New International Version – UK

Esther 10:1-3

The greatness of Mordecai

1King Xerxes imposed tribute throughout the empire, to its distant shores. 2And all his acts of power and might, together with a full account of the greatness of Mordecai, whom the king had promoted, are they not written in the book of the annals of the kings of Media and Persia? 3Mordecai the Jew was second in rank to King Xerxes, pre-eminent among the Jews, and held in high esteem by his many fellow Jews, because he worked for the good of his people and spoke up for the welfare of all the Jews.

Ang Pulong Sa Dios

Ester 10:1-3

Ang Pagkagamhanan ni Haring Ahasuerus ug ni Mordecai

1Gipabayad ni Haring Ahasuerus ug buhis ang tanang katawhan sa iyang gingharian, bisan kadtong namuyo sa mga isla.10:1 isla: o, dapit duol sa dagat; o, halayong dapit. 2Ang mga binuhatan ug ang mga kasaysayan sa pagkagamhanan ni Haring Ahasuerus apil ang kinatibuk-an sa sugilanon sa kabantog ni Mordecai, nga gihatagan sa hari ug taas nga ranggo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Media ug Persia. 3Ang Judio nga si Mordecai nahimong ikaduha kang Haring Ahasuerus. Inila gayod siya sa iyang isigka-Judio, ug tinahod nila siya kay naghago siya alang sa ilang kaayohan, ug mibarog alang sa ilang kasigurohan.