New International Version

Numbers 1

The Census

1The Lord spoke to Moses in the tent of meeting in the Desert of Sinai on the first day of the second month of the second year after the Israelites came out of Egypt. He said: “Take a census of the whole Israelite community by their clans and families, listing every man by name, one by one. You and Aaron are to count according to their divisions all the men in Israel who are twenty years old or more and able to serve in the army. One man from each tribe, each of them the head of his family, is to help you. These are the names of the men who are to assist you:

from Reuben, Elizur son of Shedeur;

from Simeon, Shelumiel son of Zurishaddai;

from Judah, Nahshon son of Amminadab;

from Issachar, Nethanel son of Zuar;

from Zebulun, Eliab son of Helon;

10 from the sons of Joseph:

from Ephraim, Elishama son of Ammihud;

from Manasseh, Gamaliel son of Pedahzur;

11 from Benjamin, Abidan son of Gideoni;

12 from Dan, Ahiezer son of Ammishaddai;

13 from Asher, Pagiel son of Okran;

14 from Gad, Eliasaph son of Deuel;

15 from Naphtali, Ahira son of Enan.”

16 These were the men appointed from the community, the leaders of their ancestral tribes. They were the heads of the clans of Israel.

17 Moses and Aaron took these men whose names had been specified, 18 and they called the whole community together on the first day of the second month. The people registered their ancestry by their clans and families, and the men twenty years old or more were listed by name, one by one, 19 as the Lord commanded Moses. And so he counted them in the Desert of Sinai:

20 From the descendants of Reuben the firstborn son of Israel:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, one by one, according to the records of their clans and families. 21 The number from the tribe of Reuben was 46,500.

22 From the descendants of Simeon:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were counted and listed by name, one by one, according to the records of their clans and families. 23 The number from the tribe of Simeon was 59,300.

24 From the descendants of Gad:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 25 The number from the tribe of Gad was 45,650.

26 From the descendants of Judah:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 27 The number from the tribe of Judah was 74,600.

28 From the descendants of Issachar:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 29 The number from the tribe of Issachar was 54,400.

30 From the descendants of Zebulun:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 31 The number from the tribe of Zebulun was 57,400.

32 From the sons of Joseph:

From the descendants of Ephraim:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 33 The number from the tribe of Ephraim was 40,500.

34 From the descendants of Manasseh:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 35 The number from the tribe of Manasseh was 32,200.

36 From the descendants of Benjamin:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 37 The number from the tribe of Benjamin was 35,400.

38 From the descendants of Dan:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 39 The number from the tribe of Dan was 62,700.

40 From the descendants of Asher:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 41 The number from the tribe of Asher was 41,500.

42 From the descendants of Naphtali:

All the men twenty years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. 43 The number from the tribe of Naphtali was 53,400.

44 These were the men counted by Moses and Aaron and the twelve leaders of Israel, each one representing his family. 45 All the Israelites twenty years old or more who were able to serve in Israel’s army were counted according to their families. 46 The total number was 603,550.

47 The ancestral tribe of the Levites, however, was not counted along with the others. 48 The Lord had said to Moses: 49 “You must not count the tribe of Levi or include them in the census of the other Israelites. 50 Instead, appoint the Levites to be in charge of the tabernacle of the covenant law—over all its furnishings and everything belonging to it. They are to carry the tabernacle and all its furnishings; they are to take care of it and encamp around it. 51 Whenever the tabernacle is to move, the Levites are to take it down, and whenever the tabernacle is to be set up, the Levites shall do it. Anyone else who approaches it is to be put to death. 52 The Israelites are to set up their tents by divisions, each of them in their own camp under their standard. 53 The Levites, however, are to set up their tents around the tabernacle of the covenant law so that my wrath will not fall on the Israelite community. The Levites are to be responsible for the care of the tabernacle of the covenant law.”

54 The Israelites did all this just as the Lord commanded Moses.

Nya Levande Bibeln

4 Mosebok 1

Gud ger order om en folkräkning

1Den första dagen i andra månaden året efter det att israeliterna lämnat Egypten och befann sig i Sinais öken, gav Herren följande instruktioner till Mose i tabernaklet.

2-15 Räkna alla män som är tjugo år och äldre och stridsdugliga. Gå igenom varje stam och familj. Du och Aron ska leda folkräkningen med hjälp av stammarnas ledare och avdela dem för att göra krigstjänst. Dessa var: för Rubens stam, Elisur, Sedeurs son, för Simeon s stam, Selumiel, Surisaddais son för Judas stam, Naheson, Amminadabs son, för Isaskars stam, Netanel, Suars son, för Sebulons stam, Eliab, Helons son, för Efraims stam, Elisama, Ammihuds son, för Manasses stam, Gamliel, Pedasurs son, för Benjamins stam, Abidan, Gideonis son, för Dans stam, Ammisaddais son, för Asers stam, Pagiel, Okrans son, för Gads stam, Eljasaf, Deguels son, för Naftalis stam, Ahira, Enans son.

16 Dessa män var utsedda av folket och var ledare för sin stam.

17-19 Samma dag kallade Mose, Aron och stamledarna samman alla män i Israel från tjugo år och uppåt till mönstring, och varje man fick ange sin stam och familj, som Herren hade sagt till Mose.

20-43 Detta blev resultatet:Rubens stam (Jakobs äldste son) 46.500Simeons stam 5.300Gads stam 45.650Judas stam 74.600Isaskars stam 54.400Sebulons stam 57.400Josefs son Efraims stam 40.500Josefs son Manasses stam 32.200Benjamins stam 35.400Dans stam 62.700Asers stam 41.500Naftalis stam 53.400

44-46 Sammanlagt räknade Mose, Aron och stamledarna in 603.550 stridsdugliga män vid mönstringen.

47-49 Leviterna deltog inte i mönstringen, för Herren hade sagt till Mose: Befria hela Levi stam från mönstringen.

50 Deras uppgift är att utföra allt som hör samman med tabernaklet och för att bära det. De måste bo nära tabernaklet,

51 och när tabernaklet ska flyttas är det leviternas sak att ta ner det och att sätta upp det igen. Om någon annan rör det ska han dödas.

52 Varje stam ska slå läger tillsammans och under eget banér.

53 Leviternas tält ska slås upp runt tabernaklet för att Guds vrede inte ska komma över Israels folk. Leviterna är ansvariga för tabernaklet.

54 Alla dessa instruktioner, som Herren hade gett Mose, efterföljdes av folket.