New International Version

Romans 10:1-21

1Brothers and sisters, my heart’s desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. 2For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. 3Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God’s righteousness. 4Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes.

5Moses writes this about the righteousness that is by the law: “The person who does these things will live by them.”10:5 Lev. 18:5 6But the righteousness that is by faith says: “Do not say in your heart, ‘Who will ascend into heaven?’ ”10:6 Deut. 30:12 (that is, to bring Christ down) 7“or ‘Who will descend into the deep?’ ”10:7 Deut. 30:13 (that is, to bring Christ up from the dead). 8But what does it say? “The word is near you; it is in your mouth and in your heart,”10:8 Deut. 30:14 that is, the message concerning faith that we proclaim: 9If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 10For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. 11As Scripture says, “Anyone who believes in him will never be put to shame.”10:11 Isaiah 28:16 (see Septuagint) 12For there is no difference between Jew and Gentile—the same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on him, 13for, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”10:13 Joel 2:32

14How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? 15And how can anyone preach unless they are sent? As it is written: “How beautiful are the feet of those who bring good news!”10:15 Isaiah 52:7

16But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, “Lord, who has believed our message?”10:16 Isaiah 53:1 17Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. 18But I ask: Did they not hear? Of course they did:

“Their voice has gone out into all the earth,

their words to the ends of the world.”10:18 Psalm 19:4

19Again I ask: Did Israel not understand? First, Moses says,

“I will make you envious by those who are not a nation;

I will make you angry by a nation that has no understanding.”10:19 Deut. 32:21

20And Isaiah boldly says,

“I was found by those who did not seek me;

I revealed myself to those who did not ask for me.”10:20 Isaiah 65:1

21But concerning Israel he says,

“All day long I have held out my hands

to a disobedient and obstinate people.”10:21 Isaiah 65:2

Slovo na cestu

Římanům 10:1-21

1Bratři, denně prosím Boha za Izraelce, aby si uvědomili svůj omyl. 2Musí se jim přiznat, že o Boží přízeň horlivě usilují, ale mají klapky na očích. 3Nepochopili ospravedlnění v tom způsobu, jak je nabízí Bůh, a proto je odmítají a chtějí si je vydobýt sami. 4Zákon je měl přece přivést ke Kristu, který je vrcholem a dává bezúhonnost tomu, kdo věří.

5Mojžíš řekl, že člověk získá život plněním zákona; říkejme tomu ospravedlnění cestou zákona. 6Ospravedlnění cestou víry je však něco jiného. Klíč k životu není třeba hledat v nadpozemských výšinách, 7ani pracně dobývat z hlubin země. Vše potřebné již za nás udělal Kristus. 8Každý člověk má ten klíč na dosah, má ho ve svém srdci: je to víra, kterou hlásáme.

Kristus – kámen urážky pro mnohé

9Jestliže tedy Krista vyznáváš jako Pána a opravdu věříš, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, jsi zachráněn. 10Kdo věří, ten je před Bohem spravedlivý a jako takový, hlásí-li se k tomu veřejně, je u něho v milosti. 11Bible přece říká: Kdo mu uvěří, nebude zklamán. 12A v tom není rozdíl mezi židem a jinověrcem. Všichni mají jednoho a téhož Pána a ten je stejně štědrý ke všem, kdo se k němu obracejí. 13Je přece psáno, že každý, kdo ho bude vzývat, bude zachráněn. Každý! 14Vzývat ho může ovšem jen ten, kdo v něj uvěřil: uvěřil jen ten, kdo o něm slyšel; slyší jen tehdy, když bude někdo mluvit; 15a mluvit o něm – k tomu právě Bůh posílá nás. Vždyť víte, co je psáno v Písmu: „Vždy vítán je, kdo dobrou zprávu nese!“ 16Skutečnost je ovšem taková, že ne všichni tu zprávu uvítali. Vždyť už Izajáš si stěžuje: „Pane, kdo uvěřil tomu, co jsme hlásali?“ 17Věříme-li my, je to proto, že jsme Kristovo poselství přijali.

18Pokládám však otázku: Což snad Izraelci neslyšeli stejné poselství? Jistě slyšeli.

19Nepochopili je snad? ptám se dál. Už Mojžíš říkal:

„Budete jednou žárlit na ty, kterými pohrdáte,

a hněvat se na ně, národe nechápavý!“

20A Izajášovými ústy říká Bůh:

„Dal jsem se nalézt těm, kdo mne nehledali,

a poznat jsem se dal těm, kdo se o mne nestarali.“

21O Izraelcích však mluví jako o lidu neposlušném a vzpurném.