New International Version

Proverbs 2

Moral Benefits of Wisdom

1My son, if you accept my words
    and store up my commands within you,
turning your ear to wisdom
    and applying your heart to understanding—
indeed, if you call out for insight
    and cry aloud for understanding,
and if you look for it as for silver
    and search for it as for hidden treasure,
then you will understand the fear of the Lord
    and find the knowledge of God.
For the Lord gives wisdom;
    from his mouth come knowledge and understanding.
He holds success in store for the upright,
    he is a shield to those whose walk is blameless,
for he guards the course of the just
    and protects the way of his faithful ones.

Then you will understand what is right and just
    and fair—every good path.
10 For wisdom will enter your heart,
    and knowledge will be pleasant to your soul.
11 Discretion will protect you,
    and understanding will guard you.

12 Wisdom will save you from the ways of wicked men,
    from men whose words are perverse,
13 who have left the straight paths
    to walk in dark ways,
14 who delight in doing wrong
    and rejoice in the perverseness of evil,
15 whose paths are crooked
    and who are devious in their ways.

16 Wisdom will save you also from the adulterous woman,
    from the wayward woman with her seductive words,
17 who has left the partner of her youth
    and ignored the covenant she made before God.[a]
18 Surely her house leads down to death
    and her paths to the spirits of the dead.
19 None who go to her return
    or attain the paths of life.

20 Thus you will walk in the ways of the good
    and keep to the paths of the righteous.
21 For the upright will live in the land,
    and the blameless will remain in it;
22 but the wicked will be cut off from the land,
    and the unfaithful will be torn from it.

Footnotes

  1. Proverbs 2:17 Or covenant of her God

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 2

Beneficiile morale ale înţelepciunii

1Fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele
    şi vei păstra în tine îndrumările mele,
dacă-ţi vei apleca urechea spre înţelepciune
    şi inima spre pricepere,
dacă vei cere înţelepciune
    şi te vei ruga pentru pricepere,
dacă o vei dori ca pe argint
    şi o vei căuta ca pe o comoară ascunsă,
atunci vei înţelege frica de Domnul
    şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
Căci Domnul dă înţelepciune;
    din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
El păstrează izbânda pentru cel drept
    şi este scut pentru cei ce umblă în integritate.
El păzeşte căile judecăţii
    şi protejează calea credincioşilor Lui.

Atunci vei înţelege dreptatea, corectitudinea
    şi integritatea; vei înţelege orice cale bună.
10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta
    şi cunoaşterea va fi plăcută sufletului tău.
11 Prudenţa te va proteja
    şi priceperea te va păzi.

12 Înţelepciunea te va scăpa de calea celui rău,
    de omul care vorbeşte lucruri stricate,
13 de cel ce părăseşte cărările dreptăţii,
    ca să umble pe căile întunericului,
14 căruia îi place să facă rău
    şi se bucură de perversitatea răului,
15 ale cărui cărări sunt întortocheate
    şi ale cărui drumuri sunt lăturalnice.

16 Ea te va îndepărta de femeia adulteră,
    de străina care rosteşte cuvinte ademenitoare,
17 de cea care îşi părăseşte partenerul tinereţii ei
    şi uită legământul făcut înaintea Dumnezeului ei[a].
18 Casa ei conduce spre moarte
    şi urmele ei duc la duhurile celor morţi.
19 Nimeni, din cei ce merg la ea, nu se mai întoarce,
    nici nu mai găseşte cărările vieţii.

20 De aceea tu să mergi pe căile oamenilor buni
    şi să păstrezi cărările celor drepţi.
21 Căci cei drepţi vor locui ţara
    şi cei integri vor rămâne în ea,
22 dar cei răi vor fi stârpiţi din ţară
    şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.

Footnotes

  1. Proverbe 2:17 Sau: legământul Dumnezeului ei