New International Version

Micah 3:1-12

Leaders and Prophets Rebuked

1Then I said,

“Listen, you leaders of Jacob,

you rulers of Israel.

Should you not embrace justice,

2you who hate good and love evil;

who tear the skin from my people

and the flesh from their bones;

3who eat my people’s flesh,

strip off their skin

and break their bones in pieces;

who chop them up like meat for the pan,

like flesh for the pot?”

4Then they will cry out to the Lord,

but he will not answer them.

At that time he will hide his face from them

because of the evil they have done.

5This is what the Lord says:

“As for the prophets

who lead my people astray,

they proclaim ‘peace’

if they have something to eat,

but prepare to wage war against anyone

who refuses to feed them.

6Therefore night will come over you, without visions,

and darkness, without divination.

The sun will set for the prophets,

and the day will go dark for them.

7The seers will be ashamed

and the diviners disgraced.

They will all cover their faces

because there is no answer from God.”

8But as for me, I am filled with power,

with the Spirit of the Lord,

and with justice and might,

to declare to Jacob his transgression,

to Israel his sin.

9Hear this, you leaders of Jacob,

you rulers of Israel,

who despise justice

and distort all that is right;

10who build Zion with bloodshed,

and Jerusalem with wickedness.

11Her leaders judge for a bribe,

her priests teach for a price,

and her prophets tell fortunes for money.

Yet they look for the Lord’s support and say,

“Is not the Lord among us?

No disaster will come upon us.”

12Therefore because of you,

Zion will be plowed like a field,

Jerusalem will become a heap of rubble,

the temple hill a mound overgrown with thickets.

Swedish Contemporary Bible

Mika 3:1-12

Domsord över folkets ledare

1Jag sa:

”Lyssna, ni Jakobs ledare,

ni styresmän för Israels folk!

Ni borde väl veta vad som är rätt,

2men ni hatar det goda och älskar det onda.

Ni sliter skinnet av dem

och köttet av deras ben,

3äter mitt folks kött,

sliter av deras skinn,

krossar deras ben, styckar dem

och lägger dem som kött3:3 Ordet kött finns inte i grundtexten utan är taget ur Septuaginta. i grytan,

som en kötträtt i pannan.”

4Sedan ropar de till Herren,

men han svarar dem inte.

Han ska dölja sitt ansikte för dem

för det onda de har gjort.

5Så säger Herren om profeterna

som leder mitt folk vilse:

”När man matar dem

ropar de: ’Frid!’

Men mot den som inte

stoppar något i deras mun

förklarar de krig.

6En natt utan syner ska därför komma över er,

och ett mörker utan spådomar.

Solen ska gå ner för profeterna

och dagen bli mörk för dem.

7Siarna ska stå där med skam

och spåmännen blygas.

Alla ska de dölja sitt ansikte,

när Gud inte ger något svar.”

8Men jag är fylld med kraft,

med Herrens Ande,

rätt och styrka,

jag kan förkunna för Jakob hans överträdelse

och för Israel dess synd.

9Lyssna på detta, ni ledare för Jakobs släkt,

ni styresmän för Israels folk,

ni som avskyr rättvisa,

och förvränger det rätta,

10ni som bygger Sion med mord

och Jerusalem med gudlöshet.

11Stadens ledare dömer för mutor,

dess präster tar betalt för sin vägledning,

och dess profeter spår för pengar.

Ändå stöder de sig på Herren och säger:

Ӏr inte Herren mitt ibland oss?

Inget ont kan komma över oss.”

12Det är på grund av er

som Sion ska plöjas upp som en åker,

Jerusalem förvandlas till en stenhög

och tempelberget till en skogbevuxen höjd.