New International Version

Micah 6:1-16

The Lord’s Case Against Israel

1Listen to what the Lord says:

“Stand up, plead my case before the mountains;

let the hills hear what you have to say.

2“Hear, you mountains, the Lord’s accusation;

listen, you everlasting foundations of the earth.

For the Lord has a case against his people;

he is lodging a charge against Israel.

3“My people, what have I done to you?

How have I burdened you? Answer me.

4I brought you up out of Egypt

and redeemed you from the land of slavery.

I sent Moses to lead you,

also Aaron and Miriam.

5My people, remember

what Balak king of Moab plotted

and what Balaam son of Beor answered.

Remember your journey from Shittim to Gilgal,

that you may know the righteous acts of the Lord.”

6With what shall I come before the Lord

and bow down before the exalted God?

Shall I come before him with burnt offerings,

with calves a year old?

7Will the Lord be pleased with thousands of rams,

with ten thousand rivers of olive oil?

Shall I offer my firstborn for my transgression,

the fruit of my body for the sin of my soul?

8He has shown you, O mortal, what is good.

And what does the Lord require of you?

To act justly and to love mercy

and to walk humbly6:8 Or prudently with your God.

Israel’s Guilt and Punishment

9Listen! The Lord is calling to the city—

and to fear your name is wisdom—

“Heed the rod and the One who appointed it.6:9 The meaning of the Hebrew for this line is uncertain.

10Am I still to forget your ill-gotten treasures, you wicked house,

and the short ephah,6:10 An ephah was a dry measure. which is accursed?

11Shall I acquit someone with dishonest scales,

with a bag of false weights?

12Your rich people are violent;

your inhabitants are liars

and their tongues speak deceitfully.

13Therefore, I have begun to destroy you,

to ruin6:13 Or Therefore, I will make you ill and destroy you; / I will ruin you because of your sins.

14You will eat but not be satisfied;

your stomach will still be empty.6:14 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.

You will store up but save nothing,

because what you save6:14 Or You will press toward birth but not give birth, / and what you bring to birth I will give to the sword.

15You will plant but not harvest;

you will press olives but not use the oil,

you will crush grapes but not drink the wine.

16You have observed the statutes of Omri

and all the practices of Ahab’s house;

you have followed their traditions.

Therefore I will give you over to ruin

and your people to derision;

you will bear the scorn of the nations.6:16 Septuagint; Hebrew scorn due my people

Nouă Traducere În Limba Română

Mica 6:1-16

Domnul acuză Israelul

1Ascultați ce zice Domnul:

„Ridică‑te și apără‑ți cauza înaintea munților

și dealurile să‑ți asculte glasul!

2Munți, ascultați acuza Domnului!

Luați aminte, temelii trainice ale pământului,

căci Domnul are o acuză de adus poporului Său

și Se judecă cu Israel!

3Poporul Meu, ce ți‑am făcut?

Cu ce te‑am împovărat? Răspunde‑Mi!

4Căci te‑am scos din țara Egiptului

și te‑am răscumpărat din casa robilor!

I‑am trimis înaintea ta pe Moise,

pe Aaron și pe Miriam!

5Poporul Meu, adu‑ți aminte

ce plănuia Balak, regele Moabului,

și ce i‑a răspuns Balaam, fiul lui Beor!

Amintește‑ți ce s‑a întâmplat de la Șitim la Ghilgal,

ca să pricepi faptele drepte ale Domnului!“

6Cu ce‑L voi întâmpina pe Domnul,

cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului cel Preaînalt?

Să‑L întâmpin oare cu arderi‑de‑tot,

cu viței de un an?

7Va fi, oare, Domnul mulțumit cu mii de berbeci,

cu zeci de mii de râuri de untdelemn?

Să dau, oare, pentru fărădelegea mea pe întâiul meu născut,

rodul pântecului meu

pentru păcatul sufletului meu?

8El ți‑a arătat, omule, ce este bine!

Și ce altceva cere Domnul de la tine

decât să faci dreptate, să iubești îndurarea8 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică). Se referă atât la relațiile dintre oameni, cât și, într‑un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului.

și să fii smerit în umblarea cu Dumnezeul tău?

Vina și pedeapsa lui Israel

9Glasul Domnului strigă cetății

(Cel ce privește la Numele Tău are înțelepciune!9 Sensul versetului este nesigur. Sau: Teama de Numele Tău este înțelepciune!):

„Ascultați, seminție și cine a adunat cetatea!9 Sau: Ascultați de nuia și de cine a adunat cetatea!

10Mai sunt în casa celui rău comorile nelegiuirii

și blestemata efă10 Unitate de măsură pentru volum. În cazul de față se referă la măsură în general. mică?

11Pot considera Eu curat pe cel cu talere măsluite

și cu greutăți înșelătoare în sac?

12Bogații ei sunt plini de violență;

locuitorii ei spun minciuni

și limba le este înșelătoare.

13De aceea și Eu te voi lovi cu boală,

te voi pustii pentru păcatele tale!

14Vei mânca, dar nu te vei sătura,

iar foamea14 Sensul termenului ebraic este nesigur. va rămâne în mijlocul tău.

Vei duce lucruri, dar nu le vei putea adăposti,

iar ceea ce vei adăposti voi da pradă sabiei.

15Vei semăna, dar nu vei secera;

vei stoarce măsline, dar nu te vei unge cu uleiul lor;

vei face must, dar nu vei bea vin.

16Tu păzești hotărârea lui Omri16 Lit.: Hotărârea lui Omri este păzită.

și orice lucrare a Casei lui Ahab16 Vezi 1 Regi 16:25, 30.;

umbli potrivit sfaturilor lor.

De aceea te voi da pradă pustiirii,

locuitorii tăi16 Ebr.: ei, cu referire, probabil, la cetatea Ierusalimului. vor fi o pricină de fluierat

și veți purta disprețul poporului Meu.“