New International Version

Obadiah

Obadiah’s Vision

The vision of Obadiah.

This is what the Sovereign Lord says about Edom—

We have heard a message from the Lord:
    An envoy was sent to the nations to say,
“Rise, let us go against her for battle”—

“See, I will make you small among the nations;
    you will be utterly despised.
The pride of your heart has deceived you,
    you who live in the clefts of the rocks[a]
    and make your home on the heights,
you who say to yourself,
    ‘Who can bring me down to the ground?’
Though you soar like the eagle
    and make your nest among the stars,
    from there I will bring you down,”
declares the Lord.
“If thieves came to you,
    if robbers in the night—
oh, what a disaster awaits you!—
    would they not steal only as much as they wanted?
If grape pickers came to you,
    would they not leave a few grapes?
But how Esau will be ransacked,
    his hidden treasures pillaged!
All your allies will force you to the border;
    your friends will deceive and overpower you;
those who eat your bread will set a trap for you,[b]
    but you will not detect it.

“In that day,” declares the Lord,
    “will I not destroy the wise men of Edom,
    those of understanding in the mountains of Esau?
Your warriors, Teman, will be terrified,
    and everyone in Esau’s mountains
    will be cut down in the slaughter.
10 Because of the violence against your brother Jacob,
    you will be covered with shame;
    you will be destroyed forever.
11 On the day you stood aloof
    while strangers carried off his wealth
and foreigners entered his gates
    and cast lots for Jerusalem,
    you were like one of them.
12 You should not gloat over your brother
    in the day of his misfortune,
nor rejoice over the people of Judah
    in the day of their destruction,
nor boast so much
    in the day of their trouble.
13 You should not march through the gates of my people
    in the day of their disaster,
nor gloat over them in their calamity
    in the day of their disaster,
nor seize their wealth
    in the day of their disaster.
14 You should not wait at the crossroads
    to cut down their fugitives,
nor hand over their survivors
    in the day of their trouble.

15 “The day of the Lord is near
    for all nations.
As you have done, it will be done to you;
    your deeds will return upon your own head.
16 Just as you drank on my holy hill,
    so all the nations will drink continually;
they will drink and drink
    and be as if they had never been.
17 But on Mount Zion will be deliverance;
    it will be holy,
    and Jacob will possess his inheritance.
18 Jacob will be a fire
    and Joseph a flame;
Esau will be stubble,
    and they will set him on fire and destroy him.
There will be no survivors
    from Esau.”
The Lord has spoken.

19 People from the Negev will occupy
    the mountains of Esau,
and people from the foothills will possess
    the land of the Philistines.
They will occupy the fields of Ephraim and Samaria,
    and Benjamin will possess Gilead.
20 This company of Israelite exiles who are in Canaan
    will possess the land as far as Zarephath;
the exiles from Jerusalem who are in Sepharad
    will possess the towns of the Negev.
21 Deliverers will go up on[c] Mount Zion
    to govern the mountains of Esau.
    And the kingdom will be the Lord’s.

Footnotes

  1. Obadiah 1:3 Or of Sela
  2. Obadiah 1:7 The meaning of the Hebrew for this clause is uncertain.
  3. Obadiah 1:21 Or from

Nya Levande Bibeln

Obadja

Edoms undergång

I en syn visade Herren Obadja hur framtiden skulle bli för Edoms land.Ett budskap har kommit från Herren, sa han. Gud har sänt en budbärare till jordens länder med följande budskap: 'Res er mot Edom! Anfall och utplåna det!'

Jag ska ge dig Edom den plats du förtjänar bland länderna, ja, du ska bli liten och föraktad.

Du har blivit så självsäker och stolt där uppe bland de otillgängliga klipporna. Vem kan nå oss här? tänker du. Men du bedrar dig!

Fastän du svävar lika högt som örnen och bygger ditt bo bland stjärnorna, ska jag nog få ner dig på jorden, säger Herren.

Det hade varit bättre för dig om tjuvar hade kommit under natten och plundrat dig, för de skulle inte ha tagit allt, eller om dina vingårdar hade blivit bestulna på sin frukt, för då skulle åtminstone efterskörden blivit kvar!

Nu kommer varje liten vrå att genomsökas, och alla dina skatter ska bli funna och tas ifrån dig.

Alla dina bundsförvanter ska vända sig mot dig och hjälpa till att fördriva dig ur landet. De ska lova dig fred samtidigt som de planerar att utplåna dig. Vännerna du litade på ska svika dig, och hela ditt försvar kommer att falla samman.

På den dagen ska det inte finnas en enda förståndig man kvar i Edom! säger Herren. De förståndiga ska bära sig åt som dårar!

De modigaste soldaterna i Teman kommer att bli förvirrade och hjälplösa, och alla ska utrotas i slakten.

10 Varför måste detta ske? Jo, på grund av vad du gjort mot din bror Israel. Du kommer att stå där med skam och bli fullständigt utplånad för all framtid.

11 Du lämnade Israel i sticket när det behövde hjälp, ja, du stod där utan att lyfta ett finger för att försvara det när fiendehärarna anföll, drog bort med dess rikedomar och delade Jerusalem. Du uppträdde som en av dess fiender.

12 Du skulle inte ha handlat så. Du skulle inte ha varit så skadeglad när de förde bort folket till främmande länder, du skulle inte ha skrattat åt deras olycka.

13 Du gick själv in i landet just på olyckans dag och plundrade. Du gjorde dig själv rik på dess bekostnad.

14 Du stod vid vägskälen och dödade dem som försökte fly. Du tog de överlevande till fånga och förde dem tillbaka till deras fiender.

15 Herrens vrede ska snart drabba alla hednafolk. Precis som du har gjort mot Israel, så ska man göra mot dig. Dina gärningar kommer att slå tillbaka mot dig!

16 Ja, som du fick uppleva lidandet på mitt heliga berg, så ska folken runt omkring också få uppleva det innan de försvinner ur historien.

Israels återupprättelse

17 Men Jerusalem ska bli en tillflykt för många. Israel ska än en gång inta landet.

18 Israel ska bli en eld som tänder Edoms torra fält. Ingen kommer då att överleva, för så har Herren talat.

19 Då ska mitt folk i Negev ockupera Edoms bergstrakt. De som bor på Judeens slätter ska äga filisteernas land och än en gång inta Efraims och Samariens områden, och Benjamins stam ska inta Gilead.

20 De som blivit bortförda från Israel ska återvända och ockupera Feniciens kustremsa norrut ända till Sarefat. De som bott i Mindre Asien ska återvända till sitt hemland och inta städerna i utkanten av Negev.

21 Befriare ska komma till Jerusalem och regera över hela Edom. Och Herren ska vara kung!