New International Version

Micah 2:1-13

Human Plans and God’s Plans

1Woe to those who plan iniquity,

to those who plot evil on their beds!

At morning’s light they carry it out

because it is in their power to do it.

2They covet fields and seize them,

and houses, and take them.

They defraud people of their homes,

they rob them of their inheritance.

3Therefore, the Lord says:

“I am planning disaster against this people,

from which you cannot save yourselves.

You will no longer walk proudly,

for it will be a time of calamity.

4In that day people will ridicule you;

they will taunt you with this mournful song:

‘We are utterly ruined;

my people’s possession is divided up.

He takes it from me!

He assigns our fields to traitors.’ ”

5Therefore you will have no one in the assembly of the Lord

to divide the land by lot.

False Prophets

6“Do not prophesy,” their prophets say.

“Do not prophesy about these things;

disgrace will not overtake us.”

7You descendants of Jacob, should it be said,

“Does the Lord become2:7 Or Is the Spirit of the Lord impatient?

Does he do such things?”

“Do not my words do good

to the one whose ways are upright?

8Lately my people have risen up

like an enemy.

You strip off the rich robe

from those who pass by without a care,

like men returning from battle.

9You drive the women of my people

from their pleasant homes.

You take away my blessing

from their children forever.

10Get up, go away!

For this is not your resting place,

because it is defiled,

it is ruined, beyond all remedy.

11If a liar and deceiver comes and says,

‘I will prophesy for you plenty of wine and beer,’

that would be just the prophet for this people!

Deliverance Promised

12“I will surely gather all of you, Jacob;

I will surely bring together the remnant of Israel.

I will bring them together like sheep in a pen,

like a flock in its pasture;

the place will throng with people.

13The One who breaks open the way will go up before them;

they will break through the gate and go out.

Their King will pass through before them,

the Lord at their head.”

Nouă Traducere În Limba Română

Mica 2:1-13

Planurile celor răi și planurile lui Dumnezeu

1Vai de cei ce plănuiesc nelegiuire

și uneltesc răul1 Lit.: fac răul. în așternutul lor!

Chiar din zorii dimineții încep să le săvârșească,

pentru că le stă în putere.

2Poftesc ogoare, și apoi pun mâna pe ele!

Poftesc case, iar apoi și le însușesc!

Asupresc pe om și casa lui,

pe bărbat și moștenirea sa.

3De aceea, așa vorbește Domnul:

„Iată, plănuiesc împotriva acestui clan o nenorocire

de care nu vă veți putea feri cefele!

Și nu veți mai umbla plini de înfumurare,

căci vor fi vremuri grele.

4În ziua aceea, se va rosti o pildă pe seama voastră

și se va face o cântare de jale, care va zice:

«Suntem ruinați de tot!

El înstrăinează proprietatea poporului meu!

Vai cum o înlătură de la mine!

Ogoarele noastre le împarte trădătorilor4 Asirienii (vezi Is. 33:1); sau cuceritorilor; sau răzvrătiților, apostaților.!»“

5De aceea nu vei mai avea pe nimeni

care să întindă prin sorți,

în adunarea Domnului, funia de măsurat.

Falșii profeți

6„Nu mai predicați!“, vor predica ei atunci.

„Să nu mai predice aceste lucruri!

Ocările nu ne vor copleși!“

7Dar ce ar trebui să se spună, Casă a lui Iacov?7 Sau: Aceasta ar trebui să spună Casa lui Iacov?

„Se mânie chiar atât de ușor Duhul Domnului?

Acesta este felul Lui de a lucra?“

„Oare nu fac bine cuvintele Mele

celui ce umblă cu dreptate?7 Sau, cf. LXX: de a lucra? / Oare nu fac bine cuvintele Lui / celui ce umblă cu dreptate? În v. 7 avem fie cuvintele falșilor profeți, care pun niște întrebări retorice, fie cuvintele lui Mica, împotriva acestora.

8De curând, poporul Meu

s‑a ridicat ca un dușman.8 Sau: V‑ați ridicat ca un dușman / împotriva poporului Meu.

Ați smuls mantaua

de peste haină8 Sensul celor două versuri este nesigur. Sau Ați smuls mantaua celor pașnici.,

de la cei ce trec în siguranță,

cei ce se întorc de la război8 Sau: celor ce nu se gândesc de război, fie în ideea că sunt pașnici (vezi nota precedentă), fie în ideea că au certitudinea că războiul a trecut..

9Voi le alungați pe femeile poporului Meu

din casele lor plăcute

și luați de la copiii lor

pentru totdeauna măreția Mea.

10Ridicați‑vă și plecați,

căci acesta nu mai este locul vostru de odihnă10 Vezi Deut. 12:9; Is. 28:12..

Pentru că a devenit necurat,

el va fi distrus, iar distrugerea va fi cumplită!

11Dacă un mincinos și un înșelător ar veni și ar spune:

«Îți voi predica despre vin și despre băuturi tari!»11 Sau: Îți voi promite vin și băuturi tari.,

acela ar fi considerat drept predicatorul acestui popor!

Promisiunea restaurării

12Cu siguranță te voi strânge în întregime, Iacov!

Cu siguranță voi aduna rămășița lui Israel!

Îi voi pune laolaltă ca pe niște oi în țarc,

ca pe o turmă în pășunea ei;

locul acela va mișuna de oameni.

13Cel ce deschide calea se va sui înaintea lor;

ei vor pătrunde, vor intra pe poartă și vor ieși.

Împăratul lor va trece înaintea lor,

și Domnul va fi în fruntea lor.“