New International Version

Matthew 7

Judging Others

1“Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you.

“Why do you look at the speck of sawdust in your brother’s eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, ‘Let me take the speck out of your eye,’ when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother’s eye.

“Do not give dogs what is sacred; do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet, and turn and tear you to pieces.

Ask, Seek, Knock

“Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened.

“Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? 10 Or if he asks for a fish, will give him a snake? 11 If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him! 12 So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.

The Narrow and Wide Gates

13 “Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. 14 But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.

True and False Prophets

15 “Watch out for false prophets. They come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ferocious wolves. 16 By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thornbushes, or figs from thistles? 17 Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 Thus, by their fruit you will recognize them.

True and False Disciples

21 “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. 22 Many will say to me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and in your name perform many miracles?’ 23 Then I will tell them plainly, ‘I never knew you. Away from me, you evildoers!’

The Wise and Foolish Builders

24 “Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 25 The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. 26 But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. 27 The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash.”

28 When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, 29 because he taught as one who had authority, and not as their teachers of the law.

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 7

Kritika a sebakritika

1 Neodsudzujte iných, nebudú odsudzovať ani vás.

Lebo tak ako sa vy správate k iným, budú sa správať aj k vám.

Ako to, že vidíš smietku v oku iného, ale brvno vo vlastnom oku nepozoruješ?

Ako môžeš povedať inému: Dovoľ, aby som ti vybral z oka smietku, a brvno vo vlastnom oku ti neprekáža?

Odstráň najprv brvno zo svojho oka, a až potom budeš dobre vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho blížneho.

Je zbytočné vysvetľovať Božie pravdy tým, ktorí nimi pohŕdajú. Nehádžte perly sviniam! Čo sa stane? Perly pošliapu a vás napadnú."

Modlitba pomáha

Proste, a dostanete, hľadajte, a nájdete. Klopte, a otvoria vám.

Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a tomu, kto klope, otvoria.

Keby ktoréhokoľvek z vás poprosilo vlastné dieťa o kus chleba, dali by ste mu azda kameň?

10 A namiesto ryby by ste mu dali hada? Určite nie!

11 Ak teda vy, ľudia tvrdého a hriešneho srdca, viete dávať svojim deťom dobré veci, tým skôr ich dá nebeský Otec tým, ktorí ho o to prosia.

12 Zaobchádzajte s inými tak, ako by ste chceli, aby oni zaobchádzali s vami. V týchto slovách je zahrnutý celý Starý zákon."

Cesta do neba

13 Do neba môžeme vojsť iba úzkou bránou. Priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby, a predsa toľko ľudí sa nimi uberá.

14 Brána a cesta do života sú úzke a je málo tých, ktorí ich nájdu.

15 Majte sa na pozore pred falošnými náboženskými učiteľmi: prichádzajú k vám preoblečení za bezbranné ovce, ale v skutočnosti sú to draví vlci.

16 Strom spoznáte podľa ovocia; ich spoznáte podľa toho, ako žijú a správajú sa.

17 Azda sa oberá hrozno z tŕnia a figy z bodľačia?

18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom dobré.

19 Každý strom, ktorý nenesie dobré ovocie, vytnú a spália.

20 Ovocie -- činy človeka, to je spoľahlivý poznávací znak.

21 Nie každý, kto ma oslovuje Pane, Pane, príde do nebeského kráľovstva. Rozhodujúce je, či poslúcha môjho Otca.

22 V deň posledného súdu mnohí povedia: Pane, Pane, či sme v tvojom mene nekázali, či sme nevyháňali démonov a či sme nerobili mnohé zázraky?

23 Ale ja im odpoviem: Nikdy ste mi nepatrili a páchali ste zlé činy. Choďte preč!

24 Každého, kto počuje tieto slová a koná podľa nich, možno prirovnať k prezieravému mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

25 Spustil sa lejak, privalila sa povodeň a prudká víchrica sa oprela do múrov domu, ale sa nezrútil, lebo mal základy postavené na skale.

26 Ale toho, kto počuje moje slová, no nekoná podľa nich, možno prirovnať k nerozumnému človeku, ktorý si postavil dom na piesku.

27 Spustil sa lejak, privalila sa povodeň, prudká víchrica sa oprela do múrov jeho domu -- a dom s veľkým rachotom spadol."

28 Keď Ježiš dohovoril, ľudia žasli nad jeho učením,

29 lebo na rozdiel od učiteľov, ktorých poznali, z Ježiša a jeho slov vyžarovala zvláštna moc.