1 Chronicles 28 – NIVUK & NTLR

New International Version – UK

1 Chronicles 28:1-21

David’s plans for the temple

1David summoned all the officials of Israel to assemble at Jerusalem: the officers over the tribes, the commanders of the divisions in the service of the king, the commanders of thousands and commanders of hundreds, and the officials in charge of all the property and livestock belonging to the king and his sons, together with the palace officials, the warriors and all the brave fighting men.

2King David rose to his feet and said: ‘Listen to me, my fellow Israelites, my people. I had it in my heart to build a house as a place of rest for the ark of the covenant of the Lord, for the footstool of our God, and I made plans to build it. 3But God said to me, “You are not to build a house for my Name, because you are a warrior and have shed blood.”

4‘Yet the Lord, the God of Israel, chose me from my whole family to be king over Israel for ever. He chose Judah as leader, and from the tribe of Judah he chose my family, and from my father’s sons he was pleased to make me king over all Israel. 5Of all my sons – and the Lord has given me many – he has chosen my son Solomon to sit on the throne of the kingdom of the Lord over Israel. 6He said to me, “Solomon your son is the one who will build my house and my courts, for I have chosen him to be my son, and I will be his father. 7I will establish his kingdom for ever if he is unswerving in carrying out my commands and laws, as is being done at this time.”

8‘So now I charge you in the sight of all Israel and of the assembly of the Lord, and in the hearing of our God: be careful to follow all the commands of the Lord your God, that you may possess this good land and pass it on as an inheritance to your descendants for ever.

9‘And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father, and serve him with wholehearted devotion and with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. If you seek him, he will be found by you; but if you forsake him, he will reject you for ever. 10Consider now, for the Lord has chosen you to build a house as the sanctuary. Be strong and do the work.’

11Then David gave his son Solomon the plans for the portico of the temple, its buildings, its storerooms, its upper parts, its inner rooms and the place of atonement. 12He gave him the plans of all that the Spirit had put in his mind for the courts of the temple of the Lord and all the surrounding rooms, for the treasuries of the temple of God and for the treasuries for the dedicated things. 13He gave him instructions for the divisions of the priests and Levites, and for all the work of serving in the temple of the Lord, as well as for all the articles to be used in its service. 14He designated the weight of gold for all the gold articles to be used in various kinds of service, and the weight of silver for all the silver articles to be used in various kinds of service: 15the weight of gold for the gold lampstands and their lamps, with the weight for each lampstand and its lamps; and the weight of silver for each silver lampstand and its lamps, according to the use of each lampstand; 16the weight of gold for each table for consecrated bread; the weight of silver for the silver tables; 17the weight of pure gold for the forks, sprinkling bowls and pitchers; the weight of gold for each gold dish; the weight of silver for each silver dish; 18and the weight of the refined gold for the altar of incense. He also gave him the plan for the chariot, that is, the cherubim of gold that spread their wings and overshadow the ark of the covenant of the Lord.

19‘All this,’ David said, ‘I have in writing as a result of the Lord’s hand on me, and he enabled me to understand all the details of the plan.’

20David also said to Solomon his son, ‘Be strong and courageous, and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished. 21The divisions of the priests and Levites are ready for all the work on the temple of God, and every willing person skilled in any craft will help you in all the work. The officials and all the people will obey your every command.’

Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 28:1-21

Instrucțiunile lui David pentru construirea Casei Domnului

1David a strâns la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile semințiilor, căpeteniile cetelor care îl slujeau pe rege, căpeteniile peste mii, căpeteniile peste sute, toate căpeteniile care aveau grijă de averea și turmele regelui și ale fiilor săi, împreună cu demnitarii, vitejii, adică toți războinicii viteji. 2Regele David s‑a ridicat în picioare și a zis:

„Ascultați‑mă, frații mei și poporul meu! Aveam pe inimă să zidesc o Casă ca loc de odihnă pentru Chivotul Legământului Domnului și ca scăunaș2 Termenul ebraic se referă la scăunașul pe care un rege își odihnea picioarele, atunci când ședea pe tron (vezi 2 Cron. 9:18; Ps. 110:1). pentru picioarele Dumnezeului nostru. Și am făcut pregătiri s‑o zidesc. 3Dumnezeu mi‑a zis însă: «Nu tu vei zidi o Casă Numelui Meu, căci ești un războinic și ai vărsat sânge.»

