New International Version

Numbers 28:1-31

Daily Offerings

1The Lord said to Moses, 2“Give this command to the Israelites and say to them: ‘Make sure that you present to me at the appointed time my food offerings, as an aroma pleasing to me.’ 3Say to them: ‘This is the food offering you are to present to the Lord: two lambs a year old without defect, as a regular burnt offering each day. 4Offer one lamb in the morning and the other at twilight, 5together with a grain offering of a tenth of an ephah28:5 That is, probably about 3 1/2 pounds or about 1.6 kilograms; also in verses 13, 21 and 29 of the finest flour mixed with a quarter of a hin28:5 That is, about 1 quart or about 1 liter; also in verses 7 and 14 of oil from pressed olives. 6This is the regular burnt offering instituted at Mount Sinai as a pleasing aroma, a food offering presented to the Lord. 7The accompanying drink offering is to be a quarter of a hin of fermented drink with each lamb. Pour out the drink offering to the Lord at the sanctuary. 8Offer the second lamb at twilight, along with the same kind of grain offering and drink offering that you offer in the morning. This is a food offering, an aroma pleasing to the Lord.

Sabbath Offerings

9“ ‘On the Sabbath day, make an offering of two lambs a year old without defect, together with its drink offering and a grain offering of two-tenths of an ephah28:9 That is, probably about 7 pounds or about 3.2 kilograms; also in verses 12, 20 and 28 of the finest flour mixed with olive oil. 10This is the burnt offering for every Sabbath, in addition to the regular burnt offering and its drink offering.

Monthly Offerings

11“ ‘On the first of every month, present to the Lord a burnt offering of two young bulls, one ram and seven male lambs a year old, all without defect. 12With each bull there is to be a grain offering of three-tenths of an ephah28:12 That is, probably about 11 pounds or about 5 kilograms; also in verses 20 and 28 of the finest flour mixed with oil; with the ram, a grain offering of two-tenths of an ephah of the finest flour mixed with oil; 13and with each lamb, a grain offering of a tenth of an ephah of the finest flour mixed with oil. This is for a burnt offering, a pleasing aroma, a food offering presented to the Lord. 14With each bull there is to be a drink offering of half a hin28:14 That is, about 2 quarts or about 1.9 liters of wine; with the ram, a third of a hin28:14 That is, about 1 1/3 quarts or about 1.3 liters; and with each lamb, a quarter of a hin. This is the monthly burnt offering to be made at each new moon during the year. 15Besides the regular burnt offering with its drink offering, one male goat is to be presented to the Lord as a sin offering.28:15 Or purification offering; also in verse 22

The Passover

16“ ‘On the fourteenth day of the first month the Lord’s Passover is to be held. 17On the fifteenth day of this month there is to be a festival; for seven days eat bread made without yeast. 18On the first day hold a sacred assembly and do no regular work. 19Present to the Lord a food offering consisting of a burnt offering of two young bulls, one ram and seven male lambs a year old, all without defect. 20With each bull offer a grain offering of three-tenths of an ephah of the finest flour mixed with oil; with the ram, two-tenths; 21and with each of the seven lambs, one-tenth. 22Include one male goat as a sin offering to make atonement for you. 23Offer these in addition to the regular morning burnt offering. 24In this way present the food offering every day for seven days as an aroma pleasing to the Lord; it is to be offered in addition to the regular burnt offering and its drink offering. 25On the seventh day hold a sacred assembly and do no regular work.

The Festival of Weeks

26“ ‘On the day of firstfruits, when you present to the Lord an offering of new grain during the Festival of Weeks, hold a sacred assembly and do no regular work. 27Present a burnt offering of two young bulls, one ram and seven male lambs a year old as an aroma pleasing to the Lord. 28With each bull there is to be a grain offering of three-tenths of an ephah of the finest flour mixed with oil; with the ram, two-tenths; 29and with each of the seven lambs, one-tenth. 30Include one male goat to make atonement for you. 31Offer these together with their drink offerings, in addition to the regular burnt offering and its grain offering. Be sure the animals are without defect.

