New International Version

Numbers 31:1-54

Vengeance on the Midianites

1The Lord said to Moses, 2“Take vengeance on the Midianites for the Israelites. After that, you will be gathered to your people.”

3So Moses said to the people, “Arm some of your men to go to war against the Midianites so that they may carry out the Lord’s vengeance on them. 4Send into battle a thousand men from each of the tribes of Israel.” 5So twelve thousand men armed for battle, a thousand from each tribe, were supplied from the clans of Israel. 6Moses sent them into battle, a thousand from each tribe, along with Phinehas son of Eleazar, the priest, who took with him articles from the sanctuary and the trumpets for signaling.

7They fought against Midian, as the Lord commanded Moses, and killed every man. 8Among their victims were Evi, Rekem, Zur, Hur and Reba—the five kings of Midian. They also killed Balaam son of Beor with the sword. 9The Israelites captured the Midianite women and children and took all the Midianite herds, flocks and goods as plunder. 10They burned all the towns where the Midianites had settled, as well as all their camps. 11They took all the plunder and spoils, including the people and animals, 12and brought the captives, spoils and plunder to Moses and Eleazar the priest and the Israelite assembly at their camp on the plains of Moab, by the Jordan across from Jericho.

13Moses, Eleazar the priest and all the leaders of the community went to meet them outside the camp. 14Moses was angry with the officers of the army—the commanders of thousands and commanders of hundreds—who returned from the battle.

15“Have you allowed all the women to live?” he asked them. 16“They were the ones who followed Balaam’s advice and enticed the Israelites to be unfaithful to the Lord in the Peor incident, so that a plague struck the Lord’s people. 17Now kill all the boys. And kill every woman who has slept with a man, 18but save for yourselves every girl who has never slept with a man.

19“Anyone who has killed someone or touched someone who was killed must stay outside the camp seven days. On the third and seventh days you must purify yourselves and your captives. 20Purify every garment as well as everything made of leather, goat hair or wood.”

21Then Eleazar the priest said to the soldiers who had gone into battle, “This is what is required by the law that the Lord gave Moses: 22Gold, silver, bronze, iron, tin, lead 23and anything else that can withstand fire must be put through the fire, and then it will be clean. But it must also be purified with the water of cleansing. And whatever cannot withstand fire must be put through that water. 24On the seventh day wash your clothes and you will be clean. Then you may come into the camp.”

Dividing the Spoils

25The Lord said to Moses, 26“You and Eleazar the priest and the family heads of the community are to count all the people and animals that were captured. 27Divide the spoils equally between the soldiers who took part in the battle and the rest of the community. 28From the soldiers who fought in the battle, set apart as tribute for the Lord one out of every five hundred, whether people, cattle, donkeys or sheep. 29Take this tribute from their half share and give it to Eleazar the priest as the Lord’s part. 30From the Israelites’ half, select one out of every fifty, whether people, cattle, donkeys, sheep or other animals. Give them to the Levites, who are responsible for the care of the Lord’s tabernacle.” 31So Moses and Eleazar the priest did as the Lord commanded Moses.

32The plunder remaining from the spoils that the soldiers took was 675,000 sheep, 3372,000 cattle, 3461,000 donkeys 35and 32,000 women who had never slept with a man.

36The half share of those who fought in the battle was:

337,500 sheep, 37of which the tribute for the Lord was 675;

3836,000 cattle, of which the tribute for the Lord was 72;

3930,500 donkeys, of which the tribute for the Lord was 61;

4016,000 people, of whom the tribute for the Lord was 32.

41Moses gave the tribute to Eleazar the priest as the Lord’s part, as the Lord commanded Moses.

42The half belonging to the Israelites, which Moses set apart from that of the fighting men— 43the community’s half—was 337,500 sheep, 4436,000 cattle, 4530,500 donkeys 46and 16,000 people. 47From the Israelites’ half, Moses selected one out of every fifty people and animals, as the Lord commanded him, and gave them to the Levites, who were responsible for the care of the Lord’s tabernacle.

48Then the officers who were over the units of the army—the commanders of thousands and commanders of hundreds—went to Moses 49and said to him, “Your servants have counted the soldiers under our command, and not one is missing. 50So we have brought as an offering to the Lord the gold articles each of us acquired—armlets, bracelets, signet rings, earrings and necklaces—to make atonement for ourselves before the Lord.”

51Moses and Eleazar the priest accepted from them the gold—all the crafted articles. 52All the gold from the commanders of thousands and commanders of hundreds that Moses and Eleazar presented as a gift to the Lord weighed 16,750 shekels.31:52 That is, about 420 pounds or about 190 kilograms 53Each soldier had taken plunder for himself. 54Moses and Eleazar the priest accepted the gold from the commanders of thousands and commanders of hundreds and brought it into the tent of meeting as a memorial for the Israelites before the Lord.

New Serbian Translation

4. Мојсијева 31:1-54

Рат против Мадијанаца

1Господ рече Мојсију: 2„Изврши освету над Мадијанцима због Израиљаца. Потом ћеш се придружити своме народу.“

3Мојсије рече народу: „Наоружај људе међу вама за рат, па нека иду на Мадијанце да изврше над њима Господњу освету. 4Пошаљи у битку по хиљаду људи из сваког израиљског племена.“ 5Тако је од Израиљевих хиљада било окупљено дванаест хиљада људи наоружаних за рат, по хиљаду из сваког племена. 6Мојсије их је послао у рат, по хиљаду из сваког племена, заједно са Финесом, сином свештеника Елеазара, који је понео са собом посвећено посуђе и ратне трубе.

