Ezra 1 – NIVUK & NTLR

New International Version – UK

Ezra 1:1-11

Cyrus helps the exiles to return

1In the first year of Cyrus king of Persia, in order to fulfil the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus king of Persia to make a proclamation throughout his realm and also to put it in writing:

2‘This is what Cyrus king of Persia says:

‘ “The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. 3Any of his people among you may go up to Jerusalem in Judah and build the temple of the Lord, the God of Israel, the God who is in Jerusalem, and may their God be with them. 4And in any locality where survivors may now be living, the people are to provide them with silver and gold, with goods and livestock, and with freewill offerings for the temple of God in Jerusalem.” ’

5Then the family heads of Judah and Benjamin, and the priests and Levites – everyone whose heart God had moved – prepared to go up and build the house of the Lord in Jerusalem. 6All their neighbours assisted them with articles of silver and gold, with goods and livestock, and with valuable gifts, in addition to all the freewill offerings.

7Moreover, King Cyrus brought out the articles belonging to the temple of the Lord, which Nebuchadnezzar had carried away from Jerusalem and had placed in the temple of his god.1:7 Or gods 8Cyrus king of Persia had them brought by Mithredath the treasurer, who counted them out to Sheshbazzar the prince of Judah.

9This was the inventory:

gold dishes 30silver dishes 1,000silver pans1:9 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain. 2910gold bowls 30matching silver bowls 410other articles 1,000

11In all, there were 5,400 articles of gold and of silver.

Sheshbazzar brought all these along with the exiles when they came up from Babylon to Jerusalem.

Nouă Traducere În Limba Română

Ezra 1:1-11

Edictul de repatriere a evreilor

(2 Cron. 36:22-23)

1În primul an al lui Cirus1 Cirus II cel Mare, care a domnit între anii 559–530 î.Cr. Textul face referire la anul 539–538 î.Cr., primul an după cucerirea Babilonului., împăratul Persiei, ca să se împlinească Cuvântul Domnului spus prin1 Lit.: Cuvântul Domnului din gura lui. Ieremia1 Vezi Ier. 25:11-12; 29:10-14., Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul Persiei, și acesta a pus să se vestească prin viu grai și în scris în toată împărăția sa următoarele:

2Așa vorbește Cirus, împăratul Persiei:

Domnul, Dumnezeul cerurilor, Care mi‑a dat toate regatele pământului, m‑a numit să‑I zidesc o Casă la Ierusalim, în Iuda. 3Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu el! Lăsați‑l să se suie la Ierusalim, în Iuda, ca să zidească acolo Casa Domnului, Dumnezeul lui Israel. El este Dumnezeul Care locuiește la Ierusalim. 4Fiecare supraviețuitor, în orice loc s‑ar afla, să fie ajutat de oamenii din acele locuri cu argint, cu aur, cu diferite bunuri și cu vite, precum și cu daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu din Ierusalim.“

5Atunci căpeteniile familiilor lui Iuda și ale lui Beniamin, preoții, leviții – toți aceia al căror duh l‑a trezit Dumnezeu – s‑au ridicat ca să meargă să zidească în Ierusalim Casa Domnului. 6Toți cei dimprejurul lor i‑au sprijinit cu argint, cu aur, cu bunuri, cu vite și cu lucruri scumpe, pe lângă tot felul de daruri de bunăvoie. 7Împăratul Cirus a adus obiectele Casei Domnului, cele care fuseseră luate de Nebucadnețar7 Nebucadnețar (Nabucodonosor, cf. LXX, Vulgata), împărat al Babilonului, care a domnit între anii 604–561 î.Cr. de la Ierusalim și puse în casa dumnezeilor săi. 8Cirus, împăratul Persiei, le‑a adus prin mâna vistiernicului Mitredat, iar acesta le‑a numărat înaintea lui Șeșbațar, prințul iudeilor. 9Iată care este numărul lor:

treizeci de vase de aur,

o mie de vase de argint,

douăzeci și nouă de cuțite9 Sensul termenului ebraic este nesigur.,

10treizeci de cupe de aur,

patru sute zece cupe de argint șlefuit,

o mie de alte obiecte.

11Toate obiectele de aur și de argint erau în număr de cinci mii patru sute. Șeșbațar le‑a adus pe toate acestea atunci când exilații s‑au suit din Babilon la Ierusalim.