New International Version

Matthew 11

Jesus and John the Baptist

1After Jesus had finished instructing his twelve disciples, he went on from there to teach and preach in the towns of Galilee.[a]

When John, who was in prison, heard about the deeds of the Messiah, he sent his disciples to ask him, “Are you the one who is to come, or should we expect someone else?”

Jesus replied, “Go back and report to John what you hear and see: The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy[b] are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Blessed is anyone who does not stumble on account of me.”

As John’s disciples were leaving, Jesus began to speak to the crowd about John: “What did you go out into the wilderness to see? A reed swayed by the wind? If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No, those who wear fine clothes are in kings’ palaces. Then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. 10 This is the one about whom it is written:

“‘I will send my messenger ahead of you,
    who will prepare your way before you.’[c]

11 Truly I tell you, among those born of women there has not risen anyone greater than John the Baptist; yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. 12 From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence,[d] and violent people have been raiding it. 13 For all the Prophets and the Law prophesied until John. 14 And if you are willing to accept it, he is the Elijah who was to come. 15 Whoever has ears, let them hear.

16 “To what can I compare this generation? They are like children sitting in the marketplaces and calling out to others:

17 “‘We played the pipe for you,
    and you did not dance;
we sang a dirge,
    and you did not mourn.’

18 For John came neither eating nor drinking, and they say, ‘He has a demon.’ 19 The Son of Man came eating and drinking, and they say, ‘Here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.’ But wisdom is proved right by her deeds.”

Woe on Unrepentant Towns

20 Then Jesus began to denounce the towns in which most of his miracles had been performed, because they did not repent. 21 “Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. 22 But I tell you, it will be more bearable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. 23 And you, Capernaum, will you be lifted to the heavens? No, you will go down to Hades.[e] For if the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day. 24 But I tell you that it will be more bearable for Sodom on the day of judgment than for you.”

The Father Revealed in the Son

25 At that time Jesus said, “I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. 26 Yes, Father, for this is what you were pleased to do.

27 “All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him.

28 “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy and my burden is light.”

Footnotes

  1. Matthew 11:1 Greek in their towns
  2. Matthew 11:5 The Greek word traditionally translated leprosy was used for various diseases affecting the skin.
  3. Matthew 11:10 Mal. 3:1
  4. Matthew 11:12 Or been forcefully advancing
  5. Matthew 11:23 That is, the realm of the dead

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 11

Isus i Ivan Krstitelj

1Kad je završio s uputama dvanaestorici učenika, Isus ode poučavati i propovijedati po gradovima.

Ivan Krstitelj je u tamnici čuo o Kristovim čudesnim djelima, pa pošalje svoje učenike da upitaju Isusa:

'Jesi li ti zaista onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga?'

Isus im reče: 'Idite Ivanu i ispričajte što ste čuli i vidjeli:

slijepcima se vraća vid, hromi hodaju, gubavci ozdravljaju, gluhi čuju, mrtvi ustaju i Radosna vijest se propovijeda siromasima.

Recite mu i ovo: "Blago onome tko se zbog mene ne sablazni!''

Kad su otišli, Isus počne mnoštvu govoriti o Ivanu. 'Kad ste otišli u pustinju, što ste išli gledati? Samo trsku kako se povija na vjetru?

Ili ste išli vidjeti raskošno odjevena čovjeka? Ali takvi žive u kraljevskim palačama.

Ili ste išli vidjeti Božjeg proroka? Da, on je i više od proroka.

10 Jer Ivan je čovjek o kojemu u Svetome pismu piše:
    'Gledajte, šaljem pred vas svojega glasnika i on će vam pripraviti put.'[a]

11 Zaista vam kažem, od svih ljudi koji su ikada rođeni nije bilo većega od Ivana Krstitelja. Pa ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskomu veći je od njega!

12 A od vremena kad je Ivan Krstitelj počeo propovijedati i krstiti pa sve do sada, navala je na kraljevstvo nebesko i siloviti ga prisvajaju.

13 Jer svi su proroci i Zakon proricali do Ivanu.

14 I, ako ste mi to spremni povjerovati, on je taj drugi Ilija koji je trebao doći.[b]

15 Slušajte, kad već imate uši!

16 A s kime da usporedim ovaj naraštaj? On je poput djece koja sjede i igraju se na gradskome trgu, pa jedni drugima dovikuju:

17 "Veselo smo vam zasvirali, ali niste htjeli zaplesati. Onda smo vam zapjevali tužaljke, ali ni plakati niste htjeli.'

18 Došao je Ivan. Niti je jeo niti pio, a govorilo se: "Ima zloduha.'

19 Onda sam došao ja, Sin Čovječji. Jedem i pijem, pa sada govore: "Izjelica je i pijanac, prijatelj je grešnicima i ubiračima poreza!' Ali Božja će se mudrost opravdati svojim djelima.'

Sud za nevjernike

20 Tada počne koriti gradove u kojima se zbilo najviše njegovih čudesnih djela zato što se nisu obratili Bogu.

21 'Teško tebi, Korozaine! Teško tebi, Betsaido! Jer da su se čudesa koja su se kod vas dogodila zbila u pokvarenima Tiru i Sidonu, oni bi se već odavno obratili u kostrijeti i pepelu.

22 Kažem vam da će Tiru i Sidonu na Sudnji dan biti lakše nego vama!

23 A ti, Kafarnaume, hoćeš li se do neba uzdignuti? Propast ćeš do podzemlja! Da su se čudesa koja su se u tebi zbila dogodila u Sodomi, ona bi zaista ostala do danas.

24 Kažem vam da će Sodomi biti lakše na Sudnji dan nego njemu.'

Isusova molitva zahvale

25 Tada Isus reče: 'Oče, gospodaru neba i zemlje, slavim te što si to skrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.

26 Da, Oče, tebi se to svidjelo tako učiniti.

27 Moj mi je Otac sve predao. Nitko ne poznaje Sina nego Otac i nitko ne poznaje Oca nego Sin i oni kojima se Sin hoće objaviti.

28 Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.

29 Uzmite na sebe moj jaram i učite od mene jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći spokoj svojim dušama.

30 Moj je jaram sladak, a moje breme lako.'

Footnotes

  1. Evanđelje po Mateju 11:10 Malahija 3:1.
  2. Evanđelje po Mateju 11:14 Vidjeti: Malahija 4:5.