New International Version

Micah 2:1-13

Human Plans and God’s Plans

1Woe to those who plan iniquity,

to those who plot evil on their beds!

At morning’s light they carry it out

because it is in their power to do it.

2They covet fields and seize them,

and houses, and take them.

They defraud people of their homes,

they rob them of their inheritance.

3Therefore, the Lord says:

“I am planning disaster against this people,

from which you cannot save yourselves.

You will no longer walk proudly,

for it will be a time of calamity.

4In that day people will ridicule you;

they will taunt you with this mournful song:

‘We are utterly ruined;

my people’s possession is divided up.

He takes it from me!

He assigns our fields to traitors.’ ”

5Therefore you will have no one in the assembly of the Lord

to divide the land by lot.

False Prophets

6“Do not prophesy,” their prophets say.

“Do not prophesy about these things;

disgrace will not overtake us.”

7You descendants of Jacob, should it be said,

“Does the Lord become2:7 Or Is the Spirit of the Lord impatient?

Does he do such things?”

“Do not my words do good

to the one whose ways are upright?

8Lately my people have risen up

like an enemy.

You strip off the rich robe

from those who pass by without a care,

like men returning from battle.

9You drive the women of my people

from their pleasant homes.

You take away my blessing

from their children forever.

10Get up, go away!

For this is not your resting place,

because it is defiled,

it is ruined, beyond all remedy.

11If a liar and deceiver comes and says,

‘I will prophesy for you plenty of wine and beer,’

that would be just the prophet for this people!

Deliverance Promised

12“I will surely gather all of you, Jacob;

I will surely bring together the remnant of Israel.

I will bring them together like sheep in a pen,

like a flock in its pasture;

the place will throng with people.

13The One who breaks open the way will go up before them;

they will break through the gate and go out.

Their King will pass through before them,

the Lord at their head.”

Vietnamese Contemporary Bible

Mi-ca 2:1-13

Lên Án Người Giàu Áp Bức

1Khốn cho những người thức đêm,

để mưu đồ tội ác trên giường.

Vừa hừng đông các ngươi liền thi hành quỷ kế,

chỉ vì các ngươi có quyền hành trong tay.

2Khi các ngươi thèm đồng ruộng nào,

thì các ngươi tìm mọi cách cướp lấy.

Khi các ngươi tham muốn nhà của ai,

thì các ngươi dùng bạo lực tước đoạt.

Các ngươi áp bức chủ nhà lẫn người nhà

để cưỡng chiếm2:2 Nt áp bức nhà cửa, sản nghiệp họ.

3Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán bảo:

“Này, Ta dự định giáng tai họa cho gia đình này

như quàng ách trên cổ không thể nào thoát được.

Các ngươi không còn bước đi kiêu hãnh nữa,

vì đây là thời hoạn nạn.”

4Trong ngày ấy, kẻ thù ngươi sẽ đặt điều chế nhạo

và bài ai ca than khóc các ngươi rằng:

“Chúng tôi bị tàn mạt!

Ngài đã lấy cơ nghiệp chúng tôi chia cho người khác.

Ngài trao đất ruộng chúng tôi cho người phản bội.”

5Bởi vậy, trong hội chúng của Chúa Hằng Hữu,

không còn ai đứng ra bỏ thăm chia ruộng đất nữa.

Tiên Tri Giả

6Các tiên tri của dân bảo:

“Đừng nói tiên tri nữa.

Đừng nói tiên tri về các việc này nữa.

Chúng ta sẽ chẳng bao giờ bị sỉ nhục!”

7Hỡi con cháu của Ít-ra-ên,

các ngươi có thể nói thế này sao?

“Thần Chúa Hằng Hữu bị giới hạn!

Ngài làm những việc này sao?”

Nhưng lời Ta không giúp ích cho người

đi theo đường chính trực hay sao?

8Mới hôm qua,

dân Ta nổi dậy chống lại Ta như kẻ thù!

Các ngươi lột áo ngoài của khách qua đường

thật tàn nhẫn như lính trận trở về.

9Các ngươi đuổi những quả phụ của dân Ta

ra khỏi căn nhà họ ưa thích,

và tước đoạt tất cả những gì2:9 Nt uy nghi Ta

Ta dành cho các trẻ con côi cút.

10Hãy vùng dậy! Ra đi!

Đây không còn là đất và nhà của các ngươi,

vì đất này bị tiêu diệt

vì băng hoại và nhơ bẩn.

11Loại tiên tri chỉ nói những chuyện viễn vông:

“Tôi sẽ giảng cho anh về rượu nho và rượu mạnh!”

Đó chính là loại tiên tri các ngươi thích!

Thực Hiện Lời Hứa

12“Ngày kia, hỡi Ít-ra-ên, Ta sẽ triệu tập các ngươi;

Ta sẽ thu góp dân còn sót lại.

Ta sẽ gom các ngươi về như chiên trong chuồng,

như bầy gia súc trong đồng cỏ.

Phải, đất các ngươi sẽ huyên náo vì số người đông đảo.

13Người lãnh đạo sẽ tiến lên,

dẫn các ngươi khỏi chốn lưu đày

ngang qua các cổng thành quân địch

trở về quê hương.

Vua của các ngươi sẽ đi trước;

và chính Chúa Hằng Hữu sẽ dẫn đầu.”