New International Version

Leviticus 1

The Burnt Offering

1The Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting. He said, “Speak to the Israelites and say to them: ‘When anyone among you brings an offering to the Lord, bring as your offering an animal from either the herd or the flock.

“‘If the offering is a burnt offering from the herd, you are to offer a male without defect. You must present it at the entrance to the tent of meeting so that it will be acceptable to the Lord. You are to lay your hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on your behalf to make atonement for you. You are to slaughter the young bull before the Lord, and then Aaron’s sons the priests shall bring the blood and splash it against the sides of the altar at the entrance to the tent of meeting. You are to skin the burnt offering and cut it into pieces. The sons of Aaron the priest are to put fire on the altar and arrange wood on the fire. Then Aaron’s sons the priests shall arrange the pieces, including the head and the fat, on the wood that is burning on the altar. You are to wash the internal organs and the legs with water, and the priest is to burn all of it on the altar. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord.

10 “‘If the offering is a burnt offering from the flock, from either the sheep or the goats, you are to offer a male without defect. 11 You are to slaughter it at the north side of the altar before the Lord, and Aaron’s sons the priests shall splash its blood against the sides of the altar. 12 You are to cut it into pieces, and the priest shall arrange them, including the head and the fat, on the wood that is burning on the altar. 13 You are to wash the internal organs and the legs with water, and the priest is to bring all of them and burn them on the altar. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord.

14 “‘If the offering to the Lord is a burnt offering of birds, you are to offer a dove or a young pigeon. 15 The priest shall bring it to the altar, wring off the head and burn it on the altar; its blood shall be drained out on the side of the altar. 16 He is to remove the crop and the feathers[a] and throw them down east of the altar where the ashes are. 17 He shall tear it open by the wings, not dividing it completely, and then the priest shall burn it on the wood that is burning on the altar. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord.

Footnotes

  1. Leviticus 1:16 Or crop with its contents; the meaning of the Hebrew for this word is uncertain.

Nya Levande Bibeln

3 Mosebok 1

Brännoffret

1Herren talade till Mose i tabernaklet där han uppenbarade sig,

2-3 och gav honom föreskrifter för Israels folk: När ni bär fram offer åt Herren, ska ni ta djur från era får- och boskapshjordar.Om ert offer är tänkt som ett brännoffer, ska ni ta en felfri tjur. Led fram tjuren till tältets ingång, där prästerna ska ta emot er gåva till Herren.

Där ska den som leder fram offerdjuret lägga sin hand på dess huvud, och Gud accepterar att djuret dör i stället för den som har syndat.

Sedan ska han slakta tjuren inför Herren, och Arons söner, prästerna, ska bära fram blodet inför Herren och stänka det på alla sidor av det altare som står vid ingången till tabernaklet.

6-7 Sedan ska han flå djuret och stycka det, och prästerna ska lägga ved på altaret och göra upp eld.

Därefter ska de lägga styckena med huvudet och fettet på elden.

Inälvorna och benen ska han tvätta och sedan ska prästerna bränna dem på altaret. Detta är ett eldsoffer och ett brännoffer som Herren uppskattar.

10 Om brännoffret väljs ut bland fåren och getterna måste det vara av hankön och felfritt.

11 Den person, som kommer med djuret, ska slakta det inför Herren på norra sidan av altaret, och Arons söner, prästerna, ska stänka av blodet på altarets alla sidor.

12 Sedan ska han stycka det, och prästerna ska lägga styckena tillsammans med huvudet och fettet på veden, som finns på altaret,

13 men inälvorna och benen ska först tvättas i vatten. Sedan ska prästerna bränna alltsammans på altaret som ett offer till Herren, för brännoffer är något som Herren uppskattar.

14 Om brännoffret är en fågel ska det vara antingen en turturduva eller en ung duva.

15-17 Prästen ska bära fram fågeln till altaret och vrida nacken av den. Den ska brännas på altaret, och blodet ska rinna ut vid sidan av altaret. Den orena krävan ska tas ut och kastas på östra sidan av altaret i askan. Den som offrar ska ta fågeln i vingarna och fläka upp den utan att slita den i stycken. Prästen ska sedan bränna den på altaret som ett välluktande offer till Herren.