New International Version

Zephaniah 1

1The word of the Lord that came to Zephaniah son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, during the reign of Josiah son of Amon king of Judah:

Judgment on the Whole Earth in the Day of the Lord

“I will sweep away everything
    from the face of the earth,”
declares the Lord.
“I will sweep away both man and beast;
    I will sweep away the birds in the sky
    and the fish in the sea—
    and the idols that cause the wicked to stumble.”[a]

“When I destroy all mankind
    on the face of the earth,”
declares the Lord,
“I will stretch out my hand against Judah
    and against all who live in Jerusalem.
I will destroy every remnant of Baal worship in this place,
    the very names of the idolatrous priests—
those who bow down on the roofs
    to worship the starry host,
those who bow down and swear by the Lord
    and who also swear by Molek,[b]
those who turn back from following the Lord
    and neither seek the Lord nor inquire of him.”

Be silent before the Sovereign Lord,
    for the day of the Lord is near.
The Lord has prepared a sacrifice;
    he has consecrated those he has invited.

“On the day of the Lord’s sacrifice
    I will punish the officials
    and the king’s sons
and all those clad
    in foreign clothes.
On that day I will punish
    all who avoid stepping on the threshold,[c]
who fill the temple of their gods
    with violence and deceit.

10 “On that day,”
    declares the Lord,
“a cry will go up from the Fish Gate,
    wailing from the New Quarter,
    and a loud crash from the hills.
11 Wail, you who live in the market district[d];
    all your merchants will be wiped out,
    all who trade with[e] silver will be destroyed.
12 At that time I will search Jerusalem with lamps
    and punish those who are complacent,
    who are like wine left on its dregs,
who think, ‘The Lord will do nothing,
    either good or bad.’
13 Their wealth will be plundered,
    their houses demolished.
Though they build houses,
    they will not live in them;
though they plant vineyards,
    they will not drink the wine.”

14 The great day of the Lord is near—
    near and coming quickly.
The cry on the day of the Lord is bitter;
    the Mighty Warrior shouts his battle cry.
15 That day will be a day of wrath—
    a day of distress and anguish,
        a day of trouble and ruin,
    a day of darkness and gloom,
        a day of clouds and blackness—
16     a day of trumpet and battle cry
against the fortified cities
    and against the corner towers.

17 “I will bring such distress on all people
    that they will grope about like those who are blind,
    because they have sinned against the Lord.
Their blood will be poured out like dust
    and their entrails like dung.
18 Neither their silver nor their gold
    will be able to save them
    on the day of the Lord’s wrath.”

In the fire of his jealousy
    the whole earth will be consumed,
for he will make a sudden end
    of all who live on the earth.

Footnotes

  1. Zephaniah 1:3 The meaning of the Hebrew for this line is uncertain.
  2. Zephaniah 1:5 Hebrew Malkam
  3. Zephaniah 1:9 See 1 Samuel 5:5.
  4. Zephaniah 1:11 Or the Mortar
  5. Zephaniah 1:11 Or in

Nya Levande Bibeln

Sefanja 1

Juda kommer att krossas

1Detta budskap från Herren kom till Sefanja, son till Kusi, som var son till Gedalja, som var son till Amarja, som var son till Hiskia, under den judiske kungen Josias, Amons sons, regering.

Jag ska sopa bort allt på hela jorden, säger Herren. Jag ska utplåna

både människor och djur och alla de avgudar som människorna tillber. Allt ska utrotas från jorden. Till och med fåglarna under himlen och fiskarna i havet ska jag förgöra.

Jag ska krossa Juda och Jerusalem med min hand och förgöra det som finns kvar av dem som tillber Baal. Jag ska göra slut på deras avgudapräster, så att man inte ens minns dem.

De går upp på taken och böjer sig för solen, månen och stjärnorna. De 'följer Herren

Jag ska också förgöra dem som tidigare tillbad Herren men inte längre gör det, och dem som aldrig älskade Herren eller frågade efter honom.

Stå tyst och stilla i Herrens närhet, för Herrens vredes dag är nära! Herren har förberett ett stort slag mot sitt folk och har utsett dess bödlar.

På denna domens dag ska jag straffa alla ledare och furstar i Juda, och alla andra som bär hedniska kläder.

Ja, jag ska straffa dem som följer hedniska seder och som rövar och mördar för att fylla sin husbondes hus med rikedomar.

10 Klagorop ska höras från Fiskporten i Jerusalem och från den nya stadsdelen. Från höjderna hörs ljudet av den anstormande armén.

11 Jämra er av sorg i Jerusalems handelskvarter! Köpmän och utpressare, alla ska ni dö.

12 Med ljus och lykta ska jag söka igenom varje vrå i Jerusalem för att finna dem som sitter där liknöjda i sin synd, likgiltiga för Gud, och tror att han ska låta dem hållas.

13 Men deras rikedom ska tas ifrån dem när fienden kommer. De ska inte få bo i de nya hus de har byggt åt sig, och de ska aldrig få dricka vinet från vingårdarna de planterat.

14 Herrens fruktansvärda dag är nära. Den kommer som en överraskning. Den dagen ska starka män gråta bittert.

15 Det är den dag då Gud tömmer ut sin vrede, en dag av fruktansvärd ångest, en ödeläggelsens dag, en dag av mörker och tunga moln.

16 Trumpetsignaler och krigsrop ska höras. Befästa städer och säkra försvarsverk kommer att falla.

17 Ni ska vara lika hjälplösa som blinda som försöker att finna sin väg, därför att ni har syndat mot Herren. Ert blod ska utgjutas på marken och era kroppar ligga och ruttna på gatorna.

18 Ert silver och guld ska inte bli till någon nytta på Herrens vredes dag. Ni kan inte köpa er fria med det. Hela jorden ska förstöras av hans heliga vredes eld. Han ska göra ett snabbt slut på alla jordens invånare.