New International Version

Numbers 8:1-26

Setting Up the Lamps

1The Lord said to Moses, 2“Speak to Aaron and say to him, ‘When you set up the lamps, see that all seven light up the area in front of the lampstand.’ ”

3Aaron did so; he set up the lamps so that they faced forward on the lampstand, just as the Lord commanded Moses. 4This is how the lampstand was made: It was made of hammered gold—from its base to its blossoms. The lampstand was made exactly like the pattern the Lord had shown Moses.

The Setting Apart of the Levites

5The Lord said to Moses: 6“Take the Levites from among all the Israelites and make them ceremonially clean. 7To purify them, do this: Sprinkle the water of cleansing on them; then have them shave their whole bodies and wash their clothes. And so they will purify themselves. 8Have them take a young bull with its grain offering of the finest flour mixed with olive oil; then you are to take a second young bull for a sin offering.8:8 Or purification offering; also in verse 12 9Bring the Levites to the front of the tent of meeting and assemble the whole Israelite community. 10You are to bring the Levites before the Lord, and the Israelites are to lay their hands on them. 11Aaron is to present the Levites before the Lord as a wave offering from the Israelites, so that they may be ready to do the work of the Lord.

12“Then the Levites are to lay their hands on the heads of the bulls, using one for a sin offering to the Lord and the other for a burnt offering, to make atonement for the Levites. 13Have the Levites stand in front of Aaron and his sons and then present them as a wave offering to the Lord. 14In this way you are to set the Levites apart from the other Israelites, and the Levites will be mine.

15“After you have purified the Levites and presented them as a wave offering, they are to come to do their work at the tent of meeting. 16They are the Israelites who are to be given wholly to me. I have taken them as my own in place of the firstborn, the first male offspring from every Israelite woman. 17Every firstborn male in Israel, whether human or animal, is mine. When I struck down all the firstborn in Egypt, I set them apart for myself. 18And I have taken the Levites in place of all the firstborn sons in Israel. 19From among all the Israelites, I have given the Levites as gifts to Aaron and his sons to do the work at the tent of meeting on behalf of the Israelites and to make atonement for them so that no plague will strike the Israelites when they go near the sanctuary.”

20Moses, Aaron and the whole Israelite community did with the Levites just as the Lord commanded Moses. 21The Levites purified themselves and washed their clothes. Then Aaron presented them as a wave offering before the Lord and made atonement for them to purify them. 22After that, the Levites came to do their work at the tent of meeting under the supervision of Aaron and his sons. They did with the Levites just as the Lord commanded Moses.

23The Lord said to Moses, 24“This applies to the Levites: Men twenty-five years old or more shall come to take part in the work at the tent of meeting, 25but at the age of fifty, they must retire from their regular service and work no longer. 26They may assist their brothers in performing their duties at the tent of meeting, but they themselves must not do the work. This, then, is how you are to assign the responsibilities of the Levites.”

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 8:1-26

1Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 2„Vorbește‑i lui Aaron și spune‑i: «Când vei așeza candelele, cele șapte candele vor trebui să lumineze în partea din față a sfeșnicului.»“

3Aaron a făcut întocmai; a așezat candelele în partea din față a sfeșnicului, așa cum Domnul îi poruncise lui Moise. 4Sfeșnicul era făcut din aur bătut. De la picior până la petale era din aur bătut. După modelul pe care Domnul i‑l arătase lui Moise, așa a făcut el sfeșnicul.

Sfințirea și slujirea leviților

5Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 6„Ia‑i pe leviți din mijlocul fiilor lui Israel și curățește‑i. 7Iată ce să faci ca să‑i curățești: stropește‑i cu apa curățirii de păcat7 Lit.: apele păcatului., iar ei să‑și radă tot trupul cu briciul și să‑și spele hainele; așa se vor curăți. 8Apoi să ia un taur și darul de mâncare făcut din făină aleasă amestecată cu untdelemn, iar tu să iei un alt taur ca jertfă pentru păcat. 9Să‑i aduci pe leviți înaintea Cortului Întâlnirii și să strângi împreună toată comunitatea fiilor lui Israel. 10Când îi vei aduce pe leviți înaintea Domnului, fiii lui Israel să‑și pună mâinile peste ei. 11Apoi Aaron îi va înfățișa pe leviți înaintea Domnului ca o jertfă legănată din partea fiilor lui Israel, și astfel ei vor putea să îndeplinească slujba Domnului. 12Leviții să‑și pună mâinile pe capetele taurilor, după care el să‑i jertfească în cinstea Domnului, pe unul ca jertfă pentru păcat, iar pe celălalt ca ardere‑de‑tot și să facă astfel ispășire pentru leviți. 13Apoi să‑i pui pe leviți să stea înaintea lui Aaron și a fiilor săi și să‑i aduci ca jertfă legănată înaintea Domnului.

14Așa să‑i separi pe leviți de ceilalți fii ai lui Israel și leviții vor fi ai Mei. 15După ce i‑ai curățit și i‑ai adus ca jertfă legănată, leviții vor putea intra în Cortul Întâlnirii ca să slujească. 16Căci ei Îmi sunt dați pe deplin din mijlocul fiilor lui Israel. I‑am luat pentru Mine în locul tuturor celor ce sunt primul rod al pântecului, în locul întâilor născuți ai fiilor lui Israel. 17Toți întâii născuți ai fiilor lui Israel sunt ai Mei, atât dintre oameni, cât și dintre animale. I‑am sfințit17 Vezi nota de la 3:13. pentru Mine în ziua în care i‑am lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului. 18De aceea i‑am luat pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai fiilor lui Israel. 19Eu i‑am dat în dar pe leviți lui Aaron și fiilor săi, ca să le slujească fiilor lui Israel în Cortul Întâlnirii și să facă ispășire pentru fiii lui Israel. Astfel, fiii lui Israel nu vor fi loviți de nicio urgie când se vor apropia de Lăcaș.“

20Moise, Aaron și întreaga comunitate a fiilor lui Israel au făcut întocmai cu leviții. Fiii lui Israel au făcut așa cum Domnul i‑a poruncit lui Moise cu privire la ei. 21Leviții s‑au curățit și apoi și‑au spălat hainele. Aaron i‑a adus ca jertfă legănată înaintea Domnului și a făcut ispășire pentru ei ca să‑i curățească. 22După aceea, leviții au intrat să slujească în Cortul Întâlnirii înaintea lui Aaron și a fiilor săi. Așa cum Domnul îi poruncise lui Moise cu privire la leviți, așa au făcut cu ei.

23Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 24„Aceasta este o hotărâre în ceea ce‑i privește pe leviți: de la vârsta de douăzeci și cinci de ani24 Vezi nota de la 4:3. în sus, fiecare va putea să vină să îndeplinească slujba la Cortul Întâlnirii. 25Dar la vârsta de cincizeci de ani trebuie să se retragă de la datoria slujbei și să nu mai lucreze. 26Va putea însă să‑i ajute pe frații lui în Cortul Întâlnirii, la păzirea îndatoririlor lor, dar nu va putea să îndeplinească vreo slujbă. Așa să faci cu leviții în ce privește îndatoririle lor.“