New International Version

Lamentations 5:1-22

1Remember, Lord, what has happened to us;

look, and see our disgrace.

2Our inheritance has been turned over to strangers,

our homes to foreigners.

3We have become fatherless,

our mothers are widows.

4We must buy the water we drink;

our wood can be had only at a price.

5Those who pursue us are at our heels;

we are weary and find no rest.

6We submitted to Egypt and Assyria

to get enough bread.

7Our ancestors sinned and are no more,

and we bear their punishment.

8Slaves rule over us,

and there is no one to free us from their hands.

9We get our bread at the risk of our lives

because of the sword in the desert.

10Our skin is hot as an oven,

feverish from hunger.

11Women have been violated in Zion,

and virgins in the towns of Judah.

12Princes have been hung up by their hands;

elders are shown no respect.

13Young men toil at the millstones;

boys stagger under loads of wood.

14The elders are gone from the city gate;

the young men have stopped their music.

15Joy is gone from our hearts;

our dancing has turned to mourning.

16The crown has fallen from our head.

Woe to us, for we have sinned!

17Because of this our hearts are faint,

because of these things our eyes grow dim

18for Mount Zion, which lies desolate,

with jackals prowling over it.

19You, Lord, reign forever;

your throne endures from generation to generation.

20Why do you always forget us?

Why do you forsake us so long?

21Restore us to yourself, Lord, that we may return;

renew our days as of old

22unless you have utterly rejected us

and are angry with us beyond measure.

Vietnamese Contemporary Bible

Ai Ca 5:1-22

Cầu Xin Phục Hồi

1Lạy Chúa Hằng Hữu, xin Ngài nhớ đến thảm họa

và nỗi sỉ nhục của chúng con.

2Cơ nghiệp chúng con đã bị giao cho người lạ,

nhà của chúng con đã bị người nước ngoài chiếm đóng.

3Chúng con mồ côi cha.

Mẹ chúng con trở thành quả phụ.

4Chúng con phải trả tiền mới có nước uống,

ngay cả củi cũng phải trả giá.

5Những người đuổi theo chúng con đã đuổi tận gót chân;

chúng con kiệt quệ chẳng chút nghỉ ngơi.

6Dân tộc chúng con phải van xin Ai Cập và A-sy-ri

viện trợ mới có thức ăn để sống.

7Tổ phụ chúng con phạm tội, nhưng đã qua đời—

nên chúng con phải chịu hình phạt cho cả tội lỗi của họ.

8Đầy tớ chúng con giờ đây trở thành chủ của chúng con;

không có ai còn lại để giải cứu chúng con.

9Chúng con phải liều mạng xông xáo để kiếm thức ăn,

dù biết rõ quân thù đang mai phục.

10Da chúng con đen đủi vì đói khát

như bị nướng trong lò.

11Kẻ thù chúng con hãm hiếp các thiếu phụ Giê-ru-sa-lem

và các thiếu nữ ở mọi thành Giu-đa.

12Tay chúng đã treo các vương tử,

các vị trưởng lão bị chà đạp nhân phẩm.

13Những trai tráng bị bắt làm việc tại cối xay,

và thiếu nhi xiêu ngã dưới gánh củi nặng nề.

14Các phụ lão thôi ngồi nơi cổng thành;

những thanh niên không còn nhảy múa và hát ca nữa.

15Niềm hân hoan đã rời khỏi lòng chúng con;

cuộc nhảy múa thay bằng tiếng than khóc.

16Mão triều thiên trên đầu chúng con đã rơi xuống đất.

Khốn nạn cho chúng con vì chúng con phạm tội.

17Lòng dạ chúng con nao sờn và lụn bại,

và mắt mờ đi vì sầu muộn.

18Vì Núi Si-ôn đã hoang tàn và đổ nát,

làm nơi cho chó rừng lẩn quất săn mồi.

19Lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài trị vì muôn đời!

Ngôi Chúa ngự trị đời này sang đời khác.

20Vì sao Chúa tiếp tục quên chúng con?

Vì sao Ngài bỏ chúng con lâu như vậy?

21Xin phục hồi chúng con, lạy Chúa Hằng Hữu, và đem chúng con trở về với Ngài!

Xin đem chúng con trở lại những ngày vinh quang, vui mừng thuở trước!

22Hay Chúa đã dứt khoát khước từ chúng con?

Lẽ nào Ngài giận chúng con đến cùng?