New International Version

John 21:1-25

Jesus and the Miraculous Catch of Fish

1Afterward Jesus appeared again to his disciples, by the Sea of Galilee.21:1 Greek Tiberias It happened this way: 2Simon Peter, Thomas (also known as Didymus21:2 Thomas (Aramaic) and Didymus (Greek) both mean twin.), Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples were together. 3“I’m going out to fish,” Simon Peter told them, and they said, “We’ll go with you.” So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing.

4Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus.

5He called out to them, “Friends, haven’t you any fish?”

“No,” they answered.

6He said, “Throw your net on the right side of the boat and you will find some.” When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish.

7Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the Lord!” As soon as Simon Peter heard him say, “It is the Lord,” he wrapped his outer garment around him (for he had taken it off) and jumped into the water. 8The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, about a hundred yards.21:8 Or about 90 meters 9When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it, and some bread.

10Jesus said to them, “Bring some of the fish you have just caught.” 11So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153, but even with so many the net was not torn. 12Jesus said to them, “Come and have breakfast.” None of the disciples dared ask him, “Who are you?” They knew it was the Lord. 13Jesus came, took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. 14This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead.

Jesus Reinstates Peter

15When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, “Simon son of John, do you love me more than these?”

“Yes, Lord,” he said, “you know that I love you.”

Jesus said, “Feed my lambs.”

16Again Jesus said, “Simon son of John, do you love me?”

He answered, “Yes, Lord, you know that I love you.”

Jesus said, “Take care of my sheep.”

17The third time he said to him, “Simon son of John, do you love me?”

Peter was hurt because Jesus asked him the third time, “Do you love me?” He said, “Lord, you know all things; you know that I love you.”

Jesus said, “Feed my sheep. 18Very truly I tell you, when you were younger you dressed yourself and went where you wanted; but when you are old you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go.” 19Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, “Follow me!”

20Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. (This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, “Lord, who is going to betray you?”) 21When Peter saw him, he asked, “Lord, what about him?”

22Jesus answered, “If I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me.” 23Because of this, the rumor spread among the believers that this disciple would not die. But Jesus did not say that he would not die; he only said, “If I want him to remain alive until I return, what is that to you?”

24This is the disciple who testifies to these things and who wrote them down. We know that his testimony is true.

25Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written.

Nouă Traducere În Limba Română

Ioan 21:1-25

Isus li Se arată câtorva ucenici la Marea Tiberiadei

1După aceea, Isus li S‑a arătat din nou ucenicilor, la Marea Tiberiadei1 Vezi nota de la 6:1.. El S‑a arătat astfel: 2Simon Petru, Toma – cel numit „Didymos“2 Vezi nota de la 11:16. –, Natanael din Cana Galileei, fiii2 Iacov și Ioan. lui Zebedei și alți doi dintre ucenicii lui Isus, erau împreună.

3Simon Petru le‑a zis:

– Mă duc să pescuiesc.

Ei i‑au zis:

– Venim și noi cu tine.

Au ieșit și s‑au urcat într‑o barcă, dar în noaptea aceea n‑au prins nimic.

4Când se făcuse deja dimineață, Isus stătea pe țărm. Ucenicii însă nu știau că este Isus.

5El le‑a zis:

– Copilași, nu aveți ceva pește de mâncare?

Ei I‑au răspuns:

– Nu.

6El le‑a zis:

– Aruncați năvodul în partea dreaptă a bărcii și veți găsi!

L‑au aruncat și nu l‑au mai putut trage din cauza mulțimii peștilor.

7Atunci ucenicul pe care‑l iubea Isus7 Vezi 21:24. i‑a zis lui Petru: „Este Domnul!“ Auzind că este Domnul, Simon Petru și‑a pus haina pe el, pentru că era dezbrăcat, și s‑a aruncat în mare. 8Ceilalți ucenici au venit cu barca, trăgând năvodul cu pești, căci nu era departe de țărm, cam la două sute de coți8 Aproximativ 100 m. doar. 9Când au coborât pe uscat, au văzut un foc de cărbuni, pește pus deasupra și pâine.

10Isus le‑a zis:

– Aduceți din peștii pe care i‑ați prins acum!

11Simon Petru s‑a urcat în barcă și a tras năvodul la țărm, plin cu o sută cincizeci și trei de pești mari. Deși erau atât de mulți, năvodul nu s‑a rupt.

12Isus le‑a zis:

– Veniți și luați micul dejun!

Niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să‑L întrebe: „Cine ești?“, pentru că știau că este Domnul. 13Isus S‑a apropiat, a luat pâinea și le‑a dat‑o. La fel a făcut și cu peștele. 14Aceasta era deja a treia oară când Isus li Se arăta ucenicilor Săi după ce fusese înviat dintre cei morți.

Isus și Petru

15După ce au luat micul dejun, Isus l‑a întrebat pe Simon Petru:

– Simone, fiul lui Ioan, Mă iubești tu mai mult decât aceștia?

El I‑a răspuns:

– Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc!

Isus i‑a zis:

– Paște mieii Mei!

16L‑a întrebat din nou, a doua oară:

– Simone, fiul lui Ioan, Mă iubești?

El I‑a răspuns:

– Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc!

Isus i‑a zis:

– Păstorește oile Mele!

17L‑a întrebat a treia oară:

– Simone, fiul lui Ioan, Mă iubești?

Petru s‑a întristat pentru că‑i zisese a treia oară: „Mă iubești?“ și I‑a răspuns:

– Doamne, Tu le știi pe toate, Tu știi că Te iubesc!

Isus i‑a zis:

– Paște oile Mele! 18Adevărat, adevărat îți spun că, atunci când erai mai tânăr, tu însuți te încingeai și mergeai unde voiai. Însă, când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altcineva te va încinge și te va duce unde nu vei voi.

19A spus acestea ca să arate cu ce fel de moarte Îl va proslăvi Petru pe Dumnezeu.

Apoi i‑a zis:

– Urmează‑Mă!

Isus și ucenicul iubit

20Petru s‑a întors și l‑a văzut venind după ei pe ucenicul pe care‑l iubea Isus20 Vezi 21:24., acela care, la cină, se rezemase pe pieptul20 Vezi nota de la 13:23. lui Isus și‑L întrebase: „Doamne, cine este cel ce Te va trăda?“

21Văzându‑l, Petru L‑a întrebat pe Isus:

– Doamne, dar cu acesta ce va fi?

22Isus i‑a răspuns:

– Dacă vreau ca el să rămână până vin Eu, ce te privește pe tine?! Tu urmează‑Mă!

23Din cauza aceasta s‑a răspândit zvonul printre frați că acel ucenic nu va muri. Dar Isus nu‑i spusese că nu va muri, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până vin Eu, ce te privește pe tine?!“

24Acesta este ucenicul care mărturisește cu privire la aceste lucruri și care a scris aceste lucruri. Și știm că mărturia lui este adevărată.

25Mai sunt multe alte lucruri pe care le‑a făcut Isus, care, dacă ar fi fost scrise fiecare, cred că nici chiar lumea însăși n‑ar fi avut loc pentru cărțile care s‑ar fi scris.