New International Version

Numbers 24:1-25

1Now when Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel, he did not resort to divination as at other times, but turned his face toward the wilderness. 2When Balaam looked out and saw Israel encamped tribe by tribe, the Spirit of God came on him 3and he spoke his message:

“The prophecy of Balaam son of Beor,

the prophecy of one whose eye sees clearly,

4the prophecy of one who hears the words of God,

who sees a vision from the Almighty,24:4 Hebrew Shaddai; also in verse 16

who falls prostrate, and whose eyes are opened:

5“How beautiful are your tents, Jacob,

your dwelling places, Israel!

6“Like valleys they spread out,

like gardens beside a river,

like aloes planted by the Lord,

like cedars beside the waters.

7Water will flow from their buckets;

their seed will have abundant water.

“Their king will be greater than Agag;

their kingdom will be exalted.

8“God brought them out of Egypt;

they have the strength of a wild ox.

They devour hostile nations

and break their bones in pieces;

with their arrows they pierce them.

9Like a lion they crouch and lie down,

like a lioness—who dares to rouse them?

“May those who bless you be blessed

and those who curse you be cursed!”

10Then Balak’s anger burned against Balaam. He struck his hands together and said to him, “I summoned you to curse my enemies, but you have blessed them these three times. 11Now leave at once and go home! I said I would reward you handsomely, but the Lord has kept you from being rewarded.”

12Balaam answered Balak, “Did I not tell the messengers you sent me, 13‘Even if Balak gave me all the silver and gold in his palace, I could not do anything of my own accord, good or bad, to go beyond the command of the Lord—and I must say only what the Lord says’? 14Now I am going back to my people, but come, let me warn you of what this people will do to your people in days to come.”

Balaam’s Fourth Message

15Then he spoke his message:

“The prophecy of Balaam son of Beor,

the prophecy of one whose eye sees clearly,

16the prophecy of one who hears the words of God,

who has knowledge from the Most High,

who sees a vision from the Almighty,

who falls prostrate, and whose eyes are opened:

17“I see him, but not now;

I behold him, but not near.

A star will come out of Jacob;

a scepter will rise out of Israel.

He will crush the foreheads of Moab,

the skulls24:17 Samaritan Pentateuch (see also Jer. 48:45); the meaning of the word in the Masoretic Text is uncertain. of24:17 Or possibly Moab, / batter all the people of Sheth.24:17 Or all the noisy boasters

18Edom will be conquered;

Seir, his enemy, will be conquered,

but Israel will grow strong.

19A ruler will come out of Jacob

and destroy the survivors of the city.”

Balaam’s Fifth Message

20Then Balaam saw Amalek and spoke his message:

“Amalek was first among the nations,

but their end will be utter destruction.”

Balaam’s Sixth Message

21Then he saw the Kenites and spoke his message:

“Your dwelling place is secure,

your nest is set in a rock;

22yet you Kenites will be destroyed

when Ashur takes you captive.”

Balaam’s Seventh Message

23Then he spoke his message:

“Alas! Who can live when God does this?24:23 Masoretic Text; with a different word division of the Hebrew The people from the islands will gather from the north.

24Ships will come from the shores of Cyprus;

they will subdue Ashur and Eber,

but they too will come to ruin.”

25Then Balaam got up and returned home, and Balak went his own way.

New Serbian Translation

4. Мојсијева 24:1-25

1Кад је Валам видео да је Господу по вољи да благосиља Израиља, није више ишао да тражи знамења као претходна два пута, него се окренуо лицем према пустињи. 2Кад је Валам погледао, видео је како Израиљ логорује по својим племенима. Тада је Дух Господњи дошао на њега, 3па је изрекао своју причу. Рекао је:

„Пророштво Валама, сина Веоровог,

пророштво човека, који јасно види,

4пророштво онога што речи Божије чује.

Он виђење прима од Свемоћнога,

на тло пада очима отвореним.

5Како су ти дивни шатори, Јакове,

и твоја боравишта, Израиљу!

6Као потоци гранају се,

као вртови покрај реке,

као алоје које Господ посади,

као кедрови што су покрај воде.

7Вода ће потећи из његових ведара,

потомство му бити над многим водама.

Цар ће му се уздићи над Агагом,

и царство се његово узвисити.

8Из Египта Бог га је извео,

он је њему као рози биволови.

Непријатеље ће своје прождрети,

кости им сломити,

стрелама их пробости.

9Спустио се као лав,

легао је као лавица;

ко сме њега да изазива?

Блажени да су који тебе благосиљају,

проклети да су који тебе проклињу!“

10Ту се Валак разгневи на Валама, пљесну дланом о длан, па рече Валаму: „Позвао сам те да прокунеш моје непријатеље, а ево, ти си их благословио сва ова три пута! 11Одлази сада у своје место! Рекао сам да ћу те богато наградити, али Господ ти је ускратио награду.“

12Валам одговори Валаку: „Зар нисам рекао и твојим гласницима које си послао: 13’Да ми Валак да своју кућу пуну сребра и злата, не бих могао да прекршим заповест Господњу, како бих на своју руку учинио било добро, било зло – говорићу оно што ми Господ буде рекао’? 14А сад, ево, идем своме народу, хајде да ти саопштим шта ће овај народ учинити твом народу у последњим данима.“

Валамова четврта прича

15Тада Валам изрече своју причу:

„Пророштво Валама, сина Веоровог,

пророштво човека који јасно види,

16пророштво онога што Божије речи чује,

и познаје мудрост Свевишњега.

Он виђење прима од Свемоћнога,

на тло пада очима отвореним.

17Видим га, али не у садашњости,

посматрам га, али не из близа.

Звезда ће изаћи од Јакова,

жезло се подићи од Израиља;

он ће сатрти крајеве моавске,

и разбити Ситове потомке.

18Едом ће постати туђа имовина,

Сир, душман његов запоседнут биће,

кад Израиљ наступи са силом!

19Владар ће од Јакова изаћи,

и истребити преживеле из града.“

Валамова пета прича

20Затим је погледао према Амалику и изрекао своју причу:

„Амалик је био први међу народима,

али му је крај у пропасти.“

Валамова шеста прича

21Онда је погледао према Кенеју и изрекао своју причу:

„Чврсто стоји твоје станиште,

гнездо24,21 Реч за гнездо звучи слично као Кајин, што је игра речи у јеврејском. твоје на стени почива.

22Но, Кенеј ће бити истребљен,

кад га Асирија у робље одведе.“

Валамова седма прича

23Поново Валам изрече своју причу:

„Јао! Ко ће преживети кад Бог учини ово?

24Бродови ће доћи из Китима,

али ће и он пропасти заувек,

кад покори Асирију и Евера.“

25Потом Валам устане и врати се у своје место, а Валак оде својим путем.