2 Chronicles 2 – NIVUK & NTLR

New International Version – UK

2 Chronicles 2:1-18

Preparations for building the temple

In Hebrew texts 2:1 is numbered 1:18, and 2:2-18 is numbered 2:1-17. 1Solomon gave orders to build a temple for the Name of the Lord and a royal palace for himself. 2He conscripted 70,000 men as carriers and 80,000 as stonecutters in the hills and 3,600 as foremen over them.

3Solomon sent this message to Hiram2:3 Hebrew Huram, a variant of Hiram also in verses 11 and 12 king of Tyre:

‘Send me cedar logs as you did for my father David when you sent him cedar to build a palace to live in. 4Now I am about to build a temple for the Name of the Lord my God and to dedicate it to him for burning fragrant incense before him, for setting out the consecrated bread regularly, and for making burnt offerings every morning and evening and on the Sabbaths, at the New Moons and at the appointed festivals of the Lord our God. This is a lasting ordinance for Israel.

5‘The temple I am going to build will be great, because our God is greater than all other gods. 6But who is able to build a temple for him, since the heavens, even the highest heavens, cannot contain him? Who then am I to build a temple for him, except as a place to burn sacrifices before him?

7‘Send me, therefore, a man skilled to work in gold and silver, bronze and iron, and in purple, crimson and blue yarn, and experienced in the art of engraving, to work in Judah and Jerusalem with my skilled workers, whom my father David provided.

8‘Send me also cedar, juniper and algum2:8 Probably a variant of almug logs from Lebanon, for I know that your servants are skilled in cutting timber there. My servants shall work with yours 9to provide me with plenty of timber, because the temple I build must be large and magnificent. 10I will give your servants, the woodsmen who cut the timber, twenty thousand cors2:10 That is, probably about 3,200 metric tons of wheat of ground wheat, twenty thousand cors2:10 That is, probably about 2,700 metric tons of barley of barley, twenty thousand baths2:10 That is, about 440,000 litres of wine and twenty thousand baths of olive oil.’

11Hiram king of Tyre replied by letter to Solomon:

‘Because the Lord loves his people, he has made you their king.’

12And Hiram added:

‘Praise be to the Lord, the God of Israel, who made heaven and earth! He has given King David a wise son, endowed with intelligence and discernment, who will build a temple for the Lord and a palace for himself.

13‘I am sending you Huram-Abi, a man of great skill, 14whose mother was from Dan and whose father was from Tyre. He is trained to work in gold and silver, bronze and iron, stone and wood, and with purple and blue and crimson yarn and fine linen. He is experienced in all kinds of engraving and can execute any design given to him. He will work with your skilled workers and with those of my lord, David your father.

15‘Now let my lord send his servants the wheat and barley and the olive oil and wine he promised, 16and we will cut all the logs from Lebanon that you need and will float them as rafts by sea down to Joppa. You can then take them up to Jerusalem.’

17Solomon took a census of all the foreigners residing in Israel, after the census his father David had taken; and they were found to be 153,600. 18He assigned 70,000 of them to be carriers and 80,000 to be stonecutters in the hills, with 3,600 foremen over them to keep the people working.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 2:1-18

Pregătiri pentru zidirea Casei Domnului

(1 Regi 5:1-18)

1Solomon a poruncit să se zidească o Casă pentru Numele Domnului și un palat regal pentru el însuși. 2Solomon a pregătit șaptezeci de mii de cărăuși și optzeci de mii de cioplitori în stâncă, punând peste ei, ca supraveghetori, trei mii șase sute de oameni. 3Solomon i‑a trimis un mesaj lui Huram3, 11-12 Posibil o variantă a lui Hiram., regele Tyrului, zicând:

