New International Version

Luke 22

Judas Agrees to Betray Jesus

1Now the Festival of Unleavened Bread, called the Passover, was approaching, and the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus, for they were afraid of the people. Then Satan entered Judas, called Iscariot, one of the Twelve. And Judas went to the chief priests and the officers of the temple guard and discussed with them how he might betray Jesus. They were delighted and agreed to give him money. He consented, and watched for an opportunity to hand Jesus over to them when no crowd was present.

The Last Supper

Then came the day of Unleavened Bread on which the Passover lamb had to be sacrificed. Jesus sent Peter and John, saying, “Go and make preparations for us to eat the Passover.”

“Where do you want us to prepare for it?” they asked.

10 He replied, “As you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him to the house that he enters, 11 and say to the owner of the house, ‘The Teacher asks: Where is the guest room, where I may eat the Passover with my disciples?’ 12 He will show you a large room upstairs, all furnished. Make preparations there.”

13 They left and found things just as Jesus had told them. So they prepared the Passover.

14 When the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table. 15 And he said to them, “I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. 16 For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God.”

17 After taking the cup, he gave thanks and said, “Take this and divide it among you. 18 For I tell you I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes.”

19 And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, “This is my body given for you; do this in remembrance of me.”

20 In the same way, after the supper he took the cup, saying, “This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.[a] 21 But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table. 22 The Son of Man will go as it has been decreed. But woe to that man who betrays him!” 23 They began to question among themselves which of them it might be who would do this.

24 A dispute also arose among them as to which of them was considered to be greatest. 25 Jesus said to them, “The kings of the Gentiles lord it over them; and those who exercise authority over them call themselves Benefactors. 26 But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. 27 For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one who is at the table? But I am among you as one who serves. 28 You are those who have stood by me in my trials. 29 And I confer on you a kingdom, just as my Father conferred one on me, 30 so that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones, judging the twelve tribes of Israel.

31 “Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. 32 But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers.”

33 But he replied, “Lord, I am ready to go with you to prison and to death.”

34 Jesus answered, “I tell you, Peter, before the rooster crows today, you will deny three times that you know me.”

35 Then Jesus asked them, “When I sent you without purse, bag or sandals, did you lack anything?”

“Nothing,” they answered.

36 He said to them, “But now if you have a purse, take it, and also a bag; and if you don’t have a sword, sell your cloak and buy one. 37 It is written: ‘And he was numbered with the transgressors’[b]; and I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me is reaching its fulfillment.”

38 The disciples said, “See, Lord, here are two swords.”

“That’s enough!” he replied.

Jesus Prays on the Mount of Olives

39 Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. 40 On reaching the place, he said to them, “Pray that you will not fall into temptation.” 41 He withdrew about a stone’s throw beyond them, knelt down and prayed, 42 “Father, if you are willing, take this cup from me; yet not my will, but yours be done.” 43 An angel from heaven appeared to him and strengthened him. 44 And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground.[c]

45 When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. 46 “Why are you sleeping?” he asked them. “Get up and pray so that you will not fall into temptation.”

Jesus Arrested

47 While he was still speaking a crowd came up, and the man who was called Judas, one of the Twelve, was leading them. He approached Jesus to kiss him, 48 but Jesus asked him, “Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss?”

49 When Jesus’ followers saw what was going to happen, they said, “Lord, should we strike with our swords?” 50 And one of them struck the servant of the high priest, cutting off his right ear.

51 But Jesus answered, “No more of this!” And he touched the man’s ear and healed him.

52 Then Jesus said to the chief priests, the officers of the temple guard, and the elders, who had come for him, “Am I leading a rebellion, that you have come with swords and clubs? 53 Every day I was with you in the temple courts, and you did not lay a hand on me. But this is your hour—when darkness reigns.”

Peter Disowns Jesus

54 Then seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. Peter followed at a distance. 55 And when some there had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, Peter sat down with them. 56 A servant girl saw him seated there in the firelight. She looked closely at him and said, “This man was with him.”

57 But he denied it. “Woman, I don’t know him,” he said.

58 A little later someone else saw him and said, “You also are one of them.”

“Man, I am not!” Peter replied.

59 About an hour later another asserted, “Certainly this fellow was with him, for he is a Galilean.”

60 Peter replied, “Man, I don’t know what you’re talking about!” Just as he was speaking, the rooster crowed. 61 The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him: “Before the rooster crows today, you will disown me three times.” 62 And he went outside and wept bitterly.

The Guards Mock Jesus

63 The men who were guarding Jesus began mocking and beating him. 64 They blindfolded him and demanded, “Prophesy! Who hit you?” 65 And they said many other insulting things to him.

Jesus Before Pilate and Herod

66 At daybreak the council of the elders of the people, both the chief priests and the teachers of the law, met together, and Jesus was led before them. 67 “If you are the Messiah,” they said, “tell us.”

