New International Version

Malachi 1

1A prophecy: The word of the Lord to Israel through Malachi.[a]

Israel Doubts God’s Love

“I have loved you,” says the Lord.

“But you ask, ‘How have you loved us?’

“Was not Esau Jacob’s brother?” declares the Lord. “Yet I have loved Jacob, but Esau I have hated, and I have turned his hill country into a wasteland and left his inheritance to the desert jackals.”

Edom may say, “Though we have been crushed, we will rebuild the ruins.”

But this is what the Lord Almighty says: “They may build, but I will demolish. They will be called the Wicked Land, a people always under the wrath of the Lord. You will see it with your own eyes and say, ‘Great is the Lord—even beyond the borders of Israel!’

Breaking Covenant Through Blemished Sacrifices

“A son honors his father, and a slave his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me?” says the Lord Almighty.

“It is you priests who show contempt for my name.

“But you ask, ‘How have we shown contempt for your name?’

“By offering defiled food on my altar.

“But you ask, ‘How have we defiled you?’

“By saying that the Lord’s table is contemptible. When you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor! Would he be pleased with you? Would he accept you?” says the Lord Almighty.

“Now plead with God to be gracious to us. With such offerings from your hands, will he accept you?”—says the Lord Almighty.

10 “Oh, that one of you would shut the temple doors, so that you would not light useless fires on my altar! I am not pleased with you,” says the Lord Almighty, “and I will accept no offering from your hands. 11 My name will be great among the nations, from where the sun rises to where it sets. In every place incense and pure offerings will be brought to me, because my name will be great among the nations,” says the Lord Almighty.

12 “But you profane it by saying, ‘The Lord’s table is defiled,’ and, ‘Its food is contemptible.’ 13 And you say, ‘What a burden!’ and you sniff at it contemptuously,” says the Lord Almighty.

“When you bring injured, lame or diseased animals and offer them as sacrifices, should I accept them from your hands?” says the Lord. 14 “Cursed is the cheat who has an acceptable male in his flock and vows to give it, but then sacrifices a blemished animal to the Lord. For I am a great king,” says the Lord Almighty, “and my name is to be feared among the nations.

Footnotes

  1. Malachi 1:1 Malachi means my messenger.

Nya Levande Bibeln

Malaki 1

Herren älskar sitt folk

1Detta är det budskap som Herren gav till Israel genom profeten Malaki.

2-3 Jag har älskat er innerligt, säger Herren.Men ni svarar: Jaså? När var det? Och hur? Herren svarar: Jag visade min kärlek till er genom att älska er far, Jakob. Jag behövde inte det. Men jag till och med förkastade hans äldre bror Esau och förstörde dennes bergsland, och det som han fick i arv lät jag bli ett tillhåll för öknens schakaler.

Om hans ättlingar skulle komma på tanken att bygga upp ruinerna blir de varnade av Herren, härskarornas Gud, som säger: 'Ni kan ju försöka om ni vill, men jag kommer att riva ner det igen'. Deras land kallas 'Ogudaktighetens land

Israel, se med dina egna ögon vad Gud gör i världen. Då måste du säga: Herrens väldiga makt sträcker sig verkligen utanför våra gränser!

Herren kräver felfria offer

En son hedrar sin far och en tjänare sin herre. Jag är er far och er herre, men ändå ärar ni mig inte, ni präster, utan ni föraktar mitt namn.När skulle vi ha föraktat ditt namn? protesterar ni.

När ni bar fram orena offer på mitt altare.Orena offer? När har vi gjort något sådant? Varje gång ni vanärar Guds altare genom att

säga till folket: 'Det går bra att offra lama djur på Herrens altare, ja, till och med sjuka och blinda djur'. Och ni påstår att detta inte är synd! Försök komma med liknande 'gåvor' till er persiske härskare och se vad han tycker om det!

'Gud, var barmhärtig mot oss' ber ni. 'Gud, ge oss nåd!' Men när ni bär er åt på det sättet med era offer, varför skulle han då bry sig om er över huvud taget?

10 Tänk om det åtminstone fanns en enda präst bland er, som stängde tempeldörrarna och vägrade förolämpa Gud med sådana offer. Jag är inte nöjd med er, säger Herren, härskarornas Gud, och jag kan inte ta emot era offer.

11 Men mitt namn ska bli ärat bland hedningarna från tidiga morgonen till sena kvällen. Runt hela världen ska man tända rökelse och frambära rena offer för att hedra mitt namn, och mitt namn ska äras bland alla folk, säger Herren, härskarornas Gud.

12 Ni däremot vanhelgar det och säger att det inte är så noga med mitt altare, och ni uppmuntrar folket att komma med dåliga och sjuka djur och offra dem på altaret åt mig.

13 'Det är alldeles för svårt att tjäna Herren och göra det han vill

14 Förbannad är den som lovar att offra en bock från sin hjord och sedan ersätter den med ett djur som inte är friskt. Jag är en mäktig kung, säger Herren, härskarornas Gud, och mitt namn ska bli högt ärat bland hedningarna.