New Serbian Translation

4. Мојсијева 28:1-31

Дневни приноси

1Господ рече Мојсију: 2„Заповеди Израиљцима и реци им: ’Пазите да приносите мој принос, храну за моју паљену жртву, мој угодни мирис, у време које је одређено за њега.’ 3Реци им: ’Ово је паљена жртва коју ћете приносити Господу: дневно два јагњета од годину дана, без мане, као трајну жртву свеспалницу. 4Једно јагње принеси ујутро, а друго принеси увече. 5Уз то, умешај десетину ефе28,5 Око 1,6 kg. брашна с четврт хина28,5 Око 1 l. чистог, свеже исцеђеног уља. 6То је трајна жртва свеспалница установљена на гори Синај, на угодни мирис – паљену жртву Господу. 7Жртва изливница ће бити четврт хина жестоког пића за свако јагње. Нека се жртва изливница Господу излије у Светињи. 8Друго јагње принеси увече. С њим принеси исту житну жртву као ујутро, и жртву изливницу на угодни мирис, паљену жртву Господу.

Суботње жртве

9На суботњи дан принеси два јагњета од годину дана, без мане, две десетине ефе брашна умешеног са уљем за житну жртву, и жртву изливницу која иде уз њу. 10То је жртва свеспалница за сваку суботу, поред свакодневне жртве свеспалнице и жртве изливнице која иде уз њу.

Месечне жртве

11На почетку ваших месеци принесите жртву свеспалницу Господу: два јунца, два овна и седам јагањаца од годину дана без мане. 12Житна жртва уз сваког јунца биће: три десетине ефе брашна умешеног с уљем. Житна жртва уз сваког овна биће: две десетине брашна умешеног с уљем. 13Житна жртва уз свако јагње биће: две десетине брашна умешеног с уљем. То је жртва свеспалница – паљена жртва на угодан мирис Господу. 14Жртва изливница која иде уз њих биће: пола хина28,14 Око 2 l. вина за сваког јунца, једна трећина хина28,14 Око 1,3 l. вина за овна, и једна четвртина хина28,14 Око 1 l. вина за јагње. То је жртва свеспалница за сваки нови месец током месеци у години. 15Уз свакодневну свеспалницу, нека се Господу приноси један јарац као жртва за грех, уз жртву изливницу која иде с њом.

Жртве за Пасху

16Првога месеца, четрнаестог дана у месецу почиње Пасха Господња. 17А петнаестога дана истог месеца је празник. Једите бесквасне хлебове седам дана. 18Првога дана одржавајте свети сабор; не радите никаквог свакодневног посла. 19Као паљену жртву, свеспалницу, принесите Господу два јунца, једног овна и седам јагањаца од годину дана, без мане. 20Житна жртва која иде уз њих биће: три десетине ефе брашна умешеног с уљем за сваког јунца, две десетине за овна, 21а једну десетину принеси за сваког од седам јагањаца. 22Такође, принеси и једног јарца, жртву за грех, да се изврши откупљење за вас. 23Ово приносите поред јутарње жртве свеспалнице која се свакодневно приноси. 24Овако ћете чинити сваки дан за седам дана. То је паљена жртва, угодни мирис Господу. Нека се то приноси уз свакодневну жртву свеспалницу и уз жртву изливницу која иде с њом. 25А седмога дана нека вам буде свети сабор: не радите никакав посао.

Жртве за празник Седмица

26На дан првина, приликом вашег празника Седмица, кад принесете Господу житну жртву од нове жетве, одржавајте свети сабор. Не радите никакав свакодневни посао! 27За жртву свеспалницу на угодан мирис Господу принесите два јунца, једног овна и седам јагањаца од годину дана. 28Житна жртва која иде уз њих биће: три десетине ефе брашна умешеног с уљем за сваког јунца, две десетине за овна, 29а једну десетину за сваког од седам јагањаца; 30и једног јарца, да се изврши откупљење за вас. 31Поред свакодневне жртве свеспалнице, и житне жртве која иде уз њу, принесите уз њу и жртву изливницу. Нека вам буду без мане.