New International Version

Numbers 2:1-34

The Arrangement of the Tribal Camps

1The Lord said to Moses and Aaron: 2“The Israelites are to camp around the tent of meeting some distance from it, each of them under their standard and holding the banners of their family.”

3On the east, toward the sunrise, the divisions of the camp of Judah are to encamp under their standard. The leader of the people of Judah is Nahshon son of Amminadab. 4His division numbers 74,600.

5The tribe of Issachar will camp next to them. The leader of the people of Issachar is Nethanel son of Zuar. 6His division numbers 54,400.

7The tribe of Zebulun will be next. The leader of the people of Zebulun is Eliab son of Helon. 8His division numbers 57,400.

9All the men assigned to the camp of Judah, according to their divisions, number 186,400. They will set out first.

10On the south will be the divisions of the camp of Reuben under their standard. The leader of the people of Reuben is Elizur son of Shedeur. 11His division numbers 46,500.

12The tribe of Simeon will camp next to them. The leader of the people of Simeon is Shelumiel son of Zurishaddai. 13His division numbers 59,300.

14The tribe of Gad will be next. The leader of the people of Gad is Eliasaph son of Deuel.2:14 Many manuscripts of the Masoretic Text, Samaritan Pentateuch and Vulgate (see also 1:14); most manuscripts of the Masoretic Text Reuel 15His division numbers 45,650.

16All the men assigned to the camp of Reuben, according to their divisions, number 151,450. They will set out second.

17Then the tent of meeting and the camp of the Levites will set out in the middle of the camps. They will set out in the same order as they encamp, each in their own place under their standard.

18On the west will be the divisions of the camp of Ephraim under their standard. The leader of the people of Ephraim is Elishama son of Ammihud. 19His division numbers 40,500.

20The tribe of Manasseh will be next to them. The leader of the people of Manasseh is Gamaliel son of Pedahzur. 21His division numbers 32,200.

22The tribe of Benjamin will be next. The leader of the people of Benjamin is Abidan son of Gideoni. 23His division numbers 35,400.

24All the men assigned to the camp of Ephraim, according to their divisions, number 108,100. They will set out third.

25On the north will be the divisions of the camp of Dan under their standard. The leader of the people of Dan is Ahiezer son of Ammishaddai. 26His division numbers 62,700.

27The tribe of Asher will camp next to them. The leader of the people of Asher is Pagiel son of Okran. 28His division numbers 41,500.

29The tribe of Naphtali will be next. The leader of the people of Naphtali is Ahira son of Enan. 30His division numbers 53,400.

31All the men assigned to the camp of Dan number 157,600. They will set out last, under their standards.

32These are the Israelites, counted according to their families. All the men in the camps, by their divisions, number 603,550. 33The Levites, however, were not counted along with the other Israelites, as the Lord commanded Moses.

34So the Israelites did everything the Lord commanded Moses; that is the way they encamped under their standards, and that is the way they set out, each of them with their clan and family.

New Serbian Translation

4. Мојсијева 2:1-34

Распоред племена у табору

1Господ рече Мојсију и Арону: 2„Нека Израиљци логорују сваки код своје заставе, под грбом свога очинског дома. Нека се утаборе око Шатора од састанка, али подаље.“

3С предње стране, према истоку,

биће Јудин табор по својим четама и под својом заставом. Кнез Јудејаца је Насон, син Аминадавов. 4Његова војска броји седамдесет четири хиљаде шест стотина.

5До њега ће логоровати Исахарово племе. Кнез Исахарових потомака је Натанаило, син Согаров. 6Његова војска броји педесет четири хиљаде четири стотине.

7Затим Завулоново племе с кнезом Завулонових потомака Елијавом, сином Хелоновим. 8Његова војска броји педесет седам хиљада четири стотине.

9Укупан број пописаних у Јудином табору, по њиховим четама, био је стотину осамдесет шест хиљада четири стотине. Нека они први полазе.

10На југу ће бити

застава Рувимовог табора по својим четама. Кнез Рувимових потомака је Елисур, син Седијуров. 11Његова војска броји четрдесет шест хиљада пет стотина.

12До њега нека логорује Симеуново племе. Кнез Симеунових потомака је Саламило, син Сурисадајев. 13Његова војска броји педесет девет хиљада три стотине.

14Онда Гадово племе. Кнез Гадових потомака је Елисаф, син Рагуилов. 15Његова војска броји четрдесет пет хиљада шест стотина педесет.

16Укупан број пописаних по њиховим четама у Гадовом табору био је стотину педесет једна хиљада четири стотине педесет. Они нека полазе други.

17Затим нека крене Шатор од састанка, пошто се Левијев табор налази усред других табора. Сваки ће поћи према месту таборовања, и под својом заставом.

18На западу ће бити

застава Јефремовог табора по својим четама. Кнез Јефремових потомака је Елисама, син Амијудов. 19Његова војска је бројила четрдесет хиљада пет стотина пописаних.

20До њега ће бити Манасијино племе. Кнез Манасијиних потомака је Гамалило, син Фадасуров. 21Његова војска броји тридесет две хиљаде две стотине.

22Потом следи Венијаминово племе. Кнез Венијаминових потомака је Авидан, син Гадеонијев. 23Његова војска броји тридесет пет хиљада четири стотине пописаних.

24Укупан број пописаних у Јефремовом табору по њиховим четама, био је стотину осам хиљада и стотину. Они нека полазе трећи.

25На северу ће бити

застава Дановог табора по својим четама. Кнез Данових потомака је Ахијезер, син Амисадајев. 26Његова војска броји шездесет две хиљаде седам стотина пописаних.

27До њега нека се утабори Асирово племе. Кнез Асирових потомака је Фагаило, син Ехранов. 28Његова војска броји четрдесет једну хиљаду пет стотина пописаних.

29Затим следи Нефталимово племе. Кнез Нефталимових потомака је Ахиреј, син Енанов. 30Његова војска броји педесет три хиљаде четири стотине пописаних.

31Укупан број пописаних у Дановом табору, био је стотину педесет седам хиљада шест стотина. Они нека крећу последњи под својим заставама.

32То су Израиљци који су пописани према својим отачким домовима. Укупан број пописаних у таборима по њиховим четама је шест стотина три хиљаде пет стотина педесет. 33Левити нису били пописани са осталим Израиљцима, као што је Господ заповедио Мојсију.

34Тако су Израиљци извршили све што је Господ заповедио Мојсију: тако су логоровали под својим заставама и тако ишли, свако према свом роду и отачком дому.