New International Version

Matthew 7

Judging Others

1“Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you.

“Why do you look at the speck of sawdust in your brother’s eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, ‘Let me take the speck out of your eye,’ when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother’s eye.

“Do not give dogs what is sacred; do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet, and turn and tear you to pieces.

Ask, Seek, Knock

“Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened.

“Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? 10 Or if he asks for a fish, will give him a snake? 11 If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him! 12 So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.

The Narrow and Wide Gates

13 “Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. 14 But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.

True and False Prophets

15 “Watch out for false prophets. They come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ferocious wolves. 16 By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thornbushes, or figs from thistles? 17 Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 Thus, by their fruit you will recognize them.

True and False Disciples

21 “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. 22 Many will say to me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and in your name perform many miracles?’ 23 Then I will tell them plainly, ‘I never knew you. Away from me, you evildoers!’

The Wise and Foolish Builders

24 “Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 25 The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. 26 But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. 27 The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash.”

28 When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, 29 because he taught as one who had authority, and not as their teachers of the law.

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 7

O osuđivanju drugih

1'Ne osuđujte, da ne budete osuđeni.

Jer kako vi sudite druge, tako će se i vama suditi. Kako mjerite drugima, i vama će se mjeriti.

Što imaš gledati trn u oku svojega brata kad u vlastitom oku ni brvna ne opažaš?

Kako možeš reći bratu: "Daj da ti izvadim trn iz oka' kad sam imaš brvno u oku?

Licemjeru! Izvadi najprije brvno iz vlastitog oka, pa ćeš onda dobro vidjeti kako da bratu izvadiš trn iz oka.

Ne dajte svetinje psima! Ne bacajte biserje pred svinje! Jer svinje će ga pogaziti, a psi se okrenuti te vas rastrgati.

Moć molitve

Molite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!

Jer tko god moli, prima. Tko god traži, nalazi. Tko kuca, otvara mu se.

Bi li itko od vas svojemu djetetu, kad bi ga zamolilo kruha, dao kamen?

10 Ili bi mu tko dao zmiju kad ga zamoli ribu?

11 Pa ako vi, grešni ljudi, znate davati dobre darove svojoj djeci, koliko će više vaš nebeski Otac darovati dobra onima koji ga mole?'

Zlatno pravilo

12 'Činite drugima ono što biste htjeli da drugi čine vama. To je bit učenja cijeloga Mojsijeva zakona i Proroka.'

Uzak put

13 'Uđite na uska vrata! Jer široka vrata i prostran put vode u propast i mnogi njime idu.

14 Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život! Malo ih je koji ga nalaze.'

Prispodoba o stablu i plodovima

15 'Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze u ovčjem runu, a iznutra su grabežljivi vukovi.

16 Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve?

17 Tako svako dobro stablo rađa dobrim, a nevaljalo stablo nevaljalim plodovima.

18 Niti dobro stablo može roditi nevaljalim rodom, niti nevaljalo stablo dobrim rodom.

19 Svako stablo koje ne rađa dobrim rodom siječe se i baca u oganj.

20 Poznat ćete ih, dakle, po plodovima.'

Pravi učenici

21 'U nebesko kraljevstvo neće ući svi koji me nazivaju Gospodinom, već samo koji slušaju mojega nebeskog Oca.

22 Na sudu će mi mnogi reći: "Gospodine, Gospodine! Nismo li u tvoje ime prorokovali? Nismo li se služili tvojim imenom da istjerujemo zle duhove i da činimo mnoga druga čudesa?'

23 Ali odgovorit ću im: "Nikad vas nisam poznavao. Odlazite od mene, zlotvori!'

Kuća na stijeni i kuća na pijesku

24 Tko god sluša ove moje riječi i tako čini, mudar je kao i čovjek koji gradi kuću na čvrstoj stijeni.

25 Zapljušti kiša, navale bujice, zapušu vjetrovi i stanu šibati kuću, ali se ona ne sruši jer je izgrađena na stijeni.

26 Naprotiv, tko čuje ove moje riječi, a ne čini tako, jest poput luda čovjeka koji sebi gradi kuću na pijesku.

27 Zapljušti kiša, navale bujice, zapušu vjetrovi i stanu šibati kuću, i ona se sruši. I velika bijaše njezina ruševina.'

28 Kad je Isus završio govor, mnoštvo je bilo zaneseno njegovim učenjem

29 jer je učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci.