New International Version

Micah 6:1-16

The Lord’s Case Against Israel

1Listen to what the Lord says:

“Stand up, plead my case before the mountains;

let the hills hear what you have to say.

2“Hear, you mountains, the Lord’s accusation;

listen, you everlasting foundations of the earth.

For the Lord has a case against his people;

he is lodging a charge against Israel.

3“My people, what have I done to you?

How have I burdened you? Answer me.

4I brought you up out of Egypt

and redeemed you from the land of slavery.

I sent Moses to lead you,

also Aaron and Miriam.

5My people, remember

what Balak king of Moab plotted

and what Balaam son of Beor answered.

Remember your journey from Shittim to Gilgal,

that you may know the righteous acts of the Lord.”

6With what shall I come before the Lord

and bow down before the exalted God?

Shall I come before him with burnt offerings,

with calves a year old?

7Will the Lord be pleased with thousands of rams,

with ten thousand rivers of olive oil?

Shall I offer my firstborn for my transgression,

the fruit of my body for the sin of my soul?

8He has shown you, O mortal, what is good.

And what does the Lord require of you?

To act justly and to love mercy

and to walk humbly6:8 Or prudently with your God.

Israel’s Guilt and Punishment

9Listen! The Lord is calling to the city—

and to fear your name is wisdom—

“Heed the rod and the One who appointed it.6:9 The meaning of the Hebrew for this line is uncertain.

10Am I still to forget your ill-gotten treasures, you wicked house,

and the short ephah,6:10 An ephah was a dry measure. which is accursed?

11Shall I acquit someone with dishonest scales,

with a bag of false weights?

12Your rich people are violent;

your inhabitants are liars

and their tongues speak deceitfully.

13Therefore, I have begun to destroy you,

to ruin6:13 Or Therefore, I will make you ill and destroy you; / I will ruin you because of your sins.

14You will eat but not be satisfied;

your stomach will still be empty.6:14 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.

You will store up but save nothing,

because what you save6:14 Or You will press toward birth but not give birth, / and what you bring to birth I will give to the sword.

15You will plant but not harvest;

you will press olives but not use the oil,

you will crush grapes but not drink the wine.

16You have observed the statutes of Omri

and all the practices of Ahab’s house;

you have followed their traditions.

Therefore I will give you over to ruin

and your people to derision;

you will bear the scorn of the nations.6:16 Septuagint; Hebrew scorn due my people

Swedish Contemporary Bible

Mika 6:1-16

Från straff till upprättelse

(6:1—7:20)

1Hör vad Herren säger:

”Stå upp, gå till rätta inför bergen!

Låt höjderna höra din röst!

2Hör, ni berg, på Herrens anklagelser!

Lyssna, ni jordens fasta grundvalar!

Herren anklagar sitt folk,

han går till rätta med Israel.

3Mitt folk, vad är det jag har gjort mot dig?

Vad har jag tyngt ner dig med? Svara mig!

4Det var jag som förde dig ut ur Egypten

och befriade dig från slaveriet.

Jag sände Mose, Aron och Mirjam

framför dig.

5Kom ihåg, mitt folk,

vad Balak, kungen i Moab, hade tänkt ut

och vad det var för svar han fick

av Bileam, Beors son.

Tänk på vandringen från Shittim till Gilgal,

och lär dig förstå Herrens rättfärdiga handlande.”

6Vad ska jag kunna komma med inför Herren,

när jag ska böja mig ner inför Gud i höjden?

Ska jag komma fram inför honom

med brännoffer och årsgamla kalvar?

7Skulle Herren finna behag i tusentals baggar

och tiotusentals floder av olja?

Skulle jag offra min förstfödde för min överträdelse,

frukten av min kropp för en synd i mitt liv?

8Han har låtit dig veta, o människa,

vad det goda är för något.

Ingenting annat begär Herren av dig än

att du gör det som är rätt,

älskar barmhärtighet

och lever ett liv i ödmjukhet inför din Gud.

Israels skuld och straff

9Herren ropar till staden;

vis är den som fruktar hans namn!

”Lyssna, du stam, och stadens församling!6:9 Grundtextens innebörd är oviss och översättningen av versen högst osäker.

10Finns det ännu i den gudlöses hus skatter

som mätts upp med för små mått,

sådana mått som jag har förbannat?6:10 Versen är svårförståelig i grundtexten och dess exakta innebörd osäker. Ev. kan början av versen läsas: Skulle jag kunna glömma, du gudlösa hus, de skatter som…Ordet ”mått” är ett efamått som motsvarade 20-40 liter.

11Skulle jag acceptera fiffel med vågen

och falska vikter i väskan?

12Stadens rika män är våldsbenägna,

dess invånare är lögnare

och talar med bedräglig tunga.

13Därför har jag nu tagit itu med dig 6:13 Eller …gjort dig sjuk…

för att straffa dig

och lägga dig i ruiner

för dina synders skull.

14Du ska äta utan att bli mätt

och ständigt gå hungrig.

Du försöker spara

men kan ändå inte rädda något,6:14 Grundtextens innebörd är osäker.

och det du räddar

överlämnar jag åt svärdet.

15Du ska så

men inte skörda.

Du ska pressa oliver

men inte få smörja dig med oljan.

Du ska trampa druvor

men inte få dricka vinet.

16Man följer Omris stadgar

och gör som Achavs släkt.

Ni har följt deras råd.

Därför ska jag låta dig ödeläggas

och stadens invånare bli till åtlöje.

Ni får bära mitt folks6:16 Enligt Septuaginta folkens. förakt.”