1 Timothy 2 – NIVUK & SNC

New International Version – UK

1 Timothy 2:1-15

Instructions on worship

1I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people – 2for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. 3This is good, and pleases God our Saviour, 4who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. 5For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, 6who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. 7And for this purpose I was appointed a herald and an apostle – I am telling the truth, I am not lying – and a true and faithful teacher of the Gentiles.

8Therefore I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disputing. 9I also want the women to dress modestly, with decency and propriety, adorning themselves, not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes, 10but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God.

11A woman2:11 Or wife; also in verse 12 should learn in quietness and full submission. 12I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man;2:12 Or over her husband she must be quiet. 13For Adam was formed first, then Eve. 14And Adam was not the one deceived; it was the woman who was deceived and became a sinner. 15But women2:15 Greek she will be saved through childbearing – if they continue in faith, love and holiness with propriety.

Slovo na cestu

1. Timotejovi 2:1-15

Pokyny pro bohoslužbu

1Předně pamatuj na to, abyste v modlitbách prosili za své bližní a děkovali za vše, co Bůh pro ně učinil. 2-4Myslete tak zvlášť na vládnoucí osoby a na všechny, kteří rozhodují o závažných věcech, abychom žili v míru a klidu, abychom mohli bez překážek a důsledně vyznávat svou víru.

5Je totiž jenom jeden Bůh pro všechny lidi

a jednom jeden, který Boha a lidi navzájem spojuje,

člověk Ježíš Kristus.

6Ten dal svůj život za celé lidstvo.

Tuto zprávu Bůh ve vhodný čas oznámil světu.

7Já jsem byl vybrán, abych ji jako Boží posel věrně a pravdivě zvěstoval jiným národům.

8Chci tedy, aby se při bohoslužbě muži modlili k Bohu v čistotě srdce, bez hněvu a hádek. 9-10Také křesťanské ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě; pozornost ať budí svou laskavostí a ne účesem, drahými šaty nebo šperky. 11Poučení ať přijímají tiše a pokorně.

12Ve shromážděních ať nemají rozhodující slovo ženy. Proč? 13Protože Bůh stvořil nejprve Adama, pak Evu. 14A nebyl to Adam, kdo první podlehl hříchu, ale žena, kterou je snadnější oklamat. 15Je jí však svěřena úloha matky. Musí ovšem setrvat ve víře, lásce, svatosti a kázni.