Nahum 1 – NIV & NUB

New International Version

Nahum 1:1-15

1A prophecy concerning Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.

The Lord’s Anger Against Nineveh

2The Lord is a jealous and avenging God;

the Lord takes vengeance and is filled with wrath.

The Lord takes vengeance on his foes

and vents his wrath against his enemies.

3The Lord is slow to anger but great in power;

the Lord will not leave the guilty unpunished.

His way is in the whirlwind and the storm,

and clouds are the dust of his feet.

4He rebukes the sea and dries it up;

he makes all the rivers run dry.

Bashan and Carmel wither

and the blossoms of Lebanon fade.

5The mountains quake before him

and the hills melt away.

The earth trembles at his presence,

the world and all who live in it.

6Who can withstand his indignation?

Who can endure his fierce anger?

His wrath is poured out like fire;

the rocks are shattered before him.

7The Lord is good,

a refuge in times of trouble.

He cares for those who trust in him,

8but with an overwhelming flood

he will make an end of Nineveh;

he will pursue his foes into the realm of darkness.

9Whatever they plot against the Lord

he will bring1:9 Or What do you foes plot against the Lord? / He will bring it to an end;

trouble will not come a second time.

10They will be entangled among thorns

and drunk from their wine;

they will be consumed like dry stubble.1:10 The meaning of the Hebrew for this verse is uncertain.

11From you, Nineveh, has one come forth

who plots evil against the Lord

and devises wicked plans.

12This is what the Lord says:

“Although they have allies and are numerous,

they will be destroyed and pass away.

Although I have afflicted you, Judah,

I will afflict you no more.

13Now I will break their yoke from your neck

and tear your shackles away.”

14The Lord has given a command concerning you, Nineveh:

“You will have no descendants to bear your name.

I will destroy the images and idols

that are in the temple of your gods.

I will prepare your grave,

for you are vile.”

15Look, there on the mountains,

the feet of one who brings good news,

who proclaims peace!

Celebrate your festivals, Judah,

and fulfill your vows.

No more will the wicked invade you;

they will be completely destroyed.1:15 In Hebrew texts this verse (1:15) is numbered 2:1.

Swedish Contemporary Bible

Nahum 1:1-15

Herren ska döma Nineve

1Profetia om Nineve. Boken med en syn av Nahum från Elkosh.

2Herren är en svartsjuk, hämnande Gud,

Herren hämnas och är full av vrede.

Herren tar hämnd på sina motståndare

och behåller sin vrede mot sina fiender.

3Herren är sen till vrede

men stor i kraft,

han låter ingen gå ostraffad.

Herrens väg går fram i storm och oväder,

och molnen är dammet efter hans fötter.

4Han tillrättavisar havet,

han låter det torka ut

och floderna sina.

Bashan och Karmel vissnar,

och Libanons blomning tynar bort.

5Bergen skakar inför honom,

och höjderna smälter ner.

Jorden bävar inför honom,

världen och alla som bor där.

6Vem kan bestå inför hans förbittring?

Vem uthärdar hans brinnande vrede?

Hans vrede brinner som en eld,

och klipporna rämnar inför honom.

7Herren är god,

en fästning på nödens dag.

Han tar sig an dem

som tar sin tillflykt till honom.

8Men med en väldig flod

utplånar han Nineves plats.

Han förföljer sina fiender

ända in i mörkret.

9Vad ni än har för tankar mot Herren,

så ska han göra slut på dem.

Nöden ska inte komma två gånger.

10Som hopslingrade törnen

och druckna av vin

ska de brinna upp

som torr halm.1:10 Grundtextens innebörd är osäker.

11Från dig har det gått ut en man

med onda tankar mot Herren,

en ondskans rådgivare.

12Så säger Herren:

”Hur starka och många de än är

så ska de slås ner och förgås.

Jag har plågat dig, Juda,

men ska inte plåga dig mer.

13Nu ska jag bryta sönder det ok han lagt på dig

och slita av dina bojor.”

14Herren har gett en befallning om dig1:14 Syftar på den assyriske kungen.:

”Det ska inte finnas någon efterkommande

som för ditt namn vidare.

Ur ditt gudatempel ska jag förstöra

alla gudabilder, såväl skurna som gjutna,

och jag ska göra i ordning en grav åt dig,

för du är värdelös.”

15Se, över bergen stiger budbäraren fram

med goda nyheter

och förkunnar fred.

Fira dina högtider, Juda,

infria dina löften,

för den onde ska inte mer invadera dig;

han är fullständigt utplånad.