New International Version

Numbers 17:1-13

The Budding of Aaron’s Staff

In Hebrew texts 17:1-13 is numbered 17:16-28. 1The Lord said to Moses, 2“Speak to the Israelites and get twelve staffs from them, one from the leader of each of their ancestral tribes. Write the name of each man on his staff. 3On the staff of Levi write Aaron’s name, for there must be one staff for the head of each ancestral tribe. 4Place them in the tent of meeting in front of the ark of the covenant law, where I meet with you. 5The staff belonging to the man I choose will sprout, and I will rid myself of this constant grumbling against you by the Israelites.”

6So Moses spoke to the Israelites, and their leaders gave him twelve staffs, one for the leader of each of their ancestral tribes, and Aaron’s staff was among them. 7Moses placed the staffs before the Lord in the tent of the covenant law.

8The next day Moses entered the tent and saw that Aaron’s staff, which represented the tribe of Levi, had not only sprouted but had budded, blossomed and produced almonds. 9Then Moses brought out all the staffs from the Lord’s presence to all the Israelites. They looked at them, and each of the leaders took his own staff.

10The Lord said to Moses, “Put back Aaron’s staff in front of the ark of the covenant law, to be kept as a sign to the rebellious. This will put an end to their grumbling against me, so that they will not die.” 11Moses did just as the Lord commanded him.

12The Israelites said to Moses, “We will die! We are lost, we are all lost! 13Anyone who even comes near the tabernacle of the Lord will die. Are we all going to die?”

New Serbian Translation

4. Мојсијева 17:1-13

Процветали Аронов штап

1Тада Господ рече Мојсију: 2„Говори Израиљцима и узми од њих штапове према њиховим отачким домовима, по један штап од сваког кнеза свога отачког дома – укупно дванаест штапова – и напиши име сваког човека на његовом штапу. 3Затим напиши Ароново име на Левијевом штапу, јер на сваки отачки дом иде по један штап. 4Стави их у Шатор од састанка пред Сведочанством, где се састајем са вама. 5Када штап оног човека кога је изаберем пропупи, тада ћу окончати гунђање Израиљаца против тебе.“

6Мојсије је рекао Израиљцима нека му сви кнезови дају штап, за сваког кнеза један штап према њиховим отачким домовима, укупно дванаест штапова. Аронов штап је био међу њиховим. 7Мојсије положи штапове у Шатор сведочанства пред Господом.

8Сутрадан, кад је Мојсије дошао у Шатор сведочанства, а оно, Аронов штап из Левијевог дома пропупео; потерали пупољци, процветали цветови и сазрели бадеми. 9Мојсије је изнео све штапове који су били пред Господом и дао их свим Израиљцима. Сваки човек је погледао и узео свој штап.

10Господ рече Мојсију: „Врати Аронов штап у Сведочанство да се чува као опомена побуњеницима. Тако ће се окончати њихово гунђање против мене, па неће изгинути.“ 11Како му је Господ заповедио, тако је Мојсије учинио.

12Тада Израиљци рекоше Мојсију: „Изгибосмо! Пропадосмо! Сви пропадосмо! 13Ко год приђе Пребивалишту Господњем, умреће! Зар ћемо изгинути до последњег?“