7Они су заратили против Мадијана, баш како је Господ заповедио Мојсију и побили му све мушкарце. 8Поред осталих побили су и мадијанске цареве Евија, Рекема, Сура, Ора и Реву – пет мадијанских царева. Мачем су погубили и Валама, сина Веоровог. 9Израиљци су са собом повели мадијанске жене и децу, и запленили сву њихову стоку, сва њихова стада и сва њихова добра, 10а све њихове градове по којима су живели спалили огњем. 11Онда су узели плен и све што је било одузето, и људе и стоку, 12па су робље, одузето и плен довели Мојсију, свештенику Елеазару и свој Израиљевој заједници у табор на моавским пољанама, код Јордана, насупрот Јерихону.

13Мојсије, свештеник Елеазар и сви кнезови заједнице пођу им у сусрет изван табора. 14Мојсије се разбеснео на војводе, на заповеднике хиљада и стотина, који су се враћали из рата. 15Мојсије им рече: „Зар сте оставили у животу све жене? 16А баш су оне, на Валамов наговор, навеле Израиљце да се изневере Господу у случају Фегора, па је Господњу заједницу погодила пошаст! 17Стога сад побијте сву мушку децу и сваку жену која је спавала са мушкарцем. 18Ипак, поштедите за себе сваку младу девојку која није спавала са мушкарцем.

19Сваки од вас који је убио некога или је дотакао убијеног, нека логорује седам дана изван табора. Очистите себе и своје робове трећега и седмога дана. 20Нека се очисти и свако рухо, сваки кожни предмет, сваки предмет начињен од козје длаке, и сваки предмет од дрвета.“

21А свештеник Елеазар рече ратницима који су ишли у битку: „Ово је одредба Закона који је Господ дао Мојсију: 22злато, сребро, бронзу, гвожђе, калај и олово, 23све што је отпорно на ватру, нека се пропусти кроз ватру и биће чисто. Ипак, нека се очисти и водом очишћења. А све што није отпорно на ватру пропустите кроз воду. 24Седмога дана оперите своју одећу и бићете чисти. Потом се вратите у табор.“

Подела плена

25Господ рече Мојсију: 26„Ти, свештеник Елеазар и главари отачких домова заједнице, извршите попис плена, људи и стоке. 27Затим подели плен између ратника који су ишли у битку и целе заједнице. 28Од ратника који су ишли у битку одвој део за Господа: једну главу од сваких пет стотина, како од људи тако од крупне стоке, магараца и оваца. 29Узмите то од њихове половине и дајте то свештенику Елеазару за принос Господу. 30А од половине плена Израиљаца узми једну главу од сваких пет стотина, како од људи тако од крупне стоке, магараца, оваца – од сваке стоке – и дај их Левитима, који су задужени за службу у Пребивалишту Господњем.“ 31Мојсије и Елеазар учине као што је Господ заповедио Мојсију.

32Плена што је остао од одузетог које је запленила војска било је: шест стотина седамдесет пет хиљада оваца, 33седамдесет две хиљаде грла говеда, 34шездесет једна хиљада магараца, 35и тридесет две хиљаде људских душа – жена које нису спавале са мушкарцем.

36Дакле, половина дела војске која је ишла у битку била је:

три стотине тридесет седам хиљада пет стотина грла ситне стоке. 37Део за Господа од ситне стоке био је шест стотина седамдесет пет оваца.

38Било је тридесет шест хиљада говеда, од којих је Господњи део био седамдесет два грла;

39магараца је било тридесет хиљада пет стотина, од којих је Господњи део био шездесет једно грло;

40и шеснаест хиљада људских душа, од којих је Господњи део био тридесет две душе.

41Мојсије је предао свештенику Елеазару део, принос за Господа, као што је Господ заповедио Мојсију.

42Половина дела Израиљаца коју је Мојсије одвојио од људи који су ратовали – 43половина која је припала заједници, износила је: три стотине тридесет седам хиљада пет стотина грла ситне стоке, 44тридесет шест хиљада говеда, 45тридесет хиљада пет стотина магараца, 46и шеснаест хиљада људских душа. 47Од те половине, која је припала Израиљцима, Мојсије је узео по једно од педесет, и од људи и од стоке, и дао Левитима који су били задужени за службу у Пребивалишту Господњем, као што му је Господ заповедио.

48Тада су Мојсију приступили војни заповедници над хиљадама, кнезови над хиљадама и стотинама, 49и рекли му: „Твоје слуге су извршиле попис ратника који су били под нашим водством, и ниједан од нас не недостаје. 50А ми смо донели принос Господу, шта је већ ко нашао, предмете од злата, наруквице и гривне, прстење, наушнице и огрлице, да се изврши откупљење за нас пред Господом.“

51Мојсије и Свештеник Елеазар су узели од њих злато, сав тај накит. 52Свега злата, жртве дизанице коју су принели Господу било је шеснаест хиљада седам стотина педесет шекела31,52 Око 200 kg.. 53А војници су задржали за себе што су запленили. 54Потом су Мојсије и свештеник Елеазар узели злато од кнезова над хиљадама и стотинама и донели га у Шатор од састанка, као спомен Израиљцима пред Господом.