New International Version – UK

Ecclesiastes 12:1-14

1Remember your Creator

in the days of your youth,

before the days of trouble come

and the years approach when you will say,

‘I find no pleasure in them’ –

2before the sun and the light

and the moon and the stars grow dark,

and the clouds return after the rain;

3when the keepers of the house tremble,

and the strong men stoop,

when the grinders cease because they are few,

and those looking through the windows grow dim;

4when the doors to the street are closed

and the sound of grinding fades;

when people rise up at the sound of birds,

but all their songs grow faint;

5when people are afraid of heights

and of dangers in the streets;

when the almond tree blossoms

and the grasshopper drags itself along

and desire no longer is stirred.

Then people go to their eternal home

and mourners go about the streets.

6Remember him – before the silver cord is severed,

and the golden bowl is broken;

before the pitcher is shattered at the spring,

and the wheel broken at the well,

7and the dust returns to the ground it came from,

and the spirit returns to God who gave it.

8‘Meaningless! Meaningless!’ says the Teacher.12:8 Or the leader of the assembly; also in verses 9 and 10

‘Everything is meaningless!’

The conclusion of the matter

9Not only was the Teacher wise, but also he imparted knowledge to the people. He pondered and searched out and set in order many proverbs. 10The Teacher searched to find just the right words, and what he wrote was upright and true.

11The words of the wise are like goads, their collected sayings like firmly embedded nails – given by one shepherd.12:11 Or Shepherd 12Be warned, my son, of anything in addition to them.

Of making many books there is no end, and much study wearies the body.

13Now all has been heard;

here is the conclusion of the matter:

fear God and keep his commandments,

for this is the duty of all mankind.

14For God will bring every deed into judgment,

including every hidden thing,

whether it is good or evil.

Bibelen på hverdagsdansk

Prædikerens Bog 12:1-14

1Tænk på din Skaber, mens du er ung,

for de dystre dage kommer, før du aner det.

Engang vil du sige til dig selv:

„Det er ikke længere en glæde at leve.”

2Tænk på din Skaber, før livet rinder ud,

som solen forsvinder om aftenen,

som månen og stjernerne blegner om morgenen,

som skyen fordufter, når den er tømt for regn.

3Tænk på din Skaber, før hænderne ryster,

før din ranke ryg bøjes af ælde,

før tænderne bliver få,

før synet begynder at svigte,

4før hørelsen langsomt forsvinder,

så du ikke hører larmen fra livet omkring dig,

før du vågner samtidig med fuglene,

men alligevel ikke kan nyde deres sang,

5før det bliver en kamp at gå op ad en bakke,

og du bliver bange for at falde om på vejen,

før håret bliver hvidt som nyfalden sne,

og du dårligt kan slæbe dig af sted,

og før din appetit på livet er forbi.

Da nærmer du dig gravens rand,

og dine pårørende går sørgende omkring.

6Ja, tænk på din Skaber, før sølvsnoren brister,

før den gyldne lampe slukkes,

før hjertet slår det sidste slag,

og livets hjul går i stå.

7Da vender støvet tilbage til jorden, hvorfra det kom,

og ånden vender tilbage til Gud, som gav den.

8Der er ingen mening, livet er uden mening.

Det hele er meningsløst.

Epilog

9Fordi Prædikeren var så vis, delte han ud af sin visdom til folket. Han samlede mange ordsprog og satte dem i system, 10så de præcist og rammende udtrykte den sandhed, han ville formidle. 11Den vises ordsprog er som hyrdens pigstav, hans ord står fast som søm, der er hamret i bund, og de kommer fra en af samfundets spidser.

12Pas på, min søn, for der er ingen ende på alle de meninger, som luftes i alskens bøger. At studere for meget gør dig bare træt.

13Efter at alt det her er sagt, er min konklusion: Hav ærefrygt for Gud og adlyd hans befalinger, for det er alle menneskers pligt. 14Gud vil dømme alle vores handlinger—onde som gode—ja, selv de skjulte motiver.