Nahum 1 – NIV & HTB

New International Version

Nahum 1:1-15

1A prophecy concerning Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.

The Lord’s Anger Against Nineveh

2The Lord is a jealous and avenging God;

the Lord takes vengeance and is filled with wrath.

The Lord takes vengeance on his foes

and vents his wrath against his enemies.

3The Lord is slow to anger but great in power;

the Lord will not leave the guilty unpunished.

His way is in the whirlwind and the storm,

and clouds are the dust of his feet.

4He rebukes the sea and dries it up;

he makes all the rivers run dry.

Bashan and Carmel wither

and the blossoms of Lebanon fade.

5The mountains quake before him

and the hills melt away.

The earth trembles at his presence,

the world and all who live in it.

6Who can withstand his indignation?

Who can endure his fierce anger?

His wrath is poured out like fire;

the rocks are shattered before him.

7The Lord is good,

a refuge in times of trouble.

He cares for those who trust in him,

8but with an overwhelming flood

he will make an end of Nineveh;

he will pursue his foes into the realm of darkness.

9Whatever they plot against the Lord

he will bring1:9 Or What do you foes plot against the Lord? / He will bring it to an end;

trouble will not come a second time.

10They will be entangled among thorns

and drunk from their wine;

they will be consumed like dry stubble.1:10 The meaning of the Hebrew for this verse is uncertain.

11From you, Nineveh, has one come forth

who plots evil against the Lord

and devises wicked plans.

12This is what the Lord says:

“Although they have allies and are numerous,

they will be destroyed and pass away.

Although I have afflicted you, Judah,

I will afflict you no more.

13Now I will break their yoke from your neck

and tear your shackles away.”

14The Lord has given a command concerning you, Nineveh:

“You will have no descendants to bear your name.

I will destroy the images and idols

that are in the temple of your gods.

I will prepare your grave,

for you are vile.”

15Look, there on the mountains,

the feet of one who brings good news,

who proclaims peace!

Celebrate your festivals, Judah,

and fulfill your vows.

No more will the wicked invade you;

they will be completely destroyed.1:15 In Hebrew texts this verse (1:15) is numbered 2:1.

Het Boek

Nahum 1:1-15

1De godsspraak over Ninive. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkosj. 2Een naijverig God, een wreker is Jahweh, Een wreker is Jahweh, vol gramschap; Jahweh wreekt zich op die Hem weerstaat, Is onverbiddelijk voor zijn vijanden. 3Wel is Jahweh lankmoedig, Maar groot ook in kracht, Hij laat niets ongestraft; Zijn weg loopt door storm en orkaan, De wolken zijn het stof van zijn voeten. 4Hij dreigt de zee, en droogt ze uit, En al haar stromen legt Hij bloot; Basjan en Karmel kwijnen weg, Het groen van de Libanon verwelkt. 5De bergen rillen voor Hem, De heuvelen smelten; De aarde rijst op voor zijn aanschijn, De wereld met al haar bewoners. 6Wie houdt stand voor zijn gramschap, Wie kan zijn grimmige toorn weerstaan? Zijn woede stort zich uit als een vuur, De rotsen splijten voor Hem uiteen! 7Jahweh is goed voor die op Hem hopen, Een toevlucht in tijden van nood; Hij kent, die tot Hem hun toevlucht nemen, 8Als de branding woedt. Maar Hij vernielt, die tegen Hem opstaan, En zijn vijanden jaagt Hij de duisternis in; 9Wat plannen gij ook tegen Jahweh smeedt, Hij maakt er een eind aan. Geen tweede maal richt Hij zich op 10Want de benauwing duurt voort; De doornen liggen op een hoop, De slempers beschonken. Als droge stoppels worden verteerd, 11Die van u zijn uitgegaan, Om kwaad tegen Jahweh te beramen, En boze plannen te smeden! 12Zo spreekt Jahweh: Al zijn ze nog zo voltallig en sterk, Ze worden weggemaaid en verdwijnen; Ik verneder u, zodat Ik het niet opnieuw hoef te doen. 13Nu breek Ik uw staf, En ruk de ketens van u in stukken. Jahweh heeft het over u beslist: 14Uw naam wordt niet meer voortgeplant! Uit uw godentempel Zal Ik de gesneden en gegoten beelden vernielen, En Ik maak uw graf Tot een schandeplek! 15Zie, op de bergen de voeten van den vreugdebode, Die vrede verkondigt: Vier uw feesten, Juda, volbreng uw geloften, Belial zal niet meer tegen u woeden, hij ligt vernield!