New International Version

Philippians 2

Imitating Christ’s Humility

1Therefore if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves, not looking to your own interests but each of you to the interests of the others.

In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus:

Who, being in very nature[a] God,
    did not consider equality with God something to be used to his own advantage;
rather, he made himself nothing
    by taking the very nature[b] of a servant,
    being made in human likeness.
And being found in appearance as a man,
    he humbled himself
    by becoming obedient to death—
        even death on a cross!

Therefore God exalted him to the highest place
    and gave him the name that is above every name,
10 that at the name of Jesus every knee should bow,
    in heaven and on earth and under the earth,
11 and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord,
    to the glory of God the Father.

Do Everything Without Grumbling

12 Therefore, my dear friends, as you have always obeyed—not only in my presence, but now much more in my absence—continue to work out your salvation with fear and trembling, 13 for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose.

14 Do everything without grumbling or arguing, 15 so that you may become blameless and pure, “children of God without fault in a warped and crooked generation.”[c] Then you will shine among them like stars in the sky 16 as you hold firmly to the word of life. And then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. 17 But even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. 18 So you too should be glad and rejoice with me.

Timothy and Epaphroditus

19 I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered when I receive news about you. 20 I have no one else like him, who will show genuine concern for your welfare. 21 For everyone looks out for their own interests, not those of Jesus Christ. 22 But you know that Timothy has proved himself, because as a son with his father he has served with me in the work of the gospel. 23 I hope, therefore, to send him as soon as I see how things go with me. 24 And I am confident in the Lord that I myself will come soon.

25 But I think it is necessary to send back to you Epaphroditus, my brother, co-worker and fellow soldier, who is also your messenger, whom you sent to take care of my needs. 26 For he longs for all of you and is distressed because you heard he was ill. 27 Indeed he was ill, and almost died. But God had mercy on him, and not on him only but also on me, to spare me sorrow upon sorrow. 28 Therefore I am all the more eager to send him, so that when you see him again you may be glad and I may have less anxiety. 29 So then, welcome him in the Lord with great joy, and honor people like him, 30 because he almost died for the work of Christ. He risked his life to make up for the help you yourselves could not give me.

Footnotes

  1. Philippians 2:6 Or in the form of
  2. Philippians 2:7 Or the form
  3. Philippians 2:15 Deut. 32:5

Nádej pre kazdého

List Filipanom 2

Výzva k jednote

1 Pre bratskú lásku, pre Ducha, ktorý nás spája, pre súcit a zľutovanie, vás prosím:

buďte svorní, majte sa radi, zápaste o jednotu a jednomyseľnosť, ako nás k tomu nabáda Kristus. Ničím iným mi neurobíte väčšiu radosť.

Nebuďte láskaví a jednomyseľní iba z vypočítavosti, nechcite žať vďačnosť a uznanie, ale dožičte ho aj iným.

Nemyslite iba na seba a na vlastné blaho, radšej rozmýšľajte, ako prospieť iným.

Osvojte si zmýšľanie Ježiša Krista,

ktorý -- hoci sám bol Boh -- nedomáhal sa božských nárokov,

zriekol sa slávy a moci a ochotne prijal úlohu najobyčajnejšieho človeka.

Ba strpel aj také poníženie, že ho popravili na kríži ako najväčšieho zločinca.

Ale práve preto ho Boh povýšil

10 a jeho menu dal takú slávu, že sa pri jeho mene raz sklonia všetky sily na nebi, všetci ľudia na zemi i pod zemou a

11 v úcte a na slávu Boha Otca každý vyzná, že Ježiš Kristus je Pán.

12 Moji drahí, kým som bol u vás, vždy ste poslúchali moje slová. Tým skôr teraz, keď nemôžem byť s vami, s bázňou a chvením usilujte sa o záchranu svojich duší.

13 Boh, ktorý pôsobí vo vás, povzbudí k tomu vašu vôľu a dá vám silu premeniť ju v činy.

14 Všetko, čo robíte, robte bez reptania a pochybovania.

15 Ste predsa Božie deti a váš bezúhonný a príkladný život má žiariť ako hviezdy v hustej tme vašim blúdiacim a strateným spoluobčanom a má ich privádzať k pravému životu.

16 Až sa Kristus zjaví, budem šťastný, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne!

17 A keby som aj mal svoje poslanie spečatiť vlastnou krvou, radujem sa z toho

18 a aj vy sa radujte so mnou.

Spoľahliví spolupracovníci

19 Dúfam, ak bude Pán chcieť, že budem môcť čoskoro poslať k vám Timoteja, aby som sa aj ja potešil a dozvedel sa o vás, ako sa máte.

20 Inak tu nemám nikoho, kto by sa tak úprimne o vás zaujímal.

21 Všetci ostatní myslia skôr na svoje záujmy ako na záujmy Kristove.

22 Ale Timoteja ste už poznali, keď mi v službe evanjelia pomáhal ako vlastný brat.

23 Hneď, ako sa rozhodne, čo bude so mnou, pošlem ho k vám.

24 Ale spolieham sa na Pána, že čoskoro prídem k vám aj ja osobne.

25 Zatiaľ však pokladám za potrebné poslať Epafrodita. Jeho služby boli pre mňa veľmi užitočné, stál mi po boku ako brat v práci aj v boji.

26 Ale teraz sa mu veľmi zacnelo po všetkých vás, najmä keď sa dopočul, že ste sa dozvedeli o tom, že bol chorý.

27 A naozaj, ochorel takmer na smrť, ale Boh sa nad ním zľutoval. Ale aj mňa tým ušetril od veľkého zármutku.

28 Preto som ho poslal čo najskôr k vám, aby vás osobne upokojil, a aj mňa tým zbavil veľkej starosti.

29 Uvítajte ho teda čo najsrdečnejšie, ako sa na kresťanov patrí.

30 Vážte si ho, veď pre Kristovo dielo vzal na seba veľké riziko a v úsilí nahradiť mi vás všetkých by sa bol vysilil takmer na smrť.