New International Version

Titus 1

1Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ to further the faith of God’s elect and their knowledge of the truth that leads to godliness— in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time, and which now at his appointed season he has brought to light through the preaching entrusted to me by the command of God our Savior,

To Titus, my true son in our common faith:

Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior.

Appointing Elders Who Love What Is Good

The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint[a] elders in every town, as I directed you. An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe[b] and are not open to the charge of being wild and disobedient. Since an overseer manages God’s household, he must be blameless—not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy and disciplined. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it.

Rebuking Those Who Fail to Do Good

10 For there are many rebellious people, full of meaningless talk and deception, especially those of the circumcision group. 11 They must be silenced, because they are disrupting whole households by teaching things they ought not to teach—and that for the sake of dishonest gain. 12 One of Crete’s own prophets has said it: “Cretans are always liars, evil brutes, lazy gluttons.”[c] 13 This saying is true. Therefore rebuke them sharply, so that they will be sound in the faith 14 and will pay no attention to Jewish myths or to the merely human commands of those who reject the truth. 15 To the pure, all things are pure, but to those who are corrupted and do not believe, nothing is pure. In fact, both their minds and consciences are corrupted. 16 They claim to know God, but by their actions they deny him. They are detestable, disobedient and unfit for doing anything good.

Footnotes

  1. Titus 1:5 Or ordain
  2. Titus 1:6 Or children are trustworthy
  3. Titus 1:12 From the Cretan philosopher Epimenides

Nya Levande Bibeln

Titusbrevet 1

1-2 Från Paulus, Guds tjänare, utsänd av Jesus Kristus med trons budskap till dem som Gud har utvalt för att de ska lära känna Guds sanning, som leder till evigt liv. Gud, som inte kan ljuga, har ju lovat oss detta för mycket länge sedan.

När tiden var inne, lät han oss få del av dessa goda nyheter, och gav mig i uppdrag att berätta om dem för alla människor. Det var en befallning från Gud, vår Frälsare.

Till Titus, du som i sanning är min son i den gemensamma tron. Jag hälsar dig med välsignelse och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare.

En ledare måste uppfylla vissa krav

Jag lämnade dig kvar på Kreta för att du skulle hjälpa och styrka de olika församlingarna, och för att i varje stad utse församlingsledare efter mina instruktioner.

De män du väljer måste ha gott anseende. De får bara leva tillsammans med den kvinna de är gift med, och deras barn måste följa Herren och inte ha rykte om sig att vara upproriska eller olydiga.

De som har ansvar för församlingen måste som Guds tjänare leva ett fläckfritt liv. De får inte vara högfärdiga, häftiga eller våldsamma, inte missbruka vin eller vara giriga.

De måste vara gästfria, förståndiga, rättvisa och behärskade, och inställda på att alltid göra gott.

Deras tro på den sanning som de har fått undervisning om måste vara stark och fast, så att de kan undervisa andra om den, och överbevisa dem som inte håller med dem.

Varning för falska lärare

10 Det finns nämligen många som inte vill lyssna till det vi säger. Det gäller särskilt dem som säger att alla kristna måste följa de judiska lagarna. Detta är ju bara tomt prat som för människor bakom ljuset

11 och måste stoppas. Hela familjer har redan blivit ledda bort från Guds nåd av sådana som bara är ute efter pengar.

12 En av deras egna män, en profet från Kreta, har sagt om dem: Dessa män på Kreta är lögnare allihop! De är lata och glupska och beter sig som vilda djur.

13 Det är så sant som det är sagt. Tillrättavisa dem därför skarpt så deras tro blir sund,

14 och de slutar att lyssna till judiska sagor och krav från män som har vänt sanningen ryggen.

15 En människa som har ett rent samvete upptäcker det positiva, goda och rena i allting, men den som har ont i sinnet och saknar tro, ser bara det negativa och onda. Hennes upproriska och osunda inre smittar av sig på allt hon ser och gör.

16 Sådana människor påstår ofta att de känner Gud, men när man ser deras sätt att leva och handla förstår man hur det är. De är avskyvärda och olydiga, och man kan aldrig vänta sig något gott från dem.