New International Version

Numbers 10:1-36

The Silver Trumpets

1The Lord said to Moses: 2“Make two trumpets of hammered silver, and use them for calling the community together and for having the camps set out. 3When both are sounded, the whole community is to assemble before you at the entrance to the tent of meeting. 4If only one is sounded, the leaders—the heads of the clans of Israel—are to assemble before you. 5When a trumpet blast is sounded, the tribes camping on the east are to set out. 6At the sounding of a second blast, the camps on the south are to set out. The blast will be the signal for setting out. 7To gather the assembly, blow the trumpets, but not with the signal for setting out.

8“The sons of Aaron, the priests, are to blow the trumpets. This is to be a lasting ordinance for you and the generations to come. 9When you go into battle in your own land against an enemy who is oppressing you, sound a blast on the trumpets. Then you will be remembered by the Lord your God and rescued from your enemies. 10Also at your times of rejoicing—your appointed festivals and New Moon feasts—you are to sound the trumpets over your burnt offerings and fellowship offerings, and they will be a memorial for you before your God. I am the Lord your God.”

The Israelites Leave Sinai

11On the twentieth day of the second month of the second year, the cloud lifted from above the tabernacle of the covenant law. 12Then the Israelites set out from the Desert of Sinai and traveled from place to place until the cloud came to rest in the Desert of Paran. 13They set out, this first time, at the Lord’s command through Moses.

14The divisions of the camp of Judah went first, under their standard. Nahshon son of Amminadab was in command. 15Nethanel son of Zuar was over the division of the tribe of Issachar, 16and Eliab son of Helon was over the division of the tribe of Zebulun. 17Then the tabernacle was taken down, and the Gershonites and Merarites, who carried it, set out.

18The divisions of the camp of Reuben went next, under their standard. Elizur son of Shedeur was in command. 19Shelumiel son of Zurishaddai was over the division of the tribe of Simeon, 20and Eliasaph son of Deuel was over the division of the tribe of Gad. 21Then the Kohathites set out, carrying the holy things. The tabernacle was to be set up before they arrived.

22The divisions of the camp of Ephraim went next, under their standard. Elishama son of Ammihud was in command. 23Gamaliel son of Pedahzur was over the division of the tribe of Manasseh, 24and Abidan son of Gideoni was over the division of the tribe of Benjamin.

25Finally, as the rear guard for all the units, the divisions of the camp of Dan set out under their standard. Ahiezer son of Ammishaddai was in command. 26Pagiel son of Okran was over the division of the tribe of Asher, 27and Ahira son of Enan was over the division of the tribe of Naphtali. 28This was the order of march for the Israelite divisions as they set out.

29Now Moses said to Hobab son of Reuel the Midianite, Moses’ father-in-law, “We are setting out for the place about which the Lord said, ‘I will give it to you.’ Come with us and we will treat you well, for the Lord has promised good things to Israel.”

30He answered, “No, I will not go; I am going back to my own land and my own people.”

31But Moses said, “Please do not leave us. You know where we should camp in the wilderness, and you can be our eyes. 32If you come with us, we will share with you whatever good things the Lord gives us.”

33So they set out from the mountain of the Lord and traveled for three days. The ark of the covenant of the Lord went before them during those three days to find them a place to rest. 34The cloud of the Lord was over them by day when they set out from the camp.

35Whenever the ark set out, Moses said,

“Rise up, Lord!

May your enemies be scattered;

may your foes flee before you.”

36Whenever it came to rest, he said,

“Return, Lord,

to the countless thousands of Israel.”

New Serbian Translation

4. Мојсијева 10:1-36

Седам труба

1Господ рече Мојсију: 2„Начини себи две трубе; начини их од кованог сребра, да ти служе за сазивање заједнице и покретање табора. 3Кад се оне огласе, нека се сва заједница сабере к теби код улаза у Шатор од састанка. 4Ако само једна затруби, нека се саберу к теби кнезови, главари Израиљевих племена. 5Кад громко затрубите, нека крену табори који су на истоку. 6Кад громко затрубите по други пут, нека крену табори на југу. Нека громко затрубе кад год табор креће. 7Кад се окупља збор, затрубите, али не громко.

8Нека Аронови синови, свештеници, трубе у трубе. То ће бити трајна уредба за вас и ваше нараштаје. 9Кад у својој земљи ступите у рат против непријатеља који вас напада, громко затрубите у трубе, па ће вас се сетити Господ, Бог ваш, и бићете избављени од својих непријатеља.

10У дан кад се будете радовали на својим празницима и на почетку својих месеци, затрубите у трубе, па приносите своје жртве свеспалнице и своје жртве мира. Нека вам оне буду спомен пред вашим Богом. Ја сам Господ, Бог ваш!“

Одлазак са Синаја

11Двадесетог дана, другог месеца, друге године, облак се подигао са Пребивалишта сведочанства, 12па су Израиљци кренули из Синајске пустиње идући од места до места. Облак се зауставио у Фаранској пустињи. 13Тако су по први пут кренули на пут по Господњој заповести даној преко Мојсија.

14Прво је кренула застава Јудиног табора, по својим војскама, на челу са Насоном, сином Аминадавовим. 15Над војском Исахаровог племена био је Натанаило, син Согаров. 16Над војском Завулоновог племена био је Елијав, син Хелонов. 17Кад је Пребивалиште било растављено, Гирсонови и Мераријеви потомци су понели Пребивалиште.

18Затим је кренула застава Рувимовог табора, на челу са Елисуром, сином Седијуровим. 19Над војском Симеуновог племена био је Саламило, син Сурисадајев. 20Над војском Гадовог племена био је Елисаф, син Деуелов. 21Тада су Катови потомци кренули носећи свете ствари. Светилиште је било подигнуто пре него што су стигли.

22Затим је кренула застава Јефремовог табора по својим војскама, на челу са Елисамом, сином Амијудовим. 23Над војском Манасијиног племена био је Гамалило, син Фадасуров 24Над војском Венијаминовог племена био је Авидан, син Гадеонијев.

25Онда је, као пратећа стража свих табора, кренула застава Дановог табора, по својим војскама. Над њиховом војском био је Ахијезер, син Амисадајев. 26Над војском Асировог племена био је Фагаило, син Ехранов. 27Над војском Нефталимовог племена био је Ахиреј, син Енанов. 28То је био ред по коме су Израиљци путовали, кад су кретали по својим четама.

29Мојсије рече своме тасту Ховаву, сину Рагуила Мадијанца: „Путујемо на место за које је Господ рекао: ’Вама ћу га дати.’ Пођи с нама и чинићемо ти добро, јер је Господ обећао добро Израиљу.“

30Он му одговори: „Нећу поћи, него ћу се вратити у своју земљу и у свој род.“

31Мојсије му рече: „Молим те, немој да нас оставиш; ти, наиме, знаш где да се утаборимо у пустињи, па ћеш нам бити попут очију. 32Ако пођеш с нама, што год добро Господ учинио нама, исто добро ћемо учинити теби.“

33Тако су са Горе Господње кренули на тродневни пут. Испред њих је ишао Ковчег Господњег савеза та три дана пута, да им нађе место за одмор. 34Облак Господњи је дању био над њима кад би полазили из табора.

35Кад је Ковчег полазио, Мојсије је говорио:

„Устани, Господе,

нека се разиђу твоји душмани!

Нека се разбеже пред тобом они што те мрзе!“

36А кад се заустављао, говорио је:

„Врати се, Господе,

међу Израиљеве хиљаде!“