New International Version - UK

Deuteronomy 8

Do not forget the Lord

1Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised on oath to your ancestors. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these forty years, to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out and your feet did not swell during these forty years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you.

Observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to him and revering him. For the Lord your God is bringing you into a good land – a land with brooks, streams, and deep springs gushing out into the valleys and hills; a land with wheat and barley, vines and fig-trees, pomegranates, olive oil and honey; a land where bread will not be scarce and you will lack nothing; a land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills.

10 When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land he has given you. 11 Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe his commands, his laws and his decrees that I am giving you this day. 12 Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, 13 and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase and all you have is multiplied, 14 then your heart will become proud and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. 15 He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. 16 He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you so that in the end it might go well with you. 17 You may say to yourself, ‘My power and the strength of my hands have produced this wealth for me.’ 18 But remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant, which he swore to your ancestors, as it is today.

19 If you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. 20 Like the nations the Lord destroyed before you, so you will be destroyed for not obeying the Lord your God.

Nya Levande Bibeln

5 Mosebok 8

Glöm inte Herren

1Ni måste hålla alla de bud som jag ger er i dag. Om ni gör det ska ni inte bara få leva, utan ni ska föröka er och lägga under er det land som Herren lovade era förfäder.

Tänk på hur Herren ledde er genom öknen i fyrtio år, hur han förödmjukade och prövade er för att se hur ni skulle reagera och se om ni verkligen skulle lyda honom!

Ja, han förödmjukade er genom att låta er gå hungriga, för att sedan mätta er med manna. Han gjorde detta för att lära er och era förfäder att inse att människan lever inte enbart av bröd utan av varje ord som kommer ur Herrens mun.

Under dessa fyrtio år blev inte era kläder slitna, och era fötter fick inga blåsor eller svullnader.

Ni måste förstå att Herren fostrar er som en man fostrar en kär son.

Lyd Herrens, er Guds, lagar! Vandra på hans vägar och respektera honom,

för Herren, er Gud, leder er in i ett gott land med bäckar, friska vattenkällor, dalar och höjder.

Det är ett land där det finns vete och korn, druvor och fikon, granatäpplen, oliver och honung.

Det är ett land där det finns gott om bröd och där ingenting saknas. Det är ett land där det finns järn i klipporna och koppar i bergen.

10 När ni har mat i överflöd kommer ni att tacka Herren, er Gud, för det goda land som han har gett er.

11 Men var försiktiga så att ni inte glömmer Herren, er Gud, och trotsar hans befallningar.

12-13 När ni har blivit rika och fått det bra och har byggt fina hem att bo i, och när era hjordar har blivit stora och ert silver och guld förökats,

14 då måste ni se till att ni inte blir högfärdiga och glömmer bort Herren, er Gud, som fört er ut ur slaveriet i Egypten.

15 Se till att ni inte glömmer den Gud som ledde er genom den stora och fruktansvärda öknen med dess farliga ormar och skorpioner och brist på vatten. Han gav er vatten från klippan.

16 Han mättade er med manna i öknen, en helt ny erfarenhet, för att ni skulle bli ödmjuka och er tro på honom skulle växa och han skulle kunna behandla er väl.

17 Han såg till att ni aldrig skulle kunna tro att det var er egen kraft och styrka som gav er framgång.

18 Kom alltid ihåg att det är Herren, er Gud, som ger er möjlighet att bli rika, och han gör det för att infria sitt löfte till era förfäder.

19 Men om ni glömmer Herren, er Gud och i stället tillber andra gudar och gör det som är ont, kommer ni att utplånas,

20 så som Herren har gjort med andra folk i det förflutna. Ni kommer att möta samma öde om ni inte lyder Herren, er Gud.