New International Version

Micah 2:1-13

Human Plans and God’s Plans

1Woe to those who plan iniquity,

to those who plot evil on their beds!

At morning’s light they carry it out

because it is in their power to do it.

2They covet fields and seize them,

and houses, and take them.

They defraud people of their homes,

they rob them of their inheritance.

3Therefore, the Lord says:

“I am planning disaster against this people,

from which you cannot save yourselves.

You will no longer walk proudly,

for it will be a time of calamity.

4In that day people will ridicule you;

they will taunt you with this mournful song:

‘We are utterly ruined;

my people’s possession is divided up.

He takes it from me!

He assigns our fields to traitors.’ ”

5Therefore you will have no one in the assembly of the Lord

to divide the land by lot.

False Prophets

6“Do not prophesy,” their prophets say.

“Do not prophesy about these things;

disgrace will not overtake us.”

7You descendants of Jacob, should it be said,

“Does the Lord become2:7 Or Is the Spirit of the Lord impatient?

Does he do such things?”

“Do not my words do good

to the one whose ways are upright?

8Lately my people have risen up

like an enemy.

You strip off the rich robe

from those who pass by without a care,

like men returning from battle.

9You drive the women of my people

from their pleasant homes.

You take away my blessing

from their children forever.

10Get up, go away!

For this is not your resting place,

because it is defiled,

it is ruined, beyond all remedy.

11If a liar and deceiver comes and says,

‘I will prophesy for you plenty of wine and beer,’

that would be just the prophet for this people!

Deliverance Promised

12“I will surely gather all of you, Jacob;

I will surely bring together the remnant of Israel.

I will bring them together like sheep in a pen,

like a flock in its pasture;

the place will throng with people.

13The One who breaks open the way will go up before them;

they will break through the gate and go out.

Their King will pass through before them,

the Lord at their head.”

Ang Pulong Sang Dios

Micas 2:1-13

Pagasilutan sang Dios ang mga Nagapamigos sa mga Imol

1Kaluluoy kamo nga nagapulaw sa pagplano sing malain. Pagkaaga ginahimo ninyo ang inyo ginplano nga malain tungod nga may gahom kamo sa paghimo sini. 2Ginaagaw ninyo ang mga uma kag mga balay nga inyo nagustuhan. Ginadayaan ninyo ang mga tawo agod nga makuha ninyo ang ila balay kag ang ila duta nga ginpanubli. 3Gani amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa inyo, “Pamati kamo! Nagaplano ako nga laglagon ko kamo kag indi gid kamo makaluwas. Indi na kamo makapahambog kay sa sina nga tion laglagon kamo. 4Sa sina nga adlaw yagutaon kamo sang mga tawo paagi sa masubo gid nga panalambiton nga nagasiling, ‘Ginlaglag kami sing bug-os! Ginkuha sang Ginoo ang amon duta kag ginhatag sa mga traidor.’ ”

5Gani wala na kamo sing mga kaliwat nga magbaton sang inyo bahin sa tion nga partidahon sang katilingban sang Ginoo ang duta nga ibalik sa ila. 6Karon ginawalihan pa ninyo kami. Nagasiling kamo, “Indi na kami pagwalihi parte sa sina nga kalaglagan nga ginasiling ninyo, kay indi gid kami mahuy-an. 7Ngaa, ginapakamalaot bala sang Ginoo ang mga kaliwat ni Jacob?2:7 Ngaa… Jacob: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. Naubos na bala ang iya pasensya? Buluhaton bala niya ang pagpanglaglag?”

Amo ini ang sabat sang Ginoo sa inyo: “Kon maayo lang ang inyo ginahimo, mabaton gid ninyo ang akon mga promisa. 8Pero ang inyo ginahimo, ginasalakay ninyo ang akon imol nga katawhan nga daw mga kaaway. Nagahunahuna sila nga sa pagpauli nila sa ila lugar halin sa inaway wala na sing may mag-ano sa ila, pero gali, ara kamo nga magaagaw sang ila mga kunop. 9Ginatabog ninyo ang ila mga babayi sa ila ginapakamahal nga mga balay. Kag ginakuha ninyo ang mga pagpakamaayo nga ginhatag ko sa ila mga kabataan, gani indi na nila ini mabaton hasta san-o. 10Karon, halin kamo diri sa Israel kay ini nga lugar indi na makahatag sa inyo sang kapahuwayan, tungod kay ginhigkuan ninyo ini sang inyo mga sala. Malaglag gid ini nga lugar kag indi na mapuslan.2:10 Malaglag… mapuslan: ukon, Malaglag gid kamo sing bug-os. 11Ang gusto ninyo nga manugwali amo ang nagasugid sang wala sing pulos, dayaon kag butigon, kag amo ini ang ginawali: ‘Magabugana ang inyo bino kag ang iban pa nga ilimnon.’ ”

Ang Ginpromisa nga Kahilwayan sa mga Katawhan sang Israel kag Juda

12Nagsiling ang Ginoo, “Kamo nga mga katawhan sang Israel kag sang Juda2:12 Israel… Juda: sa Hebreo, Jacob… Israel. nga nagkalabilin nga buhi, pagatipunon ko gid kamo pareho sang mga karnero sa toril ukon pareho sang panong sang kasapatan sa palahalban. Mapuno ang inyo duta sang mga tawo. 13Pagabuksan ko ang puwertahan sang siyudad nga sa diin kamo ginbihag, kag pangunahan ko kamo sa pagguwa. Ako, ang Ginoo nga inyo hari, amo ang magapanguna sa inyo.”