New International Version

Micah 3:1-12

Leaders and Prophets Rebuked

1Then I said,

“Listen, you leaders of Jacob,

you rulers of Israel.

Should you not embrace justice,

2you who hate good and love evil;

who tear the skin from my people

and the flesh from their bones;

3who eat my people’s flesh,

strip off their skin

and break their bones in pieces;

who chop them up like meat for the pan,

like flesh for the pot?”

4Then they will cry out to the Lord,

but he will not answer them.

At that time he will hide his face from them

because of the evil they have done.

5This is what the Lord says:

“As for the prophets

who lead my people astray,

they proclaim ‘peace’

if they have something to eat,

but prepare to wage war against anyone

who refuses to feed them.

6Therefore night will come over you, without visions,

and darkness, without divination.

The sun will set for the prophets,

and the day will go dark for them.

7The seers will be ashamed

and the diviners disgraced.

They will all cover their faces

because there is no answer from God.”

8But as for me, I am filled with power,

with the Spirit of the Lord,

and with justice and might,

to declare to Jacob his transgression,

to Israel his sin.

9Hear this, you leaders of Jacob,

you rulers of Israel,

who despise justice

and distort all that is right;

10who build Zion with bloodshed,

and Jerusalem with wickedness.

11Her leaders judge for a bribe,

her priests teach for a price,

and her prophets tell fortunes for money.

Yet they look for the Lord’s support and say,

“Is not the Lord among us?

No disaster will come upon us.”

12Therefore because of you,

Zion will be plowed like a field,

Jerusalem will become a heap of rubble,

the temple hill a mound overgrown with thickets.

Vietnamese Contemporary Bible

Mi-ca 3:1-12

Lên Án Nhà Lãnh Đạo của Ít-ra-ên

1Tôi bảo: “Hãy lắng nghe, các nhà lãnh đạo của Ít-ra-ên!

Các ngươi cần phân biệt chính tà, phải trái,

2nhưng các ngươi lại ghét điều lành và mến điều dữ.

Các ngươi bóc lột dân lành đến tận xương tủy.3:2 Nt lột da, róc thịt

3Các ngươi ăn thịt dân tôi,

lột da, và bẻ xương họ.

Các ngươi chặt ra từng miếng cho vào nồi.

4Rồi các ngươi sẽ kêu cầu Chúa Hằng Hữu giúp đỡ!

Các ngươi có thật tin Ngài sẽ trả lời không?

Với tất cả điều ác các ngươi đã làm,

Ngài sẽ không nhìn các ngươi dù chỉ một lần!”

5Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Ngươi, các tiên tri giả đã dẫn dân Ta đi lầm lạc!

Các ngươi chỉ hòa hảo với những người cho ngươi ăn,

và tuyên chiến với những ai không cung cấp lương thực cho ngươi.

6Vì thế, suốt đêm các ngươi

chẳng thấy khải tượng.

Các ngươi tự giam mình trong bóng tối

mà chẳng nói được một lời thần cảm.

Mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri,

và quanh họ ban ngày cũng biến thành đêm tối.

7Những người tiên kiến sẽ xấu hổ,

và các tiên tri sẽ thẹn mặt.

Tất cả đều che miệng3:7 Nt môi

vì chẳng được lời giải đáp nào từ Đức Chúa Trời.”

8Nhưng phần tôi, tôi đầy dẫy quyền năng—

bởi Thần của Chúa Hằng Hữu.

Tôi đầy dẫy công chính và sức mạnh

để rao báo tội lỗi và sự phản nghịch của Ít-ra-ên.

9Hãy nghe tôi, hỡi các nhà lãnh đạo Ít-ra-ên!

Các ông thù ghét công lý và xuyên tạc cả sự công chính.

10Các ông là những người xây cất Giê-ru-sa-lem

bằng máu người và bằng sự thối nát.

11Các phán quan xử kiện để ăn hối lộ;

các thầy tế lễ dạy luật của Đức Chúa Trời vì thù lao;

các tiên tri rao giảng vì tiền bạc.

Thế mà họ dám dựa vào Chúa Hằng Hữu mà rêu rao:

“Chúng ta sẽ không gặp tai họa nào,

vì Chúa Hằng Hữu vẫn ở giữa chúng ta!”

12Vì các ngươi, Núi Si-ôn sẽ bị cày như ruộng;

thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị sụp đổ!

Và núi nơi Đền Thờ ngự trị chỉ còn là một đỉnh cao.