2 John 1 – NIVUK & SZ-PL

New International Version – UK

2 John 1:1-13

1The elder,

To the lady chosen by God and to her children, whom I love in the truth – and not I only, but also all who know the truth – 2because of the truth, which lives in us and will be with us for ever:

3Grace, mercy and peace from God the Father and from Jesus Christ, the Father’s Son, will be with us in truth and love.

4It has given me great joy to find some of your children walking in the truth, just as the Father commanded us. 5And now, dear lady, I am not writing you a new command but one we have had from the beginning. I ask that we love one another. 6And this is love: that we walk in obedience to his commands. As you have heard from the beginning, his command is that you walk in love.

7I say this because many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist. 8Watch out that you do not lose what we1:8 Some manuscripts you have worked for, but that you may be rewarded fully. 9Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God; whoever continues in the teaching has both the Father and the Son. 10If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not take them into your house or welcome them. 11Anyone who welcomes them shares in their wicked work.

12I have much to write to you, but I do not want to use paper and ink. Instead, I hope to visit you and talk with you face to face, so that our joy may be complete.

13The children of your sister, who is chosen by God, send their greetings.

Słowo Życia

2 Jana 1:1-13

Prawda i miłość

1Ja, starszy kościoła, piszę do wybranej przez Boga pani oraz do jej dzieci. Szczerze was kocham, a razem ze mną kochają was wszyscy ci, którzy poznali prawdę. 2Miłość ta wypływa z poznania Bożej prawdy, którą teraz mamy w sercach i która pozostanie tam na zawsze.

3Niech Bóg Ojciec i Jego Syn, Jezus Chrystus, obdarzają nas wszystkich łaską, miłością i pokojem. Trzymajcie się prawdy i okazujcie innym miłość!

Fałszywi nauczyciele

4Bardzo ucieszyłem się, słysząc o twoich dzieciach, które trzymają się prawdy i żyją zgodnie z nakazem naszego Ojca.

5Droga pani, okazujmy sobie wzajemną miłość! Nie jest to żadne nowe przykazanie, wszyscy bowiem dobrze je znamy od samego początku. 6Miłość wyraża się w posłuszeństwie Bożym przykazaniom, które poznaliście już na samym początku.

7Piszę o tym, ponieważ pojawiło się wielu oszustów, którzy twierdzą, że Jezus Chrystus nie przyszedł na świat w prawdziwym, ludzkim ciele. Ci, którzy tak nauczają, są nie tylko oszustami, ale także przeciwnikami Chrystusa. 8Uważajcie więc, aby nie stracić tego, nad czym pracowaliśmy. Jeśli tak uczynicie, otrzymacie od Pana pełną nagrodę.

9Każdy, kto się oddala od nauki Chrystusa i nie trzyma się jej, w rzeczywistości odwraca się od samego Boga. Ten zaś, kto jest jej wierny, trwa w jedności z Bogiem Ojcem oraz Jego Synem.

10Jeśli przyjdzie do was jakiś nauczyciel, który nie trzyma się zdrowej nauki Chrystusa, nie zapraszajcie go do domu ani go nawet nie pozdrawiajcie. 11Ten bowiem, kto go serdecznie wita, utożsamia się z jego złymi czynami.

12Chciałbym powiedzieć wam jeszcze o wielu innych sprawach. Nie będę jednak teraz o nich pisać, mam bowiem nadzieję, że niebawem was odwiedzę, a wtedy porozmawiamy o wszystkim osobiście. Wierzę, że to spotkanie będzie dla nas wszystkich wielką radością.

13Pozdrawiają cię dzieci twojej siostry, która również została wybrana przez Boga.