New International Version

Numbers 18:1-32

Duties of Priests and Levites

1The Lord said to Aaron, “You, your sons and your family are to bear the responsibility for offenses connected with the sanctuary, and you and your sons alone are to bear the responsibility for offenses connected with the priesthood. 2Bring your fellow Levites from your ancestral tribe to join you and assist you when you and your sons minister before the tent of the covenant law. 3They are to be responsible to you and are to perform all the duties of the tent, but they must not go near the furnishings of the sanctuary or the altar. Otherwise both they and you will die. 4They are to join you and be responsible for the care of the tent of meeting—all the work at the tent—and no one else may come near where you are.

5“You are to be responsible for the care of the sanctuary and the altar, so that my wrath will not fall on the Israelites again. 6I myself have selected your fellow Levites from among the Israelites as a gift to you, dedicated to the Lord to do the work at the tent of meeting. 7But only you and your sons may serve as priests in connection with everything at the altar and inside the curtain. I am giving you the service of the priesthood as a gift. Anyone else who comes near the sanctuary is to be put to death.”

Offerings for Priests and Levites

8Then the Lord said to Aaron, “I myself have put you in charge of the offerings presented to me; all the holy offerings the Israelites give me I give to you and your sons as your portion, your perpetual share. 9You are to have the part of the most holy offerings that is kept from the fire. From all the gifts they bring me as most holy offerings, whether grain or sin18:9 Or purification or guilt offerings, that part belongs to you and your sons. 10Eat it as something most holy; every male shall eat it. You must regard it as holy.

11“This also is yours: whatever is set aside from the gifts of all the wave offerings of the Israelites. I give this to you and your sons and daughters as your perpetual share. Everyone in your household who is ceremonially clean may eat it.

12“I give you all the finest olive oil and all the finest new wine and grain they give the Lord as the firstfruits of their harvest. 13All the land’s firstfruits that they bring to the Lord will be yours. Everyone in your household who is ceremonially clean may eat it.

14“Everything in Israel that is devoted18:14 The Hebrew term refers to the irrevocable giving over of things or persons to the Lord. to the Lord is yours. 15The first offspring of every womb, both human and animal, that is offered to the Lord is yours. But you must redeem every firstborn son and every firstborn male of unclean animals. 16When they are a month old, you must redeem them at the redemption price set at five shekels18:16 That is, about 2 ounces or about 58 grams of silver, according to the sanctuary shekel, which weighs twenty gerahs.

17“But you must not redeem the firstborn of a cow, a sheep or a goat; they are holy. Splash their blood against the altar and burn their fat as a food offering, an aroma pleasing to the Lord. 18Their meat is to be yours, just as the breast of the wave offering and the right thigh are yours. 19Whatever is set aside from the holy offerings the Israelites present to the Lord I give to you and your sons and daughters as your perpetual share. It is an everlasting covenant of salt before the Lord for both you and your offspring.”

20The Lord said to Aaron, “You will have no inheritance in their land, nor will you have any share among them; I am your share and your inheritance among the Israelites.

21“I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of meeting. 22From now on the Israelites must not go near the tent of meeting, or they will bear the consequences of their sin and will die. 23It is the Levites who are to do the work at the tent of meeting and bear the responsibility for any offenses they commit against it. This is a lasting ordinance for the generations to come. They will receive no inheritance among the Israelites. 24Instead, I give to the Levites as their inheritance the tithes that the Israelites present as an offering to the Lord. That is why I said concerning them: ‘They will have no inheritance among the Israelites.’ ”

25The Lord said to Moses, 26“Speak to the Levites and say to them: ‘When you receive from the Israelites the tithe I give you as your inheritance, you must present a tenth of that tithe as the Lord’s offering. 27Your offering will be reckoned to you as grain from the threshing floor or juice from the winepress. 28In this way you also will present an offering to the Lord from all the tithes you receive from the Israelites. From these tithes you must give the Lord’s portion to Aaron the priest. 29You must present as the Lord’s portion the best and holiest part of everything given to you.’

30“Say to the Levites: ‘When you present the best part, it will be reckoned to you as the product of the threshing floor or the winepress. 31You and your households may eat the rest of it anywhere, for it is your wages for your work at the tent of meeting. 32By presenting the best part of it you will not be guilty in this matter; then you will not defile the holy offerings of the Israelites, and you will not die.’ ”

New Serbian Translation

4. Мојсијева 18:1-32

Дужности свештеника и Левита

1Господ рече Арону: „Ти, твоји синови и твој отачки дом с тобом бићете одговорни за кривице у Светилишту. А ти и твоји синови бићете одговорни за кривице које се тичу вашег свештенства. 2Доведи и своју браћу из Левијевог племена, твог отачког племена, да ти се придруже и да служе теби и твојим синовима пред Шатором сведочанства. 3Они ће обављати дужности за тебе и за сав Шатор. Ипак, не смеју прилазити светим стварима и жртвенику, да не погину и они и ви. 4Нека ти се придруже и обављају дужности у Шатору од састанка за целокупну службу у Шатору. Неовлашћени нека вам не прилазе.