„Fă‑mi și mie cum i‑ai făcut tatălui meu, David, căruia i‑ai trimis cedrii ca să‑și construiască un palat în care să locuiască. 4Iată, vreau să zidesc o Casă pentru Numele Domnului, Dumnezeul meu, ca să i‑o închin4 Lit.: să sfințesc. Verbul poate avea sensul de a pune pe cineva/ceva într‑o stare specială (fizic sau spiritual), a consacra, a pune deoparte pentru Dumnezeu (uneori printr‑un ritual de ungere cu ulei sau sânge, spălare și/sau rugăciune ori declarație publică). Lui, să ard tămâie mirositoare în prezența Lui, să aduc continuu în el pâinea prezentării, arderile‑de‑tot de dimineață și de seară, de Sabat, de lună nouă4 Vezi Num. 28:11-15. și cu ocazia fiecărei sărbători a Domnului, Dumnezeul nostru, căci aceasta este o lege veșnică pentru Israel.

5Casa pe care o voi zidi trebuie să fie măreață, fiindcă Dumnezeul nostru este mai mare decât toți dumnezeii. 6Totuși, cine va fi în stare să‑I zidească o Casă, când cerurile și cerurile cerurilor nu‑L pot cuprinde? Și cine sunt eu să‑I zidesc o Casă, când eu nu sunt vrednic decât să ard tămâie înaintea Lui?

7De aceea trimite‑mi un om iscusit în prelucrarea aurului, a argintului, a bronzului, a fierului, a purpurei, a carminului și a materialelor de culoare albastră, un om care cunoaște arta gravurii, ca să lucreze împreună cu oamenii mei iscusiți din Iuda și din Ierusalim, pe care i‑a pregătit tatăl meu, David.

8Trimite‑mi din Liban lemn de cedru, de chiparos și de algum8 Sau: almug, o specie de ienupăr, cu lemn plăcut mirositor., căci știu că slujitorii tăi sunt pricepuți la tăiatul lemnului din Liban. Iată că slujitorii mei vor lucra împreună cu slujitorii tăi 9ca să‑mi pregătească lemn din belșug, căci Casa pe care vreau s‑o zidesc va fi măreață și maiestuoasă. 10Iată, slujitorilor tăi care vor tăia lemne le voi da douăzeci de mii de cori10 Aproximativ 4400 kilolitri. de grâu treierat, douăzeci de mii de cori de orz, douăzeci de mii de bați10 Aproximativ 440 kilolitri. de vin și douăzeci de mii de bați de ulei.“

11Huram, regele Tyrului, a răspuns printr‑o scrisoare pe care i‑a trimis‑o lui Solomon:

„Din dragoste pentru poporul Său, Domnul te‑a pus rege peste ei.“

12Apoi Huram a zis:

„Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, Cel Care a făcut cerurile și pământul, pentru că i‑a dat regelui David un fiu înțelept, înzestrat cu chibzuință și pricepere, care va zidi o Casă pentru Domnul și un palat regal pentru el însuși.

13Îl trimit deci pe Huram‑Abi, un om înțelept, înzestrat cu pricepere. 14El este fiul unei femei dintre fiicele lui Dan și al unui tată tyrian. Știe să lucreze în aur, în argint, în bronz, în fier, în piatră, în lemn, precum și cu fire de culoare purpurie, albastră și stacojie și cu fir de in subțire. Va face orice fel de gravură și va îndeplini orice fel de plan care i se dă de făcut alături de oamenii tăi iscusiți și alături de oamenii iscusiți ai stăpânului meu David, tatăl tău.

15Acum, stăpânul meu să trimită slujitorilor săi grâul, orzul, uleiul și vinul despre care ai vorbit, 16iar noi vom tăia lemn din Liban cât îți trebuie. Apoi ți‑l vom aduce pe plute, pe mare, până la Iafo, de unde tu îl vei duce la Ierusalim.“

17Solomon i‑a numărat pe toți bărbații străini care erau în țara lui Israel, după numărătoarea pe care o făcuse tatăl său, David. S‑au găsit o sută cincizeci și trei de mii șase sute de bărbați. 18Dintre ei a pregătit șaptezeci de mii de cărăuși, optzeci de mii de cioplitori în stâncă, pe munte, și trei mii șase sute de supraveghetori care să pună poporul la lucru.