New International Version

Proverbs 22

1A good name is more desirable than great riches;
    to be esteemed is better than silver or gold.

Rich and poor have this in common:
    The Lord is the Maker of them all.

The prudent see danger and take refuge,
    but the simple keep going and pay the penalty.

Humility is the fear of the Lord;
    its wages are riches and honor and life.

In the paths of the wicked are snares and pitfalls,
    but those who would preserve their life stay far from them.

Start children off on the way they should go,
    and even when they are old they will not turn from it.

The rich rule over the poor,
    and the borrower is slave to the lender.

Whoever sows injustice reaps calamity,
    and the rod they wield in fury will be broken.

The generous will themselves be blessed,
    for they share their food with the poor.

10 Drive out the mocker, and out goes strife;
    quarrels and insults are ended.

11 One who loves a pure heart and who speaks with grace
    will have the king for a friend.

12 The eyes of the Lord keep watch over knowledge,
    but he frustrates the words of the unfaithful.

13 The sluggard says, “There’s a lion outside!
    I’ll be killed in the public square!”

14 The mouth of an adulterous woman is a deep pit;
    a man who is under the Lord’s wrath falls into it.

15 Folly is bound up in the heart of a child,
    but the rod of discipline will drive it far away.

16 One who oppresses the poor to increase his wealth
    and one who gives gifts to the rich—both come to poverty.

Thirty Sayings of the Wise

Saying 1

17 Pay attention and turn your ear to the sayings of the wise;
    apply your heart to what I teach,
18 for it is pleasing when you keep them in your heart
    and have all of them ready on your lips.
19 So that your trust may be in the Lord,
    I teach you today, even you.
20 Have I not written thirty sayings for you,
    sayings of counsel and knowledge,
21 teaching you to be honest and to speak the truth,
    so that you bring back truthful reports
    to those you serve?

Saying 2

22 Do not exploit the poor because they are poor
    and do not crush the needy in court,
23 for the Lord will take up their case
    and will exact life for life.

Saying 3

24 Do not make friends with a hot-tempered person,
    do not associate with one easily angered,
25 or you may learn their ways
    and get yourself ensnared.

Saying 4

26 Do not be one who shakes hands in pledge
    or puts up security for debts;
27 if you lack the means to pay,
    your very bed will be snatched from under you.

Saying 5

28 Do not move an ancient boundary stone
    set up by your ancestors.

Saying 6

29 Do you see someone skilled in their work?
    They will serve before kings;
    they will not serve before officials of low rank.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 22

1Un nume bun este mai de dorit decât mari bogăţii
    şi a fi apreciat face mai mult decât argintul şi aurul.

Bogatul şi săracul au un lucru comun:
    Domnul i-a creat pe amândoi.

Omul prudent vede pericolul şi se ascunde,
    dar nesăbuitul merge înainte şi va suferi.

Smerenia şi frica de Domnul
    aduc bogăţie, onoare şi viaţă.

Pe căile celui rău sunt spini şi curse,
    dar cine îşi păzeşte sufletul se ţine departe de ele.

Învaţă-l pe copil calea pe care trebuie să meargă,
    iar când va îmbătrâni nu se va îndepărta de la ea.

Bogatul domneşte peste sărac
    şi cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut.

Cine seamănă nedreptate va secera necaz
    şi nuiaua mâniei lui va fi distrusă.

Omul darnic[a] va fi el însuşi binecuvântat
    pentru că împarte pâinea lui cu cel sărac.

10 Izgoneşte-l pe batjocoritor şi cearta va înceta,
    conflictele şi insultele se vor sfârşi.

11 Cine iubeşte curăţia inimii
    şi are bunăvoinţa pe buze va fi prieten cu regele.

12 Ochii Domnului veghează asupra cunoştinţei,
    dar înfruntă cuvintele celui necredincios.

13 Leneşul spune: „Afară este un leu!“
    sau „Voi fi ucis pe străzi!“

14 Gura femeii adultere este o groapă adâncă;
    cine este sub mânia Domnului va cădea în ea.

15 Nebunia este lipită de inima copilului,
    dar nuiaua disciplinării o va dezlipi de el.

16 Cine asupreşte pe sărac ca să se îmbogăţească
    şi cine dă daruri celui bogat, amândoi vor sărăci.

Proverbele înţelepţilor

17 Apleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor;
    pune la inimă cunoştinţa mea,
18 căci este plăcut când le păstrezi în inima ta
    şi când îţi sunt toate pregătite pe buze.
19 Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul,
    de aceea te învăţ eu astăzi, da, chiar pe tine!
20 N-am scris eu oare treizeci[b] de maxime pentru tine,
    maxime pentru sfaturi şi învăţătură,
21 ca să te învăţ adevărul şi cuvintele demne de încredere,
    ca să răspunzi cu vorbe adevărate celor ce te trimit?

22 Nu-l exploata pe sărac pentru că este sărac
    şi nu-l asupri pe cel nevoiaş care stă la poarta[c] cetăţii,
23 pentru că Domnul le va apăra cauza
    şi-i va jefui pe cei ce-i jefuiesc!

24 Nu te împrieteni cu omul mânios
    şi nu te asocia cu omul iute la mânie,
25 ca nu cumva să înveţi căile lui
    şi să-ţi ajungă astfel o capcană pentru suflet!

26 Să nu fii printre oamenii care oferă garanţie
    sau care girează pentru datorii,
27 căci, dacă nu ai cu ce să plăteşti,
    chiar patul tău va fi luat de sub tine!

28 Nu muta hotarul cel vechi,
    pe care l-au aşezat strămoşii tăi!

29 Vezi un om iscusit în munca lui?
    El va sluji înaintea regilor,
        nu înaintea oamenilor de rând.

Footnotes

  1. Proverbe 22:9 Lit.: Ochiul bun
  2. Proverbe 22:20 Sau: N-am scris eu înainte; sau: Nu ţi-am scris cu măiestrie
  3. Proverbe 22:22 Locul public al unei cetăţi, care funcţiona şi ca tribunal