New International Version

Micah 6:1-16

The Lord’s Case Against Israel

1Listen to what the Lord says:

“Stand up, plead my case before the mountains;

let the hills hear what you have to say.

2“Hear, you mountains, the Lord’s accusation;

listen, you everlasting foundations of the earth.

For the Lord has a case against his people;

he is lodging a charge against Israel.

3“My people, what have I done to you?

How have I burdened you? Answer me.

4I brought you up out of Egypt

and redeemed you from the land of slavery.

I sent Moses to lead you,

also Aaron and Miriam.

5My people, remember

what Balak king of Moab plotted

and what Balaam son of Beor answered.

Remember your journey from Shittim to Gilgal,

that you may know the righteous acts of the Lord.”

6With what shall I come before the Lord

and bow down before the exalted God?

Shall I come before him with burnt offerings,

with calves a year old?

7Will the Lord be pleased with thousands of rams,

with ten thousand rivers of olive oil?

Shall I offer my firstborn for my transgression,

the fruit of my body for the sin of my soul?

8He has shown you, O mortal, what is good.

And what does the Lord require of you?

To act justly and to love mercy

and to walk humbly6:8 Or prudently with your God.

Israel’s Guilt and Punishment

9Listen! The Lord is calling to the city—

and to fear your name is wisdom—

“Heed the rod and the One who appointed it.6:9 The meaning of the Hebrew for this line is uncertain.

10Am I still to forget your ill-gotten treasures, you wicked house,

and the short ephah,6:10 An ephah was a dry measure. which is accursed?

11Shall I acquit someone with dishonest scales,

with a bag of false weights?

12Your rich people are violent;

your inhabitants are liars

and their tongues speak deceitfully.

13Therefore, I have begun to destroy you,

to ruin6:13 Or Therefore, I will make you ill and destroy you; / I will ruin you because of your sins.

14You will eat but not be satisfied;

your stomach will still be empty.6:14 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain.

You will store up but save nothing,

because what you save6:14 Or You will press toward birth but not give birth, / and what you bring to birth I will give to the sword.

15You will plant but not harvest;

you will press olives but not use the oil,

you will crush grapes but not drink the wine.

16You have observed the statutes of Omri

and all the practices of Ahab’s house;

you have followed their traditions.

Therefore I will give you over to ruin

and your people to derision;

you will bear the scorn of the nations.6:16 Septuagint; Hebrew scorn due my people

Bibelen på hverdagsdansk

Mikas Bog 6:1-16

Guds anklage imod Israels folk

1Hør, hvad Herren siger til Israels folk:

„Kom og forsvar jer med bjergene som vidner,

lad højene høre, hvad I har at sige.”

2Ja, lad bjergene høre Herrens anklage,

jordens grundvold skal lytte med,

for han vil anklage sit folk,

han kræver Israel til regnskab.

3„Mit folk, hvad har jeg gjort jer?

Hvorfor er I blevet trætte af mig? Svar mig!

4Det var jo mig, der førte jer ud af Egypten

og befriede jer fra slaveriet.

Jeg gav jer både Moses, Aron og Mirjam som ledere.

5Mit folk, husk på, at kong Balak af Moab ville forbande jer,

men jeg fik Bileam, Beors søn, til at velsigne jer.

Husk alle miraklerne på vejen mellem Shittim og Gilgal,

hvordan jeg i min nåde gav jer sejr.”

6„Hvilke ofre ønsker Gud, vi skal bringe ham?” spørger I.

„Hvad kan vi give til den højhellige Gud?

Måske kan vi give ham et brændoffer,

de bedste kalve vi ejer?

7Vil han tage imod 1000 væddere,

eller måske et hav af olivenolie?

Skal vi ofre vores førstefødte sønner,

som bod for alle vores synder?”

8Nej, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt,

hvad Herren forlanger af dig:

Du skal gøre det rette i trofast kærlighed,

og altid være villig til at vandre med Herren.

Dommen over den sociale uret

9Herren råber til Jerusalem,

og den, der er vis, lytter til hans ord.

Hør på dommen

og tænk over, hvem der afsiger den:

10„I snyder stadig, når I sælger jeres varer,

I bliver rige ved at bedrage andre.

11I ændrer på vægten med god samvittighed

og bruger falske lodder uden at blinke.

12Byens rigmænd er voldelige,

alle indbyggerne er fulde af løgn, snyd og bedrag.

13Derfor vil jeg sende en hær imod jer,

så I kan forstå konsekvensen af jeres synd.

14Der bliver mangel på mad,

så sulten gnaver i maven.

I vil prøve at redde jeres ejendele,

men det skal ikke lykkes jer.

Og skulle det lykkes jer at redde noget,

bliver det taget af fjenden.

15I skal så, men I når ikke at høste.

I presser jeres oliven, men når ikke at bruge olien.

I presser saften af druerne, men når ikke at drikke vinen.

16I fulgte jo kong Omris gudløse skikke,

efterlignede kong Ahabs ondskab.

Byens ødelæggelse bliver frygtelig at se på.

Indbyggerne bliver udsat for spot,

ja, hele folket vil blive hånet.”