New International Version

Micah 6:1-16

The Lord’s Case Against Israel

1Listen to what the Lord says:

“Stand up, plead my case before the mountains;

let the hills hear what you have to say.

2“Hear, you mountains, the Lord’s accusation;

listen, you everlasting foundations of the earth.

For the Lord has a case against his people;

he is lodging a charge against Israel.

3“My people, what have I done to you?

How have I burdened you? Answer me.

4I brought you up out of Egypt

and redeemed you from the land of slavery.

I sent Moses to lead you,

also Aaron and Miriam.

5My people, remember

what Balak king of Moab plotted

and what Balaam son of Beor answered.

Remember your journey from Shittim to Gilgal,

that you may know the righteous acts of the Lord.”

6With what shall I come before the Lord

and bow down before the exalted God?

Shall I come before him with burnt offerings,

with calves a year old?

7Will the Lord be pleased with thousands of rams,

with ten thousand rivers of olive oil?

Shall I offer my firstborn for my transgression,

the fruit of my body for the sin of my soul?

8He has shown you, O mortal, what is good.

And what does the Lord require of you?

To act justly and to love mercy

and to walk humbly6:8 Or prudently with your God.

Israel’s Guilt and Punishment

9Listen! The Lord is calling to the city—

and to fear your name is wisdom—

“Heed the rod and the One who appointed it.6:9 The meaning of the Hebrew for this line is uncertain.

10Am I still to forget your ill-gotten treasures, you wicked house,

and the short ephah,6:10 An ephah was a dry measure. which is accursed?

11Shall I acquit someone with dishonest scales,

with a bag of false weights?

12Your rich people are violent;

your inhabitants are liars

and their tongues speak deceitfully.

13Therefore, I have begun to destroy you,

to ruin6:13 Or Therefore, I will make you ill and destroy you; / I will ruin you because of your sins.

14You will eat but not be satisfied;

your stomach will still be empty.6:14 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.

You will store up but save nothing,

because what you save6:14 Or You will press toward birth but not give birth, / and what you bring to birth I will give to the sword.

15You will plant but not harvest;

you will press olives but not use the oil,

you will crush grapes but not drink the wine.

16You have observed the statutes of Omri

and all the practices of Ahab’s house;

you have followed their traditions.

Therefore I will give you over to ruin

and your people to derision;

you will bear the scorn of the nations.6:16 Septuagint; Hebrew scorn due my people

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Mika 6:1-16

Ọlọ́run pe Israẹli níjà

1Ẹ fi etí sí ohun tí Olúwa wí:

“Dìde dúró, bẹ ẹ̀bẹ̀ fún ẹjọ́ rẹ níwájú òkè ńlá;

sì jẹ́ kí àwọn òkè kéékèèkéé gbọ́ ohun tí ó fẹ́ wí.

2“Gbọ́, ìwọ òkè ńlá, ẹ̀sùn Olúwa;

gbọ́, ìwọ ìpìlẹ̀ ilé ayérayé.

Nítorí Olúwa ń bá àwọn ènìyàn rẹ̀ wíjọ́;

òun yóò sì bá Israẹli rojọ́.

3“Ẹ̀yin ènìyàn mi, kí ni mo ṣe fún yín?

Àti nínú kí ni mo ti dá yin lágara? Dá mi lóhùn.

4Nítorí èmi mú un yín gòkè láti ilẹ̀ Ejibiti wá,

mo sì rà yín padà láti ilẹ̀ ẹrú wá.

Mo rán Mose láti darí yín,

bákan náà mo rán Aaroni àti Miriamu síwájú rẹ̀.

5Ìwọ ènìyàn mi,

rántí ohun tí Balaki ọba Moabu gbèrò

àti ohun tí Balaamu ọmọ Beori dáhùn.

Rántí ìrìnàjò rẹ̀ láti Ṣittimu dé Gilgali,

kí ìwọ ba le mọ òdodo Olúwa.”

6Kí ni èmi yóò ha mú wá síwájú Olúwa

tí èmi ó fi tẹ ara mi ba níwájú Ọlọ́run gíga?

Kí èmi ha wá sí iwájú rẹ̀ pẹ̀lú ọrẹ ẹbọ sísun,

pẹ̀lú ọmọ màlúù ọlọ́dún kan?

7Ǹjẹ́ Olúwa yóò ní inú dídùn sí ẹgbẹgbàarùn-ún àgbò,

tàbí sí ẹgbẹgbàarùn-ún ìṣàn òróró?

Èmi yóò ha fi àkọ́bí mi sílẹ̀ fún ìré-òfin-kọjá mi,

èso inú ara mi fún ẹ̀ṣẹ̀ ọkàn mi?

8Ó ti fihàn ọ́, ìwọ ènìyàn, ohun tí ó dára,

àti ohun tí Olúwa ń béèrè lọ́wọ́ rẹ?

Bí kò ṣe láti ṣe òtítọ́, kí o sì fẹ́ràn àánú,

àti kí o rìn ní ìrẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run rẹ̀.

Ẹ̀ṣẹ̀ Israẹli àti ìjìyà wọn

9Gbọ́! Ohùn Olúwa kígbe sí ìlú ńlá náà,

láti jẹ ọlọ́gbọ́n ni láti bẹ̀rù orúkọ rẹ.

“Ẹ kíyèsi ọ̀pá rẹ̀ gbọ́ ọ̀pá àti Ẹni náà tí ó yàn án

10Ǹjẹ́ ìṣúra ìwà búburú ha wà

ní ilé ènìyàn búburú síbẹ̀,

àti òṣùwọ̀n àìkún tí ó jẹ́ ohun ìbínú?

11Ǹjẹ́ èmi ha lè kà wọ́n sí mímọ́

pẹ̀lú òṣùwọ̀n búburú,

pẹ̀lú àpò òṣùwọ̀n ẹ̀tàn?

12Àwọn ọlọ́rọ̀ inú rẹ̀ kún fún ìwà ipá;

àwọn tí ń gbé inú rẹ̀ ti ọ̀rọ̀ èké

àti ahọ́n wọn ń sọ ẹ̀tàn?

13Nítorí náà ni èmi yóò ṣe mú ọ ṣàìsàn ní lílù ọ́,

láti sọ ọ́ dahoro nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ.

14Ìwọ yóò jẹun ṣùgbọ́n kì yóò yó;

ìyàn yóò wà láàrín rẹ;

Ìwọ yóò kó pamọ́, ṣùgbọ́n ìwọ kì yóò lò láìléwu,

nítorí ohun tí ìwọ kò pamọ́ ni èmi yóò fi fún idà.

15Ìwọ yóò gbìn ṣùgbọ́n ìwọ kì yóò kórè

ìwọ yóò tẹ olifi,

ṣùgbọ́n ìwọ kì yóò fi òróró rẹ̀ kún ara rẹ;

ìwọ yóò tẹ èso àjàrà, ṣùgbọ́n ìwọ kì yóò mu wáìnì.

16Nítorí tí ìwọ ti pa òfin Omri mọ́,

àti gbogbo iṣẹ́ ilé Ahabu,

tí ó sì ti tẹ̀lé ìmọ̀ràn wọn,

nítorí náà ni èmi yóò ṣe mú ọ fún ìparun

àti àwọn ènìyàn rẹ fún ìfiṣe ẹlẹ́yà;

ìwọ yóò sì ru ẹ̀gàn àwọn ènìyàn mi.”