5Обављајте дужности у Светињи и око жртвеника, да не би више долазио гнев на Израиљце. 6Ја сам, ево, одвојио вашу браћу Левите између Израиљаца; њих сам вам дао на дар као посвећене Господу да обављају службу у Шатору од састанка. 7А ви и ваши синови пазите на своје свештенство у погледу свих ствари које се тичу жртвеника и простора иза завесе. Дајем вам на дар свештеничку службу. Ако неовлашћени приступи, нека се погуби.“

Део који припада свештенству

8Господ рече Арону: „Ево, предајем ти у дужност моје приносе, све свете приносе Израиљаца. Дајем их теби и твојим синовима у део; то је трајна уредба. 9Ово нека припадне теби од најсветијих жртава које се пале: сваки њихов принос, свака њихова жртва, свака жртва за грех и свака жртва за преступ, која ми се приноси као најсветија жртва, нека припадне теби и твојим синовима. 10Једите је на најсветијем месту; нека је једе сваки мушкарац. Нека ти буде света!

11Нека и ово буде твоје: све жртве дизанице Израиљаца које они приносе на дар, дајем теби и твојим синовима с тобом; то је трајна уредба. Свако ко је чист у твоме дому може је јести.

12Дајем ти и све што је најбоље од уља, вина и жита које они доносе Господу. 13Први плодови од свега што доносе Господу с њихове земље биће твоји. Свако ко је чист у твоме дому може да их једе.

14И све што је посвећено у Израиљу нека буде твоје. 15Све што се прво роди из мајчине утробе, свако живо биће, човек или животиња, које се приноси Господу, биће твоје. Али првенца, било од човека или од животиње, мораш да откупиш. Откупи и првину нечистих животиња. 16Кад наврше месец дана, откупљуј их по откупној цени од пет сребрних шекела18,16 Око 60 gr., према храмском шекелу, што је двадесет гера18,16 Око 12 gr..

17Међутим, не откупљуј првенца од краве, овце и козе; они су посвећени. Њиховом крвљу запљусни жртвеник, а њихово сало спали као паљену жртву на угодан мирис Господу. 18Њихово месо нека припадне теби, као и груди жртве дизанице и десна плећка. 19Све свете приносе које Израиљци приносе Господу, дајем теби и твојим синовима и ћеркама по трајној уредби. То је вечни савез потврђен сољу18,19 Или: нераскидивим савезом. пред Господом, теби и твоме потомству с тобом.“

20Господ рече Арону: „Ти нећеш добити наследство у њиховој земљи, нити ћеш добити део међу њима. Ја сам твој део и твоје наследство међу Израиљцима.

21Левијевим потомцима дајем заузврат у наследство десетину од свега у Израиљу, ради њихове службе, службе коју врше у Шатору од састанка. 22Зато нека Израиљци не приступају више Шатору од састанка, како не би навукли на себе грех, те изгинули. 23Левити нека врше службу у Шатору од састанка; остали ће навући на себе кривицу. То је трајна уредба за њихове нараштаје међу Израиљцима. Али, наследство неће примити у посед, 24зато што Левитима дајем у наследство десетину од приноса које Израиљци приносе на дар Господу. Зато сам рекао за њих: ’Они неће добити наследство мећу Израиљцима.’“

25Господ рече Мојсију: 26„Говори Левитима и реци им: ’Кад примате од Израиљаца десетину коју сам вам од њих дао у наследство, онда ви принесите дар Господу: десетину од десетине. 27То ће вам се рачунати у дар, исто као жито са гумна и вино из муљаре. 28Тако ћете и ви приносити дар Господу од свих својих десетина које примате од Израиљаца. Од њих ћете давати Господњи дар свештенику Арону. 29Од свих приноса које добијате, принесите Господу најбољи, најсветији део.’

30Реци им: ’Кад принесете најбољи део од њих, то ће се Левитима рачунати исто као и урод од гумна и урод од муљаре. 31То можете јести на сваком месту, ви и ваши укућани, јер је то плата за вашу службу у Шатору од састанка. 32Кад принесете најбољи део од тога, нећете навући грех на себе. Тако нећете оскрнавити свете приносе Израиљаца, и нећете изгинути.’“