New International Version

Leviticus 20:1-27

Punishments for Sin

1The Lord said to Moses, 2“Say to the Israelites: ‘Any Israelite or any foreigner residing in Israel who sacrifices any of his children to Molek is to be put to death. The members of the community are to stone him. 3I myself will set my face against him and will cut him off from his people; for by sacrificing his children to Molek, he has defiled my sanctuary and profaned my holy name. 4If the members of the community close their eyes when that man sacrifices one of his children to Molek and if they fail to put him to death, 5I myself will set my face against him and his family and will cut them off from their people together with all who follow him in prostituting themselves to Molek.

6“ ‘I will set my face against anyone who turns to mediums and spiritists to prostitute themselves by following them, and I will cut them off from their people.

7“ ‘Consecrate yourselves and be holy, because I am the Lord your God. 8Keep my decrees and follow them. I am the Lord, who makes you holy.

9“ ‘Anyone who curses their father or mother is to be put to death. Because they have cursed their father or mother, their blood will be on their own head.

10“ ‘If a man commits adultery with another man’s wife—with the wife of his neighbor—both the adulterer and the adulteress are to be put to death.

11“ ‘If a man has sexual relations with his father’s wife, he has dishonored his father. Both the man and the woman are to be put to death; their blood will be on their own heads.

12“ ‘If a man has sexual relations with his daughter-in-law, both of them are to be put to death. What they have done is a perversion; their blood will be on their own heads.

13“ ‘If a man has sexual relations with a man as one does with a woman, both of them have done what is detestable. They are to be put to death; their blood will be on their own heads.

14“ ‘If a man marries both a woman and her mother, it is wicked. Both he and they must be burned in the fire, so that no wickedness will be among you.

15“ ‘If a man has sexual relations with an animal, he is to be put to death, and you must kill the animal.

16“ ‘If a woman approaches an animal to have sexual relations with it, kill both the woman and the animal. They are to be put to death; their blood will be on their own heads.

17“ ‘If a man marries his sister, the daughter of either his father or his mother, and they have sexual relations, it is a disgrace. They are to be publicly removed from their people. He has dishonored his sister and will be held responsible.

18“ ‘If a man has sexual relations with a woman during her monthly period, he has exposed the source of her flow, and she has also uncovered it. Both of them are to be cut off from their people.

19“ ‘Do not have sexual relations with the sister of either your mother or your father, for that would dishonor a close relative; both of you would be held responsible.

20“ ‘If a man has sexual relations with his aunt, he has dishonored his uncle. They will be held responsible; they will die childless.

21“ ‘If a man marries his brother’s wife, it is an act of impurity; he has dishonored his brother. They will be childless.

22“ ‘Keep all my decrees and laws and follow them, so that the land where I am bringing you to live may not vomit you out. 23You must not live according to the customs of the nations I am going to drive out before you. Because they did all these things, I abhorred them. 24But I said to you, “You will possess their land; I will give it to you as an inheritance, a land flowing with milk and honey.” I am the Lord your God, who has set you apart from the nations.

25“ ‘You must therefore make a distinction between clean and unclean animals and between unclean and clean birds. Do not defile yourselves by any animal or bird or anything that moves along the ground—those that I have set apart as unclean for you. 26You are to be holy to me because I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the nations to be my own.

27“ ‘A man or woman who is a medium or spiritist among you must be put to death. You are to stone them; their blood will be on their own heads.’ ”

New Serbian Translation

3. Мојсијева 20:1-27

Казне за кршење закона светости

1Господ рече Мојсију: 2„Реци Израиљцима: ’Сваки Израиљац и сваки странац који борави у Израиљу, који да своје дете Молоху, нека се свакако погуби; народ земље нека га заспе камењем. 3Ја ћу, лично, окренути своје лице против тог човека и истребити га из његовог народа, јер је дао своје дете Молоху и тако онечистио моје Светилиште и обешчастио моје свето име. 4Али ако народ земље затвори очи када тај човек да своје дете Молоху, и не погуби га, 5ја ћу окренути своје лице против тог човека и његовог рода, па ћу истребити из њиховог народа и њега и све који се буду одали блуду са Молохом.

6Ако се неко обрати призивачима духова и видовњацима и крене за њима, те се тако ода блуду, ја ћу окренути своје лице против тог човека, па ћу га истребити из његовог народа.

7Посветите се и будите свети, јер ја сам Господ, Бог ваш. 8Држите моје прописе и вршите их. Ја сам Господ који вас посвећује.

9Ако неко прокуне свога оца или своју мајку, нека се свакако погуби; пошто је проклео оца, или мајку, крв његова пада на његову главу.

10Ако човек учини прељубу са женом свога ближњега, нека се свакако погуби и прељубник и прељубница.

11Ако човек легне са женом свога оца, открио је голотињу свога оца. Нека се свакако обоје погубе; крв њихова пада на њихову главу.

12Ако човек легне са својом снахом, нека се свакако обоје погубе. Учинили су изопачено дело; крв њихова пада на њихову главу.

13Ако човек легне са мушкарцем као што се лежи са женом, починили су одвратно дело. Нека се свакако обоје погубе; крв њихова пада на њихову главу.

14Ако човек ожени жену и њену мајку, то је поквареност. Нека се и он и њих две спале. Тако неће бити покварености међу вама.

15Ако човек облежи животињу, нека се свакако погуби. Животиња нека се убије.

16Ако жена приђе животињи да се пари с њом, убиј и жену и животињу. Нека се свакако погубе; крв њихова пада на њихову главу.

17Ако човек узме за жену своју сестру, ћерку свога оца, или ћерку своје мајке, и он види њену голотињу, и она види његову голотињу, то је срамота. Нека се истребе пред очима свога народа. Открио је голотињу своје сестре; нека одговара за своју кривицу.

18Човек који легне са женом док има месечни ред и открије њену голотињу, открио је тако извор њеног излива, а она је открила извор своје крви. Нека се обоје истребе из свога народа.

19Не откривај голотињу сестре своје мајке или сестре свога оца, јер би тако открио голотињу свога рода. Нека одговарају за своју кривицу.

20Човек који легне са својом стрином, открио је голотињу свога стрица. Нека плате са свој грех: умреће без порода.

21Ако човек легне са женом свога брата, то је нечисто. Открио је голотињу свога брата; нека буду без порода.

22Држите све моје прописе, све моје уредбе, и вршите их, да вас земља, у коју вас водим да се населите, не би избљувала. 23Не следите обичаје народа које ја терам пред вама, јер они су чинили све то, па су ми постали мрски. 24А ја сам вам рекао: ви ћете примити у посед земљу; ја ћу вам је дати у посед – земљу којом теку млеко и мед. Ја сам Господ, Бог ваш, који вас је одвојио од других народа.

25Зато разликујте чисте животиње од нечистих, и чисте птице од нечистих. Не опогањујте се животињом ни птицом, нити било чиме што пузи по земљи, што сам ја издвојио за вас као нечисто. 26Будите ми свети, јер сам свет ја, Господ; ја сам вас одвојио од других народа да будете моји.

27Ако се међу вама нађе човек који призива духове, или је видовњак, нека се свакако погуби каменовањем. Крв њихова пада на њих.’“