Jesus answered, “If I tell you, you will not believe me, 68 and if I asked you, you would not answer. 69 But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the mighty God.”

70 They all asked, “Are you then the Son of God?”

He replied, “You say that I am.”

71 Then they said, “Why do we need any more testimony? We have heard it from his own lips.”

Footnotes

  1. Luke 22:20 Some manuscripts do not have given for you … poured out for you.
  2. Luke 22:37 Isaiah 53:12
  3. Luke 22:44 Many early manuscripts do not have verses 43 and 44.

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Lukáša 22

Sprisahanie proti Ježišovi

1 Priblížila sa Veľká noc -- židovský sviatok nekvasených chlebov.

Veľkňazi a učitelia Zákona hľadali spôsob, ako Ježiša pripraviť o život. Ale báli sa, aby to nevyvolalo vzburu medzi ľuďmi, ktorí sa na veľkonočné sviatky zhromažďovali v Jeruzaleme.

Vtedy Judáš Iškariotský, jeden z Ježišových dvanástich učeníkov, podľahol satanskému pokušeniu,

pobral sa za veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže a ponúkol sa, že im pomôže Ježiša zatknúť.

Pravdaže, nesmierne sa zaradovali a sľúbili mu odmenu.

Od tej chvíle striehol Judáš na vhodnú príležitosť, ako ho zatknúť nenápadne, bez mnohých svedkov.

Nastal deň, v ktorom Židia zabíjali veľkonočného baránka a jedávali ho spolu s nekvasenými chlebmi.

Preto poslal Ježiš Petra a Jána, aby pripravili veľkonočnú večeru.

Spýtali sa ho: Kde chceš, aby sme ju pripravili?"

10 Odpovedal im: Keď prídete do mesta, stretnete tam muža, ktorý ponesie krčah s vodou. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde,

11 a majiteľovi povedzte:Náš učiteľ ťa prosí, aby si nám ukázal miestnosť, kde bude môcť so svojimi učeníkmi jesť veľknočného baránka.

12 Ukáže vám veľkú, už prichystanú hornú sieň. Tam pripravte večeru."

13 Odišli a našli všetko tak, ako im povedal, a tam pripravili veľkonočnú večeru.

Posledná večera

14 Keď bolo všetko hotové, prišiel Ježiš aj so svojimi dvanástimi učeníkmi a v stanovenú hodinu zasadli okolo stola.

15 Povedal im: Veľmi som túžil jesť s vami baránka skôr, ako budem trpieť.

16 Je to naposledy, čo ho takto jeme. Lebo vám hovorím, že ho už nebudem jesť dovtedy, kým sa to, čo baránok predstavuje, nenaplní v Božom kráľovstve."

17 Potom vzal kalich s vínom, poďakoval a povedal: Vezmite a podávajte si medzi sebou.

18 Lebo ja už nebudem piť z plodu viniča, až kým nepríde Božie kráľovstvo."

19 Potom vzal chlieb, poďakoval sa Bohu, lámal ho a podával ho svojim učeníkom so slovami: Toto je moje telo, ktoré sa za vás obetuje. Jedávajte ho na moju pamiatku."

20 Po večeri im opäť podal kalich a povedal: Tento kalich je znamením novej zmluvy, spečatenej mojou krvou, ktorá sa za vás vylieva.

21 Ale tu za stolom sedí človek, ktorý ma zradí.

22 Viem, že musím zomrieť, je to v Božom pláne, ale beda tomu, kto ma zradí."

23 Po týchto slovách sa začali dohadovať, kto z nich by bol schopný čosi také urobiť.

24 Napokon sa medzi nimi rozpútal spor, kto z nich je najväčší.

25 Ježiš im povedal: Tu na zemi panujú vládcovia a dávajú sa nazývať dobrodincami.

26 Medzi vami nech je to opačne. Nechcite panovať, ale slúžiť. Kto je medzi vami najväčší, nech koná, akoby bol posledný, a kto je na čele, nech slúži ostatným.

27 Kto je väčší? Ten, kto sedí za stolom a dá sa obsluhovať, alebo ten, čo obsluhuje? Všeobecne platí, že ten, kto sa dá obsluhovať. No ja som medzi vami ako ten, kto slúži.

28 Až doposiaľ ste mi v mojich skúškach verne stáli po boku.

29 Môj Otec mi dal kráľovstvo a ja vám dávam právo,

30 aby ste v tom kráľovstve jedli a pili pri mojom stole, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela."

Výstraha Petrovi

31 Potom oslovil Šimona Petra: Satan si vyžiadal, aby vás smel preosiať ako pšenicu,

32 ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera celkom nezlyhala. Ale keď sa raz obrátiš, posilňuj a utvrdzuj vieru svojich bratov."

33 Šimon mu odpovedal: Pane, som pripravený ísť s tebou do väzenia, ba aj na smrť."

