israel’s fame will be like the wine of Lebanon.

8Ephraim, what more have I14:8 Or Hebrew; Septuagint What more has Ephraim to do with idols?

I will answer him and care for him.

I am like a flourishing juniper;

your fruitfulness comes from me.’

9Who is wise? Let them realise these things.

Who is discerning? Let them understand.

The ways of the Lord are right;

the righteous walk in them,

but the rebellious stumble in them.

Nouă Traducere În Limba Română

Osea 14:1-9

Pocăință și binecuvântare

1Întoarce‑te, Israel, la Domnul, Dumnezeul tău,

căci ai căzut din cauza nelegiuirii tale.

2Aduceți cu voi2 Drept dar, jertfă (vezi Ex. 23:15; 34:20). cuvinte de căință

și întoarceți‑vă la Domnul!

Spuneți‑I:

„Ridică pedeapsa pentru toate nelegiuirile noastre,

primește‑ne cu bunăvoință,

și noi Îți vom aduce jertfa buzelor noastre2 Sau: Îți vom aduce drept jertfă, în loc de boi, buzele noastre (sau lauda noastră).!

3Asiria nu ne poate izbăvi!

Nu vom mai încăleca pe cai!

Nu vom mai numi «dumnezeul nostru!»

lucrarea mâinilor noastre,

căci numai la Tine găsește orfanul milă.“

4„Atunci le voi vindeca necredincioșia

și îi voi iubi fără limite,

căci mânia Mea s‑a abătut de la ei.

5Voi fi ca roua pentru Israel,

iar el va înflori ca floarea de crin.

Își va înfinge rădăcinile

ca Libanul,

6iar ramurile lui se vor întinde.

Splendoarea lui va fi ca a măslinului,

iar aroma lui ca a Libanului.

7Vor fi din nou locuitori la umbra lui,

iar aceștia vor da viață grânelor7 Cu sensul de: vor cultiva grâne..

Ei vor înflori ca via

și vor fi renumiți ca vinul de Liban.

8Efraim, ce mai am Eu de‑a face cu idolii?

Eu îi voi răspunde și îi voi purta de grijă.

Sunt ca un chiparos verde;

din Mine vine rodul tău!“

9Cine este înțelept? Acela va înțelege aceste lucruri!

Cine este priceput? Acela le va cunoaște!

Căci căile Domnului sunt drepte!

Cei drepți umblă pe ele,

însă răzvrătiții se împiedică pe ele.