New International Version

Matthew 19:1-30

Divorce

1When Jesus had finished saying these things, he left Galilee and went into the region of Judea to the other side of the Jordan. 2Large crowds followed him, and he healed them there.

3Some Pharisees came to him to test him. They asked, “Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason?”

4“Haven’t you read,” he replied, “that at the beginning the Creator ‘made them male and female,’19:4 Gen. 1:27 5and said, ‘For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh’19:5 Gen. 2:24? 6So they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, let no one separate.”

7“Why then,” they asked, “did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away?”

8Jesus replied, “Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. 9I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another woman commits adultery.”

10The disciples said to him, “If this is the situation between a husband and wife, it is better not to marry.”

11Jesus replied, “Not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. 12For there are eunuchs who were born that way, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others—and there are those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it.”

The Little Children and Jesus

13Then people brought little children to Jesus for him to place his hands on them and pray for them. But the disciples rebuked them.

14Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.” 15When he had placed his hands on them, he went on from there.

The Rich and the Kingdom of God

16Just then a man came up to Jesus and asked, “Teacher, what good thing must I do to get eternal life?”

17“Why do you ask me about what is good?” Jesus replied. “There is only One who is good. If you want to enter life, keep the commandments.”

18“Which ones?” he inquired.

Jesus replied, “ ‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, 19honor your father and mother,’19:19 Exodus 20:12-16; Deut. 5:16-20 and ‘love your neighbor as yourself.’19:19 Lev. 19:18

20“All these I have kept,” the young man said. “What do I still lack?”

21Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”

22When the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth.

23Then Jesus said to his disciples, “Truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. 24Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God.”

25When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, “Who then can be saved?”

26Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

27Peter answered him, “We have left everything to follow you! What then will there be for us?”

28Jesus said to them, “Truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. 29And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife19:29 Some manuscripts do not have or wife. or children or fields for my sake will receive a hundred times as much and will inherit eternal life. 30But many who are first will be last, and many who are last will be first.

New Serbian Translation

Матеј 19:1-30

Исус долази у сукоб са верским вођама

О разводу

1Када је Исус завршио ове беседе, напустио је Галилеју и дошао у област Јудеје, с друге стране Јордана. 2Пратило га је велико мноштво народа. Он је онда излечио болесне у народу.

3Тада му приступише неки фарисеји с намером да га искушају. Рекоше му: „Да ли је допуштено човеку да се разведе од своје жене из било каквог разлога?“ 4Исус одговори: „Зар нисте читали да је Створитељ у почетку створио мушко и женско?“ 5Уз то је рекао: „Стога ће човек оставити свога оца и своју мајку, те се приљубити уз своју жену, па ће двоје бити једно тело. 6Тако нису више двоје, него једно тело. Дакле, што је Бог саставио, човек да не раставља!“ 7А они му рекоше: „Зашто је онда Мојсије заповедио да муж да својој жени потврду о разводу брака када се од ње разводи?“

8Исус им одговори: „Мојсије вам је због тврдоће вашег срца допустио да се разводите од својих жена. Ипак, у почетку није било овако. 9А ја вам кажем: ко се разведе од своје жене, осим због њеног блуда, и ожени се другом, тај чини прељубу.“ 10Тада му рекоше његови ученици: „Ако тако стоје ствари између мужа и жене, онда је боље не женити се.“ 11Исус им одговори: „Не могу то сви разумети, него само они којима је дано. 12Има, наиме, неспособних за брак, јер су рођени са телесном маном. Има, опет, и таквих који су неспособни за брак, јер су их људи осакатили. А има и таквих који су сами себе лишили брачног живота, због Царства небеског. Ко може да прихвати, нека прихвати.“

Исус благосиља децу

13Тада су му довели децу да би положио руке на њих и помолио се за њих, али су им ученици бранили. 14Исус рече: „Пустите децу и не спречавајте их да долазе к мени, јер таквима припада Царство небеско!“ 15Исус положи руке на њих па оде оданде.

Богати младић

16Уто му приступи неки човек и рече: „Учитељу, какво добро треба да чиним да бих имао вечни живот?“ 17Исус му одговори: „Зашто ме питаш шта је добро? Само је Један добар. Ако хоћеш да уђеш у живот, држи заповести.“

18Човек га упита: „А које?“ Исус му одговори: „Не убиј, не чини прељубе, не кради, не сведочи лажно, 19поштуј свога оца и мајку, и воли ближњега свога као самога себе.“ 20Младић му рече: „Све сам то извршавао. Шта ми још недостаје?“

21Исус му одговори: „Ако хоћеш да будеш савршен, онда иди и продај све што имаш, па раздели то сиромасима и имаћеш благо на небесима. Онда дођи и следи ме.“

22Када је то младић чуо, отишао је жалостан, јер је имао велики иметак.

23Исус рече својим ученицима: „Заиста вам кажем да је богаташу тешко ући у Царство небеско! 24Још вам кажем да је лакше камили да прође кроз иглене уши, него богаташу да уђе у Царство Божије.“

25Када су ученици чули ово, запањише се и рекоше: „Ко се онда може спасти?“

26Исус их погледа па им рече: „За људе је ово немогуће, али је за Бога све могуће.“

27Тада му Петар рече: „Ево, ми смо све оставили и кренули за тобом. Шта ћемо, дакле, добити за то?“

28А Исус им рече: „Заиста вам кажем: долази дан свеопште обнове када ће Син Човечији сести на престо своје славе. Тада ћете ви који ме следите и сами сести на дванаест престола и судити над дванаест племена Израиљевих. 29И свако ко због мене остави куће, или браћу, или сестре, или оца, или мајку, или жену, или децу, или њиве, примиће стоструко и баштиниће вечни живот. 30Али ће многи први бити последњи, и последњи – први.