34 Ale Ježiš mu povedal: Vravím ti, Peter, prv ako zakikiríka kohút, tri razy ma zaprieš."

35 Potom sa spýtal ostatných učeníkov: Keď som vás poslal hlásať radostnú zvesť bez peňazí, bez tašky aj bez obuvi, chýbalo vám niečo?" Odpovedali: Nechýbalo." --

36 Ale odteraz si berte peniaze aj tašku. A kto nemá meč, nech radšej predá šaty a kúpi si ho.

37 Lebo nastal čas, keď sa splní proroctvo Písma:Bude odsúdený ako zločinec. "

38 Povedali mu: Pane, máme tu dva meče." -- To stačí," odpovedal.

Getsemane

39 Potom sa ako zvyčajne pobral na Olivový vrch. Išli s ním aj učeníci.

40 Keď došli na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste obstáli v ťažkých skúškach."

41 Potom sa od nich vzdialil asi tak na dohodenie kameňom, kľakol si a modlil sa:

42 Otče, ak chceš, odním odo mňa tento kalich utrpenia. Ale nech sa stane tvoja vôľa, nie moja."

43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho.

44 Ježiš sa v smrteľnej úzkosti modlil ešte horlivejšie. Pot mu ako krvavé kvapky stekal na zem.

45 Keď napokon vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať, zmorených smútkom.

46 Ako môžete spať?" prebudil ich. Vstaňte a modlite sa, aby ste obstáli v skúškach."

Ježiša zatknú

47 Ešte kým hovoril, zjavil sa húf ľudí na čele s Judášom, jedným z dvanástich učeníkov. Pristúpil k Ježišovi a pozdravil ho priateľským bozkom.

48 Ježiš sa ho spýtal: Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?"

49 Keď ostatní učeníci pochopili, čo sa deje, zvolali: Pane, máme ťa brániť?"

50 Jeden z nich naozaj vytasil meč a odťal veľkňazovmu sluhovi pravé ucho.

51 Ale Ježiš im povedal: Prestaňte!" Dotkol sa ucha zraneného a uzdravil ho.

52 Potom sa obrátil k veľkňazom, veliteľom stráže a vodcom ľudu, ktorí šli na čele zástupu: Som azda zlodej, že ste vyšli proti mne s mečmi a kyjmi? Prečo ste ma nezatkli v chráme?

53 Veď som tam bol každý deň. Ale teraz nastala vaša chvíľa -- čas, keď vláda tmy vrcholí."

Peter zaprie Ježiša

54 Tu sa ho zmocnili a odviedli do veľkňazovho paláca. Peter šiel obďaleč za ním.

55 Vojaci rozložili uprostred nádvoria oheň a posadali si okolo neho. Aj Peter si prisadol k nim, aby sa zohrial.

56 Ako mu oheň osvietil tvár, všimla si ho jedna slúžka, premerala si ho a povedala: Pozrite sa, aj tento s ním chodil!"

57 Ale Peter to zaprel: Žena, veď ja ho vôbec nepoznám!"

58 Po chvíli si ho všimol ktosi iný: Aj ty si určite jeden z nich." Peter sa ohradil: Nie som!" Asi

59 o hodinu zasa ktosi začal tvrdiť: Naozaj, aj tento patrí k Ježišovým učeníkom, veď pochádza z Galiley."

60 No Peter to zasa poprel: Človeče, vôbec neviem, o čom hovoríš!" A vtom, ešte skôr, ako dohovoril, zakikiríkal kohút.

61 Tu sa Ježiš obrátil a zadíval sa na Petra. Peter si hneď spomenul, čo mu Pán povedal: Prv ako zakikiríka kohút, tri razy ma zaprieš."

62 Vyšiel z nádvoria a trpko sa rozplakal.

Potupovanie

63 Stráž sa začala Ježišovi posmievať.

64 Zaviazali mu oči, bili ho po tvári a vraveli: Si predsa prorok, tak uhádni, kto ťa udrel."

65 A predbiehali sa v tom, kto ho väčšmi urazí.

Ježiš pred veľradou

66 Len čo sa rozvidnelo, zišla sa židovská veľrada, ktorú tvorili poprední muži aj veľkňazi a učitelia Zákona. Dali si Ježiša predviesť

67 a naliehali naňho: Si Mesiáš? Povedz nám to!" Odpovedal: Aj keby som vám to povedal, aj tak tomu neuveríte.

68 A keby som sa ja vás na niečo spýtal, neodpoviete mi.

69 Poviem vám iba toto: Už čoskoro zasadne Syn človeka po pravici všemohúceho Boha."

70 Tu všetci začali kričať: Ty si teda Syn Boží?" Odpovedal im: Vy sami to vravíte!" --

71 Načo by nám boli ďalší svedkovia?" kričali. Veď sme to počuli z jeho úst."