Jonah 2 – NIV & NTLR

New International Version

Jonah 2:1-10

In Hebrew texts 2:1 is numbered 1:17, and 2:1-10 is numbered 2:2-11. 1From inside the fish Jonah prayed to the Lord his God. 2He said:

“In my distress I called to the Lord,

and he answered me.

From deep in the realm of the dead I called for help,

and you listened to my cry.

3You hurled me into the depths,

into the very heart of the seas,

and the currents swirled about me;

all your waves and breakers

swept over me.

4I said, ‘I have been banished

from your sight;

yet I will look again

toward your holy temple.’

5The engulfing waters threatened me,2:5 Or waters were at my throat

the deep surrounded me;

seaweed was wrapped around my head.

6To the roots of the mountains I sank down;

the earth beneath barred me in forever.

But you, Lord my God,

brought my life up from the pit.

7“When my life was ebbing away,

I remembered you, Lord,

and my prayer rose to you,

to your holy temple.

8“Those who cling to worthless idols

turn away from God’s love for them.

9But I, with shouts of grateful praise,

will sacrifice to you.

What I have vowed I will make good.

I will say, ‘Salvation comes from the Lord.’ ”

10And the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land.

Nouă Traducere În Limba Română

Iona 2:1-10

Rugăciunea lui Iona

1Iona s‑a rugat Domnului, Dumnezeul său, din pântecul peștelui 2și a zis:

„În strâmtorarea mea L‑am chemat pe Domnul

și El mi‑a răspuns.

Din pântecul Locuinței Morților2 Ebr.: Șeol am strigat după ajutor

și Tu mi‑ai auzit glasul.

3Mă aruncasei în adânc,

în inima mărilor,

și curentul de apă mă învăluise.

Toate talazurile și valurile Tale

treceau peste mine.

4Ziceam: «Sunt alungat

dinaintea ochilor Tăi.

Totuși, mă voi uita din nou

la Templul Tău cel sfânt!»

5Apele mă împresuraseră până la gât,

adâncul mă învăluise,

iar algele se înfășuraseră în jurul capului meu.

6Coborâsem până în străfundurile munților,

și zăvoarele pământului mă încuiaseră pe vecie!

Dar Tu, Doamne, Dumnezeul meu,

mi‑ai scos viața din groapă!

7Când mi se scurgea sufletul din mine,

mi‑am adus aminte de Domnul

și rugăciunea mea a ajuns până la Tine,

în Templul Tău cel sfânt.

8Cei ce onorează idolii deșerți,

și‑au părăsit bunătatea.8 Sau: și‑au părăsit credincioșia.

9Dar eu Îți voi aduce jertfe

cu un strigăt de mulțumire.

Voi împlini ceea ce am jurat!

Mântuirea este a Domnului!“9 Sau: Mântuirea vine de la Domnul.

10Domnul i‑a vorbit peștelui, iar peștele l‑a vărsat pe Iona pe uscat.