Leviticus 1 – NIV & HTB

New International Version

Leviticus 1:1-17

The Burnt Offering

1The Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting. He said, 2“Speak to the Israelites and say to them: ‘When anyone among you brings an offering to the Lord, bring as your offering an animal from either the herd or the flock.

3“ ‘If the offering is a burnt offering from the herd, you are to offer a male without defect. You must present it at the entrance to the tent of meeting so that it will be acceptable to the Lord. 4You are to lay your hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on your behalf to make atonement for you. 5You are to slaughter the young bull before the Lord, and then Aaron’s sons the priests shall bring the blood and splash it against the sides of the altar at the entrance to the tent of meeting. 6You are to skin the burnt offering and cut it into pieces. 7The sons of Aaron the priest are to put fire on the altar and arrange wood on the fire. 8Then Aaron’s sons the priests shall arrange the pieces, including the head and the fat, on the wood that is burning on the altar. 9You are to wash the internal organs and the legs with water, and the priest is to burn all of it on the altar. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord.

10“ ‘If the offering is a burnt offering from the flock, from either the sheep or the goats, you are to offer a male without defect. 11You are to slaughter it at the north side of the altar before the Lord, and Aaron’s sons the priests shall splash its blood against the sides of the altar. 12You are to cut it into pieces, and the priest shall arrange them, including the head and the fat, on the wood that is burning on the altar. 13You are to wash the internal organs and the legs with water, and the priest is to bring all of them and burn them on the altar. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord.

14“ ‘If the offering to the Lord is a burnt offering of birds, you are to offer a dove or a young pigeon. 15The priest shall bring it to the altar, wring off the head and burn it on the altar; its blood shall be drained out on the side of the altar. 16He is to remove the crop and the feathers1:16 Or crop with its contents; the meaning of the Hebrew for this word is uncertain. and throw them down east of the altar where the ashes are. 17He shall tear it open by the wings, not dividing it completely, and then the priest shall burn it on the wood that is burning on the altar. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord.

Het Boek

Leviticus 1:1-17

1Jahweh riep Moses, en sprak uit de openbaringstent tot hem: 2Zeg aan de Israëlieten: Wanneer iemand van u aan Jahweh een offergave wil brengen uit het vee, moet gij uw offergave kiezen uit de runderen of het kleinvee. 3Wanneer iemand een rund als brandoffer wil opdragen, moet hij een gaaf mannelijk dier offeren. Om het welgevallig aan Jahweh te maken, moet hij het naar de ingang van de openbaringstent brengen, 4en zijn hand op de kop van het brandoffer leggen; dan zal het goedgunstig worden aanvaard, en vergiffenis voor hem verkrijgen. 5Daarna moet hij het rund voor het aanschijn van Jahweh slachten; en de zonen van Aäron, de priesters, moeten het bloed opdragen, en daarmee het altaar, dat bij de ingang van de openbaringstent staat, aan alle kanten besprenkelen. 6Vervolgens moet hij het brandoffer villen, en in stukken snijden. 7De zonen van Aäron, de priesters, moeten vuur op het altaar leggen, hout op het vuur stapelen, 8en de stukken met de kop en het vet op het hout leggen, dat op het altaarvuur ligt. 9Maar de ingewanden met de poten moet hij met water afwassen; dan moet de priester alles tezamen op het altaar in rook doen opgaan. Het is een brandoffer, een welriekend vuuroffer voor Jahweh. 10Wanneer zijn gave voor het brandoffer uit kleinvee bestaat, uit een schaap of een geit, dan moet hij een gaaf mannelijk dier als offergave brengen. 11Hij moet het aan de noordzijde van het altaar voor het aanschijn van Jahweh slachten, en de zonen van Aäron, de priesters, moeten het altaar aan alle kanten met het bloed besprenkelen. 12Dan moet hij het in stukken snijden, die de priester met de kop en het vet op het hout moet leggen, dat op het altaarvuur ligt. 13De ingewanden met de poten moet hij met water afwassen; dan moet de priester alles tezamen opdragen en op het altaar in rook doen opgaan. Het is een brandoffer, een welriekend vuuroffer voor Jahweh. 14Wanneer hij gevogelte aan Jahweh als brandoffer wil opdragen, moet hij een tortel of een jonge duif als offergave brengen. 15De priester moet die naar het altaar brengen, haar de kop afknijpen en die op het altaar in rook doen opgaan. Haar bloed moet tegen de zijde van het altaar worden uitgeperst. 16Haar krop met de veren moet hij verwijderen, en naast het altaar, aan de oostkant, op de ashoop werpen. 17Hij moet de vleugels inscheuren zonder ze er helemaal af te trekken. Dan moet de priester haar op het altaar, op het hout boven het vuur, in rook doen opgaan. Het is een brandoffer, een welriekend vuuroffer voor Jahweh.