4Domnul, Dumnezeul lui Israel, m‑a ales pe mine din toată familia mea, ca să fiu rege peste Israel pe vecie. Căci El l‑a ales pe Iuda drept conducător, din Casa lui Iuda a ales familia mea, iar dintre fiii tatălui meu, Lui i‑a plăcut să mă aleagă pe mine ca să domnesc peste tot Israelul. 5Apoi dintre toți fiii mei, căci Domnul mi‑a dat mulți fii, El l‑a ales pe Solomon, fiul meu, ca să stea pe tronul regatului Domnului, peste Israel. 6El Însuși mi‑a zis: «Solomon, fiul tău, Îmi va zidi Casa și curțile Mele, căci l‑am ales ca fiu al Meu, iar Eu îi voi fi Tată. 7Îi voi întări regatul pe vecie, dacă va fi hotărât să împlinească poruncile și hotărârile Mele, așa cum este și astăzi.»

8Și acum, înaintea ochilor întregului Israel, a adunării Domnului, și în auzul Dumnezeului nostru, hotărâți‑vă să păziți și să căutați toate poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți țara aceasta bună și să o lăsați moștenire urmașilor voștri pe vecie!

9Iar tu, Solomon, fiul meu, cunoaște‑L pe Dumnezeul părinților tăi și slujește‑I din toată inima și cu dorință în suflet, căci Domnul cercetează toate inimile și înțelege orice înclinație a gândurilor. Dacă Îl vei căuta, El Se va lăsa găsit de tine, dar dacă Îl vei părăsi, El te va lepăda pentru totdeauna. 10Vezi acum că Domnul te‑a ales ca să zidești o Casă pentru Sfântul Lăcaș. Deci întărește‑te și lucrează!“

11David i‑a dat fiului său, Solomon, modelul porticului Templului și al clădirilor lui, al vistieriilor lui, al odăilor lui de sus, al odăilor lui interioare și al încăperii11 Lit.: casei. pentru locul ispășirii, 12modelul cu tot ceea ce el avea prin Duhul pentru curțile Casei Domnului, pentru toate încăperile dimprejur, pentru vistieriile Casei lui Dumnezeu, pentru depozitele cu lucrurile sfinte, 13pentru cetele preoților și ale leviților, pentru toată lucrarea de slujire la Casa Domnului și pentru toate obiectele folosite la slujba Casei Domnului. 14El i‑a dat greutatea în aur a tuturor obiectelor de aur pentru fiecare slujbă, greutatea în argint a tuturor obiectelor de argint pentru fiecare slujbă, 15adică greutatea sfeșnicelor din aur și a candelelor lor din aur, – greutatea fiecărui sfeșnic cu candelele lui, – precum și greutatea sfeșnicelor de argint, fiecare cu candelele lui, după întrebuințarea fiecărui sfeșnic în parte. 16A mai dat greutatea în aur a meselor pentru pâinea prezentării, greutatea fiecărei mese în parte, greutatea în argint pentru mesele de argint, 17greutatea în aur curat pentru furculițe, pentru cupe, pentru urcioare. Pentru ligheanele de aur a dat și greutatea fiecărui lighean în aur, iar pentru ligheanele de argint a dat greutatea fiecărui lighean în argint. 18A dat aur curat de o greutate necesară pentru altarul tămâierii, precum și modelul pentru carul heruvimilor18 Sau: Capacul Ispășirii; sau: Tronul Îndurării. din aur, care își întind aripile și acoperă Chivotul Legământului Domnului.

19David a zis:Am primit totul în scris din mâna Domnului, când a fost asupra mea. El a dat discernământ cu privire la toate detaliile modelului.“

20David i‑a zis lui Solomon, fiul său: „Fii tare și curajos și lucrează! Să nu te temi și să nu te înspăimânți, pentru că Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, este cu tine. El nu te va lăsa și nu te va părăsi, ca astfel să poți termina toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului. 21Iată, ai lângă tine cetele preoților și ale leviților pentru toată slujirea de la Casa lui Dumnezeu; îi ai cu tine, pentru toată lucrarea, pe toți cei binevoitori, cu îndemânare în tot felul de lucrări; ai cu tine căpeteniile și tot poporul gata să asculte de cuvintele tale!“